Радіоізотопи у харчових продуктах

В середньому більше 5/6 річної еквівалентної лози, що її одержує населення, становить природна радіація переважно внаслідок внутрішньою опромінення, а решту – зовнішнє опромінення.

Під час ядерних вибухів та аварій на атомних електростанціях утворюється цілий ряд радіоактивних елементів, зокрема: 99Мо, 132Те, 140Ва, 89Sr, 137Cs, 131J.

1. Широкодоступна, постійна та оперативна інформація про дійсний хімічний склад, придатність та безпечність всіх харчових продуктів.

2. Оптимізація та контроль за використанням азотних добрив, » які є причиною нагромадження у сільськогосподарських продуктах і кормах нітратів, нітритів та нітрозамінів.

3. Обмеження, а у окремих випадках і заборона, на використання засобів захисту рослин, деяких добрив, які призводять до забруднення сільськогосподарських продуктів шкідливими речовинами.

4. Запобігання випадкам аварійних викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище.

5. Наукове обґрунтування та беззастережне дотримання державних стандартів, що регламентують вміст, чи недопустимість вмісту, шкідливих речовин у продуктах харчування.

6. Створення спеціальних державних санітарно-контрольних лабораторій для визначення екологічної чистоти харчових продуктів.

7. Підготовка кваліфікованих спеціалістів у галузі екології та екологічного захисту продуктів харчування.

8. Проведення наукових досліджень та створення державних програм, спрямованих на поліпшення загальної екологічної ситуації в Україні.

3. ЕКОНОМІКА ЕКОЛОГІЇ

Еконологія (економіка + екологія, еконекол) – наукова дисципліна, що вивчає економічні аспекти взаємодії суспільства з природою.

Екологізація виробництва — процес впровадження комплексу технологічних, управлінських та організаційних рішень, направлених на. підвищення ефективності використання природних ресурсів при одночасному збереженні та покращенні умов навколишнього середовища. Здійснення екологізації технологій базується на впровадження мало-безвідходних технологій або технологічних ланок.Розрахунок еколого-економічних нормативів проводитися з врахуванням максимально допустимого антропогенного навантаження для кожного природного комплексу.

Економічні важелі поліпшення екологічного стану в Україні:

Ø Вдосконалення економіко-екологічного законодавства;

Ø орієнтація інвестиційної політики на розвиток нересурсозатратних секторів економіки;

Ø прийняття еколого-збалансованої довгострокової економічної стратегії;

Ø зміна макроекономічної політики;

Ø зменшення ваги експортних товарів природно-ресурсного характеру;

Ø розвиток еколого-орієнтованого бізнесу;

Ø стабілізація економіки, що дозволить реалізувати довгострокові екологічні проекти.


Лекция 3. Организационные структуры менеджмента социально-культурной сферы
Целесообразность возможна и допустима только в рамках законности, и только в этом случае она может приносить пользу гражданам, обществу и государству.
В основу оболочки KADS положено пять базовых принципов.
Вопрос 21 Социальные гарантии при потере работы и безработице. Правовой статус безработного.
Понятие, структура, виды правовых исследований.
Завдання
ТЕМА 8. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
Свойства сознания как высшей формы отражения
Променева трубка. Принцип роботи осцилографа. Фігури Ліссажу.
Which names for types of books or other reading material would best fit these statements?
Мета, завдання та особливості третього етапу
Факторы, вызывающие поражение спинного мозга
Глава 388 – важная обязанность!
Oral Practice. Тренування учнів в усному мовленні.
Основні положення організації та ведення лісового господарства
Расследование умышленного уничтожения
Кафедра компьютерных информационных технологий
Основные структурные элементы системы права
Українські землі у ХVІІІ ст.
II. Сприйняття і засвоєння матеріалу
Тема: Turbo Pascal. Использование констант, переменных и базовых функций.
Анализ факторов и резервов увеличения фондоотдачи
Поняття і сутність лідерства
Главная Страница