Радіоізотопи у харчових продуктах

В середньому більше 5/6 річної еквівалентної лози, що її одержує населення, становить природна радіація переважно внаслідок внутрішньою опромінення, а решту – зовнішнє опромінення.

Під час ядерних вибухів та аварій на атомних електростанціях утворюється цілий ряд радіоактивних елементів, зокрема: 99Мо, 132Те, 140Ва, 89Sr, 137Cs, 131J.

1. Широкодоступна, постійна та оперативна інформація про дійсний хімічний склад, придатність та безпечність всіх харчових продуктів.

2. Оптимізація та контроль за використанням азотних добрив, » які є причиною нагромадження у сільськогосподарських продуктах і кормах нітратів, нітритів та нітрозамінів.

3. Обмеження, а у окремих випадках і заборона, на використання засобів захисту рослин, деяких добрив, які призводять до забруднення сільськогосподарських продуктів шкідливими речовинами.

4. Запобігання випадкам аварійних викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище.

5. Наукове обґрунтування та беззастережне дотримання державних стандартів, що регламентують вміст, чи недопустимість вмісту, шкідливих речовин у продуктах харчування.

6. Створення спеціальних державних санітарно-контрольних лабораторій для визначення екологічної чистоти харчових продуктів.

7. Підготовка кваліфікованих спеціалістів у галузі екології та екологічного захисту продуктів харчування.

8. Проведення наукових досліджень та створення державних програм, спрямованих на поліпшення загальної екологічної ситуації в Україні.

3. ЕКОНОМІКА ЕКОЛОГІЇ

Еконологія (економіка + екологія, еконекол) – наукова дисципліна, що вивчає економічні аспекти взаємодії суспільства з природою.

Екологізація виробництва — процес впровадження комплексу технологічних, управлінських та організаційних рішень, направлених на. підвищення ефективності використання природних ресурсів при одночасному збереженні та покращенні умов навколишнього середовища. Здійснення екологізації технологій базується на впровадження мало-безвідходних технологій або технологічних ланок.Розрахунок еколого-економічних нормативів проводитися з врахуванням максимально допустимого антропогенного навантаження для кожного природного комплексу.

Економічні важелі поліпшення екологічного стану в Україні:

Ø Вдосконалення економіко-екологічного законодавства;

Ø орієнтація інвестиційної політики на розвиток нересурсозатратних секторів економіки;

Ø прийняття еколого-збалансованої довгострокової економічної стратегії;

Ø зміна макроекономічної політики;

Ø зменшення ваги експортних товарів природно-ресурсного характеру;

Ø розвиток еколого-орієнтованого бізнесу;

Ø стабілізація економіки, що дозволить реалізувати довгострокові екологічні проекти.


ttc.deutsch-service.ru referatwuh.nugaspb.ru referatumb.nugaspb.ru refanhv.ostref.ru Главная Страница