Тема №3. Природне середовище і людина

Взаємовідносини між людиною і природою — найбільша проблема, яка хвилює сучасне суспільство. Це й зрозуміло, бо природа — один з компонентів середовища існування людини, і від її стану залежить майбутнє всього людства. Природа — у широкому розумінні слова — це увесь матеріально-енергетичний та інформаційний прояв Всесвіту. Безумовно, це поняття стосується і живого світу планети Земля, у тому числі людини.

Природне середовище або довкілля обумовлено наявністю абіотичних та біотичних чинників існування людини у навколишньому середовищі.

Абіотичні чинники — сукупність неорганічних речовин, які є основою існування біосфери. Наприклад: склад атмосферного повітря, наявність у ньому домішок, склад води і наявність у ній неорганічних речовин, температура повітря, атмосферний тиск, радіаційний фон тощо.

Біотичні чинники — це сукупність живих організмів, які своєю життєдіяльністю впливають на інші організми, у тому числі на людину. Наприклад: рослини виділяють кисень, необхідний людям, тваринам, а ті, у свою чергу, забезпечують поступлення в атмосферу вуглекислого газу, який використовують рослини у процесі фотосинтезу.

Існує чотири групи основних функцій, які стосовно людини виконує природна сфера:

1) фізіологічна — підтримує життя людини як біологічного виду;

2) соціальна — забезпечує формування людини як соціуму;

3) економічна — визначає діяльність економічних умов існування людини, а також відтворення людини як трудового ресурсу;

4) екологічна — формує, регулює і підтримує стан екосистеми, в якій відбувається життєдіяльність людини.

Глобальні проблеми людства.

Серед таких глобальних проблем людства, що загрожують його безпеці, можна виділити такі:

— вичерпання запасів корисних копалин та джерел енергії;

— зміну якісних характеристик глобальних геосфер (атмосфери, гідросфери, літосфери);

— неконтрольоване зростання населення;

— урбанізацію міст;

— утилізацію виробничих і побутових відходів;

— кометно-астероїдну загрозу;

— гонку озброєнь, випробування ядерної зброї.

Теория установки Д.Н. Узнадзе
ГЛАВА 2. УСТРОЙСТВО СТАНКОВ С ЧПУ
A. Виразкова хвороба 12-палої кишки.
Успокаивает, снижает скорость проведения нервных импульсов
Всё, что от Вас требуется - это немного терпения, исполнительность, Ваши 6 120 бел.рублей и ЖЕЛАНИЕ ЗАРАБОТАТЬ!!!
ЧТО ТАКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ
Виртуализация памяти. Классы виртуальной памяти
Согласование условий проведения аудиторской проверки
Добування і споживання їжі
Алгоритм запобігання тупиків
Глухие муфты. Смещение валов. Жесткие компенсирующие муфты. Основные свойства упругих муфт.
Психические особенности и психосоматические расстройства у детей дошкольного и младшего школьного возраста
Вода на Землі
Тема 9. Верховний Суд України (10 год.)
Невідкладна допомога при отруєннях
Общие клинические симптомы отравления.
Экстремальное восстановление
Право на звернення до адміністративного суду
Типи легітимності політичної влади за М. Вебером
Этапы подготовки ораторской речи
Организация и порядок проведения боевой стрельбы отделения.
Основні причини смерті при механічній травмі.
Регулировочные параметры топливного насоса высокого давления
Главная Страница