Техніка слухання

Уміння слухати лежить в основі будь-яких переговорів. Часто учасники конфлікту впевнені, що вони адекватно зрозуміють один одного, не докладаючи особливих зусиль. Однак це ілюзія, за яку потім треба буде дорого заплатити. Слухання — це досить непросте мистецтво. Виділяють два види ефективного слухання: нерефлек-сивне і рефлексивне.

Нерефлексивне слухання— спосіб зосередженого уважного слухання, майже без власних мовних реакцій, особливо таких, які містять оцінку сказаного або ваші зауваження з приводу сказаного. Такий вид слухання передбачає наше невтручання в хід думок співрозмовника і мінімізацію наших відповідей. При цьому слід активно використовувати немовні засоби, такі, як кивок, нахил голови, наближення до співбесідника, які трактуються ним як підтримка того, що він говорить і бажання слухати його далі.Подібні нейтральні реакції є такими, які знімають напругу, надихають співбесідника, стимулюють його до висловлювань. Це набагато ефективніше, ніж просте мовчання, яке партнер може прийняти за незацікавленість або незгоду.

Подібні стимулюючі висловлювання особливо необхідні в тих випадках. коли партнер;

• горить бажанням виразити свое ставлення або свою точку зору на щось;

• хоче обговорити наболівші питання, почуває себе ображеним, переживає розчарування, гнів;

• відчуває труднощі у вираженні своїх турбот і проблем;

• стримує емоції, не наважується висловитися через побоювання зіпсувати
стосунки або мати неприємності.

Близьким до нерефлексивного є емпатійне слухання.Якщо перше виконує завдання отримання об'єктивної повної інформації, то мета емпатійного — дати співбесіднику відчуття вашого співпереживання, вловити емоційну забарвленість і значення його проблем. Це найбільш інтимний вид слухання, який використовується при необхідностіглибокого проникнення в проблему 1 встановленнябільш особистих відносин з партнером.Він дозволяє встановити найбільш глибокий контакт і підтримувати його протягом всієї бесіди. Емпатійне слухання дозволяє вирішити одне з найважливіших завдань — пробудження довіри.Бо ж довіра виникає тоді, коли співбесідник відчуває щирий інтерес до себе як до людини, а не просто як до виконавця ділової ролі.

Призначення та основні сфери використання польових лабораторій ЛГ-1 та ЛГ-2
Тема: «Лексические нормы русского языка».
Гетьман Дорошенко. Наростання Руїни. Іван Самойлович
Виды перемычек и их устройств.
Результаты теста «Возраст. Пол. Роль» (ВПР)
Глава VI Защита персональных данных работника
Функції Міндоходів, які здійснюються відповідно до покладених на нього завдань
Как осуществляется формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации? Что понимается под расходными полномочиями? Расходными обязательствами? реестром расходных обязательств?
Реального финансового оздоровления предприятий не ведётся.
ПРАВО ВЛАСНОСТІ КОЛЕКТИВНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Продифференцировав дважды функцию (2) по времени, получим
Походження культури. Процес культурогенезу на теренах України.
Строительные нормы и правила РФ «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» приняты Постановлением Госстроя РФ от 17 сентября 2002 г. № 123
Специфіка прояву валютної кризи і кризи платіжного балансу
Кваркова структура адронів
Модификация глубинной психологии во второй половине XX века
Заходи з охорони праці при виконанні монтажних робіт
Практические методы.На уроках ручного труда практические методы обучения занимают центральное место. Это разметка контуров, плетение, сборка, выполнение объемных и плоскостных поделок и др.
Организация производства на предприятиях отрасли. Третьякова. Н.М.
Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів
Опіка і піклування
Риторика Арістотеля
СНЯТИЕ КРИВОЙ НАМАГНИЧИВАНИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ ПЕТЛИ ГИСТЕРЕЗИСА
Главная Страница