Техніка слухання

Уміння слухати лежить в основі будь-яких переговорів. Часто учасники конфлікту впевнені, що вони адекватно зрозуміють один одного, не докладаючи особливих зусиль. Однак це ілюзія, за яку потім треба буде дорого заплатити. Слухання — це досить непросте мистецтво. Виділяють два види ефективного слухання: нерефлек-сивне і рефлексивне.

Нерефлексивне слухання— спосіб зосередженого уважного слухання, майже без власних мовних реакцій, особливо таких, які містять оцінку сказаного або ваші зауваження з приводу сказаного. Такий вид слухання передбачає наше невтручання в хід думок співрозмовника і мінімізацію наших відповідей. При цьому слід активно використовувати немовні засоби, такі, як кивок, нахил голови, наближення до співбесідника, які трактуються ним як підтримка того, що він говорить і бажання слухати його далі.Подібні нейтральні реакції є такими, які знімають напругу, надихають співбесідника, стимулюють його до висловлювань. Це набагато ефективніше, ніж просте мовчання, яке партнер може прийняти за незацікавленість або незгоду.

Подібні стимулюючі висловлювання особливо необхідні в тих випадках. коли партнер;

• горить бажанням виразити свое ставлення або свою точку зору на щось;

• хоче обговорити наболівші питання, почуває себе ображеним, переживає розчарування, гнів;

• відчуває труднощі у вираженні своїх турбот і проблем;

• стримує емоції, не наважується висловитися через побоювання зіпсувати
стосунки або мати неприємності.

Близьким до нерефлексивного є емпатійне слухання.Якщо перше виконує завдання отримання об'єктивної повної інформації, то мета емпатійного — дати співбесіднику відчуття вашого співпереживання, вловити емоційну забарвленість і значення його проблем. Це найбільш інтимний вид слухання, який використовується при необхідностіглибокого проникнення в проблему 1 встановленнябільш особистих відносин з партнером.Він дозволяє встановити найбільш глибокий контакт і підтримувати його протягом всієї бесіди. Емпатійне слухання дозволяє вирішити одне з найважливіших завдань — пробудження довіри.Бо ж довіра виникає тоді, коли співбесідник відчуває щирий інтерес до себе як до людини, а не просто як до виконавця ділової ролі.

Травня (24 травня) — Рівноапостольних Кирила та Мефодія, вчителів Слов’янських
Морфофункциональные нарушения в плаценте
ТЕМА 3. ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
Розподіл електроенергії на кар'єрі
Тема 2. Методика навчання нумерації чисел від 1 – 10 та числа 0
Сутність диференціації продукту: дійсна і штучна диференціація
Постизометрическая релаксация (ПИР)
Значение коэффициента парной корреляции равное 0,8
Група E - Відправлення
Правова держава та її принципи
Современный этап развития эго-психологии. Причины перерыва между первым и вторым этапами.
Інвестори та їх взаємодія в процесі інвестиційної діяльності
Основні показники інтенсивності відновлення основних фондів
Поняття конституціоналізму, основні положення теорії конституції
Телеологічний підхід
ДОБІР ПЕРЕРІЗУ ЕЛЕМЕНТІВ ВЕЖІ
Підсумки
Государство: конвейер как метод воспитания
Способи корекції, послідовні та паралельні коректуючі пристрої, функції передачі, структурні та електричні схеми
Балльно – рейтинговая система
Возможна ли наука об обществе? Роль рациональности в развитии общества
Работы, связанные с подъемкой пути на мостах
Поколения компьютеров: краткое описание
Главная Страница