Техніка слухання

Уміння слухати лежить в основі будь-яких переговорів. Часто учасники конфлікту впевнені, що вони адекватно зрозуміють один одного, не докладаючи особливих зусиль. Однак це ілюзія, за яку потім треба буде дорого заплатити. Слухання — це досить непросте мистецтво. Виділяють два види ефективного слухання: нерефлек-сивне і рефлексивне.

Нерефлексивне слухання— спосіб зосередженого уважного слухання, майже без власних мовних реакцій, особливо таких, які містять оцінку сказаного або ваші зауваження з приводу сказаного. Такий вид слухання передбачає наше невтручання в хід думок співрозмовника і мінімізацію наших відповідей. При цьому слід активно використовувати немовні засоби, такі, як кивок, нахил голови, наближення до співбесідника, які трактуються ним як підтримка того, що він говорить і бажання слухати його далі.Подібні нейтральні реакції є такими, які знімають напругу, надихають співбесідника, стимулюють його до висловлювань. Це набагато ефективніше, ніж просте мовчання, яке партнер може прийняти за незацікавленість або незгоду.

Подібні стимулюючі висловлювання особливо необхідні в тих випадках. коли партнер;

• горить бажанням виразити свое ставлення або свою точку зору на щось;

• хоче обговорити наболівші питання, почуває себе ображеним, переживає розчарування, гнів;

• відчуває труднощі у вираженні своїх турбот і проблем;

• стримує емоції, не наважується висловитися через побоювання зіпсувати
стосунки або мати неприємності.

Близьким до нерефлексивного є емпатійне слухання.Якщо перше виконує завдання отримання об'єктивної повної інформації, то мета емпатійного — дати співбесіднику відчуття вашого співпереживання, вловити емоційну забарвленість і значення його проблем. Це найбільш інтимний вид слухання, який використовується при необхідностіглибокого проникнення в проблему 1 встановленнябільш особистих відносин з партнером.Він дозволяє встановити найбільш глибокий контакт і підтримувати його протягом всієї бесіди. Емпатійне слухання дозволяє вирішити одне з найважливіших завдань — пробудження довіри.Бо ж довіра виникає тоді, коли співбесідник відчуває щирий інтерес до себе як до людини, а не просто як до виконавця ділової ролі.

present.upsref.ru refapsk.ostref.ru ton.deutsch-service.ru referatxtb.nugaspb.ru Главная Страница