Розглянуто та обговорено на засіданні ЦМК №8

Міністерство освіти і науки України

Київський енергетичний технікум

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

заступник директора з навчальної роботи

_____________________Свириденко Т.І.

“______”________________________2006

Методично-навчальний посібник

для самостійної роботи по підготовки до іспитів студентів заочного відділення

з дисципліни “Економіка енергетичного підприємства”

Складено викладачем

________ Бондаренко Л.Д.

Розглянуто та обговорено на засіданні ЦМК №8

Протокол № від “ ” 200 р.

Голова ЦМК________Л.Бондаренко

ВСТУП

Методично-навчальний посібник призначено для самостійної роботи і підготовки до іспитів студентів заочного відділення технічних спеціальностей, а також для самостійного виконання домашньої контрольної роботи, якщо вона запроваджена навчальною програмою.

Методично-навчальний посібник написано відповідно до навчальної програми курсу “Економіка енергетичного підприємства”.

Подання навчального матеріалу систематизовано: після викладання теоретичних основ (конспект лекцій) кожна тема доповнюється завданнями до самоконтролю знань, тематичними задачами з рішеннями. Для закріплення теоретичних знань включено контрольні питання, контрольні задачі, контрольна робота з методичними вказівками і приблизний перелік екзаменаційних питань. Така структура посібника дає змогу студентам не лише опанувати теоретичні основи дисципліни, а й набути практичних навичок, необхідних для майбутньої професії.

Методично-навчальний посібник допоможе студенту самостійно робить розрахунки по визначенню вартості основних і оборотних фондів, нараховувати заробітну плату робітникам по різним системам оплати праці, визначити собівартість продукції, рівень рентабельності і ефективності капітальних вкладень, виконувати практичні розрахунки по визначенню техніко-економічних показників роботи підприємства, а також самостійно підготуватися до іспитів з дисципліни.Тема 1: „Розвиток енергетики України . Паливно-енергетичний комплекс. Особливості енергетичної галузі.”

Верховною Радою України прийнята національна програма розвитку енергетики на період до 2010 року, яка передбачає стабілізацію роботи вугільної промисловості, реконструкцію діючого шахтного фонду і будівництво нових шахт, що дозволить збільшити видобуток вугілля к 2010 року до 170 млн. т. і забезпечити потребу української економіки у твердому паливі.

Нова енергетична програма (НЕП) передбачає подальший розвиток нафтогазового комплексу за рахунок освоєння шельфу Чорного та Азовського морів і к 2010 року довести видобуток нафти до 7,5 млн. т., а природного газу – до 35,3 млрд.куб.м.

Розвиток енергетичного комплексу України буде передбачено також за рахунок реконструкції і будівництва теплових і атомних електростанцій, а доля альтернативних джерел енергії буде складати до 10% , подальший розвиток набуде пошук і розвиток нетрадиційних джерел енергії, що дозволить залучити до паливно-енергетичного балансу 16 млн. т. умовного палива.

2. Розвиток нетрадиційної енергетики.

Розвиток великомасштабних систем передбачає спиратися на :

- ядерну енергію, але річ у тому , що сьогодні дуже не економно використовують запаси урану , та й технологія виробництва атомної енергії і поховання її відходів дуже небезпечні;

- термоядерний синтез, як паливо тут використовується дейтерій , запаси якого майже необмежені, так як знаходяться у морської воді, трудність у тому, що людина досі не може підтримувати контрольовану реакцію термоядерного синтезу у достатньо тривалому часі;

- освоєння сонячної енергії – це справа не стільки технологічно важка, скільки дорога, так як воно складається з тисяч великих колекторів, яки направляють тепло сонця в центральний котел, в якому виробляється пар, який обертає турбіну.

Пере важність сонячної енергії у тому, що вона може використовуватися не тільки для забезпечення енергією одного будинку, але і для роботи електростанції потужністю більш ніж 1000 МВт;

- фотохімічне перетворення енергії, тобто фотоліз води для виробництва водню;

- магнітогідродинамічний метод – це метод безпосереднього перетворення теплової енергії в електричну за допомогою хімічного горіння. Трудність у тому, що зараз нема такого матеріалу, який би витримав температуру, що перевищує 2500о К .

Системи енергетики малої потужності будуть забезпечуватись за рахунок поновлювальних джерел енергії, вони достатньо гнучкі, зручні, дешеві і повинні доповнювати систему великомасштабну енергетику. До енергетики малої потужності відноситься використання : енергії сонця, гідроенергії, геотермальної енергії, повітряної, енергії океану (припливів, відливів, енергія хвилі і т.п.), енергія біомаси.

До нових, більш перспективних джерел енергії відносять космічну: перетворення силових магнітних ліній Землі, сонячна енергія, енергія космічного вітру, енергія частки, енергія вакууму, енергія чорних дир., і т.п., для цього передбачається побудувати супутник – електростанцію на геостаціонарної орбіті (36000 км) .

matter.mfk-millenium.ru referatqdo.nugaspb.ru refamwn.ostref.ru number.radioritual.ru Главная Страница