Загальні відомості про механічне устаткування

Основна: 1, 2, 5.

Тема 5. Механічне устаткування

Розділ 2. УСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА І ТОРГІВЛІ У ГОТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ

Питання для самоперевірки

1. Як забезпечується енергопостачання готельного номера?

2. Назвіть основні елементи системи енергопостачання?

3. Що розуміють під силовою та освітлювальною електричними мережами?

4. Основні напрями економії енергоресурсів у готельному комплексі.

5. Як забезпечується зв’язок у готельному комплексі?

6. Застосування комп’ютерних мереж у готельному комп­лексі.

7. Використання охоронної сигналізації у готельних комп­лексах.

8. Призначення і основні елементи протипожежної сигна­лізації.

9. Назвіть види пожежних датчиків.

10. Як здійснюється обслуговування інженерних систем будівель.

План

5.1. Загальні відомості про механічне устаткування.

5.2. Загальні правила експлуатації машин

5.3.Універсальні кухонні машини і сортувально-калібрувальне устаткування.

5.4. Мийне та очищувальне устаткування.

5.5. Подрібнювальне і різальне устаткування.

5.6. Місильно-перемішувальне, дозувально-формувальне і пре­су­вальне устаткування.

Рекомендована література:

Додаткова: 6, 7, 8, 9, 16, 17.

Міні-лексикон: технологічна машина, механізм, робочий цикл, джерело руху, передавальний механізм, робочий орган, робоча камера, продуктивність машини, привід, змінні механізми, сортування, просіювання, сито, мий­ний розчин, процес очищення, образив, деформація, подрібнення, диск, різання, збивання, формовка

Механічне устаткування – технологічні машини, що призначені для проведення механічних (подрібнення, змішування, пресування, сортування) і гідромеханічних (перемішування, емульгування, збивання, миття) процесів обробки сировини і матеріалів. Продукти при цьому не змінюють своїх властивостей, а можуть змінювати лише форму, розміри та інші параметри, які можна змінити механічним шляхом.

Складові частини технологічних машинОсновні механізми
Джерело руху призначене для приведення у дію робочих органів виконавчого механізму. Вико­рис­товують здебільшого асинхронні електро­двигуни однофазного чи трифазного змін­ного струму, рідше двигуни постійного струму
Передаваль­ний механізм (передача) призначені для передачі руху до робочих органів виконавчих механізмів, зміни швидкості і напрямку обертання, а також для перетворення одного виду руху в інший. Основні види передач: зубчасті – циліндричні, конічні, черв’ячні;пасові –плоскопасові, клинопасові та круглопасові; ланцюгові –втулково-роликові,зубчасті; фрикційні –циліндричні, конічні
Виконавчий механізм виконує безпосередньо той процес, для якого призначена машина. Виконавчий механізм складається з робочої камери, робочих органів, пристроїв для подачі продукту в камеру і видалення з неї, а також пристрою для переміщення продукту вздовж камери
Допоміжні механізми
Управління
Регулювання
Захисту і блокування

Продуктивність – це здатність технологічної машини виробляти певну кількість продукції за одиницю часу. Кількість виробленої машиною продукції, залежно від її стану, можна вимірювати в одиницях маси (кг), об’єму (м3) чи штуках (шт.).
Експлуатаційна продуктивність – показник, що харак­те­ризує машину в умовах експлуатації на конкретному виробництві з урахуванням усіх витрат робочого часу.


Для практики важливе значення має теоретична і технічна продуктивність.

Визначення показників роботи машини
1. Теоретична продуктивність для машин періодичної дії: , (1) де Q – теоретична продуктивність машини, кг/год; m – маса продукції, що випускається за один робочий цикл, кг; Тц – тривалість робочого циклу, с Робочий цикл – це проміжок часу між двома послідовними моментами видачі машиною готової продукції Тц = tз + tобр + tв, (2) де tз – тривалість завантажування продукту у робочу камеру, с; tобр – тривалість обробки, с; tв – тривалість вивантаження обробленого продукту, с.
Коефіцієнт використання (завантаження) машини: ,(3) де Кв –коефіцієнт використання(завантаженості) машини; Q – продуктивність машини, кг/год; М – кількість сировини, що необхідно переробити за зміну, кг; Тзм. – … , год. Низький коефіцієнт використання устаткування призводить до збільшення термінів його окупності, зростання операційних витрат виробництва та обігу.

referatvyt.nugaspb.ru referattyd.nugaspb.ru uno.deutsch-service.ru referatrgv.nugaspb.ru Главная Страница