Характеристика генеральної та вибіркової сукупностей.

Існує генеральна сукупність з обсягом N одиниць , в якій нас цікавить ознака х (генеральна сукупність – кількість сімей в області, ознакою може бути кількість дітей в сім'ї, доход сім`ї тощо).

Генеральну сукупність можна уявити як варіаційний ряд 1:

Таблиця 9.1 – Розподіл одиниць генеральної сукупності

Варіанти, X
Частоти,F F2 FM

Це схематичний, а не реальний розподіл. Якби були відомо матеріали реального розподілу, то відпала б необхідність в організації вибірки.

Узагальнюючими характеристиками ряду 1 будуть:

а) генеральна середня – :

;

б) генеральна дисперсія:

;

в) генеральне середнє квадратичне відхилення –

г) частка ознаки одиниць генеральної сукупності р, тобто частка одиниць М, яка володіє даними значеннями ознаки в загальному обсягу N одиниць генеральної сукупності:

Метою вибіркового спостереження є вибір з генеральної сукупності подиниць, їх обстеження і на цій основі оцінка невідомої нам генеральної характеристики.

Варіація ознаки ху вибірковій сукупності обсягом пможе бути представлена у вигляді варіаційного ряду 2 .

Таблиця 9.2 – Розподіл одиниць вибіркової сукупності.

Варіанти, х
Частоти,/

Узагальнюючими характеристиками ряду 2 вибіркової сукупності будуть:

а) вибіркова середня:

;

б) вибіркова дисперсія – :

;

в) вибіркове середнє квадратичне відхилення;

г) частка, ознаки одиниць вибіркової сукупності w тобто відношення кількості т, яка володіє даною ознакою, до обсягу вибіркової сукупності п:

д) частка вибірки ,як відношення обсягу вибірки до обсягу генеральної сукупності:

.

Асортимент, споживні властивості та показники якості живої товарної риби.
Выраженность потребностей в разных возрастах
Організація захисту кваліфікаційних робіт
Оценка организации защиты леса на арендованной территории
Тема 27. Адаптационный синдром
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
Розділ 1. Основні поняття і роль інформаційних систем і технологій в управлінні підприємствами
Диагностика и неотложная помощь при спонтанном пневмотораксе.
Віднімання трицифрових чисел виду 600-270. Периметр трикутника
За счет правильных упражнений
Виникнення класичної політичної економії в Англії. В Петті.
TEXT A. SOME MORE GLIMPSES OF LONDON
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ ВЕЛИКОГО
Аренда. Права арендатора и арендодателя. Виды арендной платы за пользование имуществом
Сутність відповідальності та етики у менеджменті
Чи маєте ви спільні цілі й інтереси? Чи займаєтеся разом якоюсь діяльністю?
Теорії розвитку атеросклерозу.
Повышение тягово-скоростных свойств и топливной экономичности автомобиля с гидропередачей
Подання тексту для читання (с. 163).
Воспроизводственно-эволюционный подход
Статья 50. Статус педагогического работника
ГЛАВА IV. Помещичьи нравы перед эпохою реформ 2 часть
Місцеві бюджети
Главная Страница