Характеристика генеральної та вибіркової сукупностей.

Існує генеральна сукупність з обсягом N одиниць , в якій нас цікавить ознака х (генеральна сукупність – кількість сімей в області, ознакою може бути кількість дітей в сім'ї, доход сім`ї тощо).

Генеральну сукупність можна уявити як варіаційний ряд 1:

Таблиця 9.1 – Розподіл одиниць генеральної сукупності

Варіанти, X
Частоти,F F2 FM

Це схематичний, а не реальний розподіл. Якби були відомо матеріали реального розподілу, то відпала б необхідність в організації вибірки.

Узагальнюючими характеристиками ряду 1 будуть:

а) генеральна середня – :

;

б) генеральна дисперсія:

;

в) генеральне середнє квадратичне відхилення –

г) частка ознаки одиниць генеральної сукупності р, тобто частка одиниць М, яка володіє даними значеннями ознаки в загальному обсягу N одиниць генеральної сукупності:

Метою вибіркового спостереження є вибір з генеральної сукупності подиниць, їх обстеження і на цій основі оцінка невідомої нам генеральної характеристики.

Варіація ознаки ху вибірковій сукупності обсягом пможе бути представлена у вигляді варіаційного ряду 2 .

Таблиця 9.2 – Розподіл одиниць вибіркової сукупності.

Варіанти, х
Частоти,/

Узагальнюючими характеристиками ряду 2 вибіркової сукупності будуть:

а) вибіркова середня:

;

б) вибіркова дисперсія – :

;

в) вибіркове середнє квадратичне відхилення;

г) частка, ознаки одиниць вибіркової сукупності w тобто відношення кількості т, яка володіє даною ознакою, до обсягу вибіркової сукупності п:

д) частка вибірки ,як відношення обсягу вибірки до обсягу генеральної сукупності:

.

Карти як результат і засіб візуалізації
Діагностика стомлюваності працівників системи ОВС.
Un rico corriendo es un atleta.
Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту .
Виды чувств и их формирование.
В.К.: Религия дает человеку надежду, что с нашим уходом не все еще закончено, что там, за чертой, мы еще встретим дорогих нам ушедших, родителей и любимых. А что об этом говорит каббала?
Метод алиментарной энергометрии
Поняття про сенсорні системи, їх структурно-функціональна організація.
Види використання ВР. Водокористувачі і водоспоживачі
В полном ли объеме назначено обследование?
За способом організації ринку
V. Типовая фразеология радиообмена диспетчеров органов
Государственный орган: понятие, сущностные черты, правовой статус.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ВОДИТЕЛЯМИ
Признание и оценка уменьшения полезности актива
Перевірка сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу.
Законны ли действия инспектора Косыгина? Каков дальнейший порядок производства по данному делу?
Собрав и воссоединив все части самого себя, ты вспомнишь, Кто Ты Есть в Действительности
Упражнение «За фасадом имени»
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЛОВ-ЗАИМСТВОВАНИЙ
Для груп ДФ-46, КС-47, ФП-48 (ФЕФ)
Буддийские центры, созданные с благословения досточтимого Учителя Геше Джампы Тинлея
НАФТОПЕРЕРОБКА
Главная Страница