Організаційні форми інтеграції науки і виробництва

Розвиток бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів підвищує їх здатність втілювати підприємницькі ідеї у життя, створює необхідні умови для успішного їх становлення. Однак масштабні інноваційні проекти силами малого бізнесу не можуть бути реалізовані. Для цього у практиці управління інноваційною діяльністю використовують інші організаційні форми — регіональні науково-технологічні центри, парки і технополіси.

Регіональні науково-технологічні центри (РНТЦ).Є засобами формування та здійснення регіональної інноваційної політики, спрямованої на забезпечення економічного розвитку регіону.

Найвагоміші вигоди, які можуть мати влада та населення регіону від діяльності РНТЦ, полягають у тому, що:

- з'являються нові можливості в плануванні та координації регіональної інноваційної політики;

- розширюється використання високотехнологічних ресурсів місцевого значення;

- поліпшується екологічна обстановка, що сприяє економії коштів на охорону довкілля;

- завдяки зростанню кількості робочих місць скорочуються витрати бюджету, пов'язані з безробіттям;

- розширюються експортні можливості регіону, зростають надходження до місцевого бюджету за рахунок підвищення ділової активності;

- розвивається регіональна інфраструктура;

- поліпшуються умови для обміну науково-технічною інформацією та передовими технологіями в міжрегіональному і міжнародному масштабах;

- зростають освітянський та інтелектуальний рівні населення, економляться бюджетні кошти на протидію антисоціальним явищам;

- зростає рівень життя населення.

З появою РНТЦ відкриваються нові можливості і перед навчальними та науковими закладами:

- розширюється та зміцнюється технічна і організаційна база для проведення наукових досліджень;

- активізується ділова ініціатива науковців, що відкриває додаткові джерела доходів вищих навчальних закладів;

- розширюються можливості залучення і виховання наукових кадрів, появи нових наукових шкіл;

- виховується нове покоління вчених, які добре орієнтуються в проблемах бізнесу;- розширюються наукові і ділові зв'язки з іншими навчальними закладами і науково-дослідницькими установами та підприємствами;

- з'являються нові бази практики для студентів;

- поліпшується взаємодія з місцевою владою;

- зростають авторитет і престиж вищого навчального закладу.

Від створення РНТЦ, технопарків, безумовно, мають користь і підприємницькі структури регіону, зокрема:

—використовуються прогресивні технології, впроваджуються ноу-хау тощо;

—збільшуються обсяги експорту продукції;

—зростають престиж і конкурентоспроможність продукції;

—стає можливим доступ до науково-виробничої бази та інтелектуальних ресурсів вищих навчальних закладів;

— з'являється можливість спільного використання найсучаснішого обладнання, що належить парку.

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ (ЭКО)
Мета епідеміологічного обстеження
Art and Culture in the USA
С помощью хромогенных субстратов
Are the following sentences true or false?
Гідроліз
Розділ 10. ІНТЕГРАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ОДНІЄЇ І КІЛЬКОХ ЗМІННИХ
Тематика рефератів та дослідно-аналітичні завдання
ОПИСАНИЕ ДИАГРАММЫ ПЛАВКОСТИ
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
IV. Инструктаж по выполнению работы.
Перечень писателей для ролевой игры (4 курс РО)
Філософське вчення Платона про світобудову
Task 5.30. Read the text and present its contents in the form of an interview: ORGANIZING A CONFERENCE
Теорії міжнародної торгівлі.
Основы робототехники. Устройство роботов
Опыт участия Умпелевой Г.Г. (г. Пермь) в сеансе взаимодействия с Солнцем и Юпитером, проводимом Ошевой Н.В. от 1.04.16.
A. Снижение пластических и энергетических резервов
Стаття 214. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Глава 16. Британский фактор в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов
Наблюдение, его виды, основные достоинства и недостатки.
Приклад виконання задачі оптимізації виробничої програми
Контрольні запитання
Главная Страница