МОДУЛЬ 1. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

ЗМІСТ

МОДУЛЬ 1. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
Тема 1. Підприємство в соціально орієнтованій економіці
1.1. Підприємство як суб’єкт господарювання в ринковій економіці. Напрями та види діяльності підприємств
1.2. Зовнішнє середовище функціонування підприємства
1.3. Класифікація підприємств. Об’єднання підприємств
1.4. Нормативно-правова база функціонування підприємств на Україні
Тема 2. Планування діяльності підприємства
2.1. Поняття, види та систематизація планів підприємства
2.2. Технологія планування діяльності підприємства
2.3. Стратегічне та бізнес-планування діяльності підприємства
2.4. Тактичне і оперативне планування на підприємстві
МОДУЛЬ 2. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 3. Економічна характеристика продукції підприємства
3.1. Загальна характеристика та методи виміру продукції підприємства
3.2. Товарна політика підприємства та механізм її здійснення
3.3. Життєвий цикл товару та його значення для розробки товарної політики підприємства
3.4. Асортиментна політика підприємства
3.5. Розробка та правова охорона товарної марки
Тема 4. Виробнича програма підприємства
4.1. Сутність виробничої програми та її місце в системі планів підприємства
4.2. Фактори формування виробничої програми
4.3. Аналіз та планування обсягів реалізації продукції підприємства
Тема 5. Виробнича потужність підприємства
5.1. Виробнича потужність підприємства і послідовність її розрахунку
5.2. Визначення фонду часу роботи обладнання
5.3. Методи визначення виробничої потужності
5.4. Динамічні показники виробничої потужності. Баланс виробничої потужності підприємства.
5.5. Ефективність використання виробничої потужності підприємства.
МОДУЛЬ 3. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 6. Ресурсний потенціал підприємства
6.1. Поняття та види економічних ресурсів
6.2. Сутність та складові ресурсного потенціалу підприємства. Взаємозв’язок елементів виробничого потенціалу
6.3. Критерії оптимізації ресурсного потенціалу та напрями підвищення його ефективності
Тема 7. Трудові ресурси підприємства
7.1. Сутність і характеристика та динаміка трудових ресурсів підприємства
7.2. Ефективність трудової діяльності на підприємстві
7.3. Оплата праці, доплати і надбавки, преміювання
7.4. Мотивація трудової діяльності
Тема 8. Майнові ресурси (активи) підприємства
8.1. Сутність і характеристика основних фондів підприємства
8.2. Види вартості основних фондів підприємств
8.3. Амортизація як інструмент відтворення основних фондів
8.4. Показники відтворення і ефективності використання основних фондів підприємства
8.5. Нематеріальні активи підприємства
8.6. Сутність і характеристика оборотних коштів підприємства
8.7. Показники ефективності використання оборотного капіталу підприємства
Тема 9. Фінансові ресурси (капітал підприємства)
9.1. Поняття фінансів підприємств та їх функції
9.2. Значення фінансів у формуванні і використанні фондів грошових коштів
9.3. Структура фінансової служби підприємства. Задачі і функції фінансової служби підприємства
9.4. Фінансові ресурси підприємств
Список використаної літературиМОДУЛЬ 1. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.
Залежність між неперервністю і диференційованістю функції
D. Глубокая умственная отсталость
Фаллическая стадия. Эдипов комплекс. Комплекс Электры
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Подъемное пособие и суточные при служебных перемещениях
Конструкционные низколегированные стали
Терроризм. Что должен знать каждый человек?
Глава 2. Підготовка судді та його регулярне оцінювання
Шаг 4. Поощряйте уважительное поведение
ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРОЕКТУВАННЯ
Пектиновый кисель «Имбирное яблоко» – по 1 стакану в день в 1-2 приема, за 30 минут до еды.
Языки программирования. Программа на алгоритмическом языке.
Нормативный договор как источник права
Общие сведения по обработке древесины
Приватний виший навчальний заклад
Аналіз бюджетних запитів і розробка проекту Державного бюджету України.
Тема 44. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Договір комерційної концесії.
Теория интегральной индивидуальности (В.С.Мерлин)
Расчёт КПД и расхода топлива
ПИСЬМО МАТЕРИ СЫНУ, ИДУЩЕМУ В ШКОЛУ
Вопрос №10 Понятие, виды и характеристика внешних функций государства
Дыхание, осознанней продолжительность
Главная Страница