МОДУЛЬ 1. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

ЗМІСТ

МОДУЛЬ 1. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
Тема 1. Підприємство в соціально орієнтованій економіці
1.1. Підприємство як суб’єкт господарювання в ринковій економіці. Напрями та види діяльності підприємств
1.2. Зовнішнє середовище функціонування підприємства
1.3. Класифікація підприємств. Об’єднання підприємств
1.4. Нормативно-правова база функціонування підприємств на Україні
Тема 2. Планування діяльності підприємства
2.1. Поняття, види та систематизація планів підприємства
2.2. Технологія планування діяльності підприємства
2.3. Стратегічне та бізнес-планування діяльності підприємства
2.4. Тактичне і оперативне планування на підприємстві
МОДУЛЬ 2. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 3. Економічна характеристика продукції підприємства
3.1. Загальна характеристика та методи виміру продукції підприємства
3.2. Товарна політика підприємства та механізм її здійснення
3.3. Життєвий цикл товару та його значення для розробки товарної політики підприємства
3.4. Асортиментна політика підприємства
3.5. Розробка та правова охорона товарної марки
Тема 4. Виробнича програма підприємства
4.1. Сутність виробничої програми та її місце в системі планів підприємства
4.2. Фактори формування виробничої програми
4.3. Аналіз та планування обсягів реалізації продукції підприємства
Тема 5. Виробнича потужність підприємства
5.1. Виробнича потужність підприємства і послідовність її розрахунку
5.2. Визначення фонду часу роботи обладнання
5.3. Методи визначення виробничої потужності
5.4. Динамічні показники виробничої потужності. Баланс виробничої потужності підприємства.
5.5. Ефективність використання виробничої потужності підприємства.
МОДУЛЬ 3. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 6. Ресурсний потенціал підприємства
6.1. Поняття та види економічних ресурсів
6.2. Сутність та складові ресурсного потенціалу підприємства. Взаємозв’язок елементів виробничого потенціалу
6.3. Критерії оптимізації ресурсного потенціалу та напрями підвищення його ефективності
Тема 7. Трудові ресурси підприємства
7.1. Сутність і характеристика та динаміка трудових ресурсів підприємства
7.2. Ефективність трудової діяльності на підприємстві
7.3. Оплата праці, доплати і надбавки, преміювання
7.4. Мотивація трудової діяльності
Тема 8. Майнові ресурси (активи) підприємства
8.1. Сутність і характеристика основних фондів підприємства
8.2. Види вартості основних фондів підприємств
8.3. Амортизація як інструмент відтворення основних фондів
8.4. Показники відтворення і ефективності використання основних фондів підприємства
8.5. Нематеріальні активи підприємства
8.6. Сутність і характеристика оборотних коштів підприємства
8.7. Показники ефективності використання оборотного капіталу підприємства
Тема 9. Фінансові ресурси (капітал підприємства)
9.1. Поняття фінансів підприємств та їх функції
9.2. Значення фінансів у формуванні і використанні фондів грошових коштів
9.3. Структура фінансової служби підприємства. Задачі і функції фінансової служби підприємства
9.4. Фінансові ресурси підприємств
Список використаної літературиМОДУЛЬ 1. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Лекция №7. Правовая ответственность за коррупционные деяния
Класифікація кредитів, що застосовуються у зовнішньоторговельні практиці
КМПП включаються до стандартів, технічних умов на гази, легко1
Task 12 Chocolate Production.
Балів – за роботу на семінарському занятті.
И среднего школьного возраста
Использование реакций окисления-восстановления
Социальная психологии в моей жизни 23 часть
Поняття маркетингу
Тема 7. Преступления против собственности (глава 21 УК)
Выбор целевого сегмента на рынке строительных услуг.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІЙ СФЕРІ
Север против Юга. Загадки Куликовской битвы
Тема: Витрати й ціни на продукцію (роботи, послуги)
МЫСЛЬ О СИЛЕ СВЯТОГО СТЕФАНА. 2 часть. – Всего лишь голоден, – Деймон ответил учтиво, все еще рассматривая пансион
Понедельник. Будьте настоящими
Установление внутренних барьеров
Раздел 1. Общая характеристика малого предпринимательства.
Формирование характера у младших школьников
РЕЦЕПТЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФИТОТЕРАПЕВТАМИ
Глава 17. Любопытство, желания, творчество, наслаждения, поиск новой пользы – некоторые качества каулы
Погорелов Владимир Михайлович
В которой на первом месте семья
Главная Страница