Облік в управлінні постачальницько-заготівельною діяльністю.

План.

Облік в управлінні операційною діяльністю.

Облік в управлінні постачальницько-заготівельною діяльністю

· Види запасів.

· Служби управління запасами.

· Види витрат, пов’язані із розміром замовлення.

· Розрахунок економічного розміру замовлення.

· Метод аналізу „АВС”.

· Бухгалтерське відображення запасів.

· Оцінка матеріальних запасів.

Облік в управлінні виробничою діяльністю.

· Принципи розробки нормативів по матеріалах (величина прямих матеріальних витрат, поопераційні, по детальні, по вузлові норми).

· Розробка нормативів на утримання робочої сили.

· Напрямки управління виробничим обладнанням.

Облік в управлінні збутовою діяльністю та прийняття рішень про ціноутворення.

· Принципи ціноутворення.

· Трансфертне ціноутворення.

Облік в управлінні фінансовою діяльністю.

Облік в управлінні власним капіталом.

Облік в управлінні залученим капіталом.


Тема 3. Моделювання, планування та управління підприємницькою діяльністю

Облік в управлінні операційною діяльністю.

Облік в управлінні постачальницько-заготівельною діяльністю.

Види запасів: Під запасами розуміють активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, а також управління підприємством.

Будь-яке промислове підприємство має п’ять видів матеріальних запасів:

1. Сировину, основні та допоміжні матеріали, комплектуючі та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва та адміністративних потреб.

2. Все незавершене будівництво.

3. Готову продукцію.

4. Товари у вигляді м/ц, що придбані підприємством з метою подальшого продажу.

5. МШП.

Типова процедура управління запасами відображена на рис. 1.Визначення оптимального рівня запасів


Порівняння фактичних запасів з рівнем замовлення

ні

так

Вимога на придбання у відділі закупок

Замовлення на поставку постачальнику

Товари одержані

Матеріали відпущені

Рис. 1. Процедура управління запасами.

Важливою функцією запасів є забезпечення відносної взаємної незалежності окремої стадії виробництва і збуту.

Всебічне планування виробничого процесу і МТП визначають успіх підприємства, як промислового, так і торгівельного. Іноді підприємства банкрутують лише через те, що не контролюють розмір товарного запасу.

lawyer.unoreferat.ru referatrvl.nugaspb.ru rtf.deutsch-service.ru refanrj.ostref.ru Главная Страница