Короткострокова та довгострокова рі­вновага фірми в умовах монополістичної конку­ренції

Крива попиту окремої фірми в умовах монополіс­тичної конкуренції має спадний характер. Її ела­стичність вища, ніж елас­тичність кривої попиту галузі, оскільки на ринку продаються товари-субсти­тути інших фірм. Спадний характер кривої попиту дає фірмі можливість одержати економічний при­буток, мінімізувати збитки та знаходитися в ситуації закриття у короткостроковому періоді (рис. 11.6-11.8).

Р, С

С1

Рис. 11.6. Короткострокова рівновага фірми, що максимізує економічний прибуток в умовах монополістичної конкуренції

Р, С

Р1

С1

Рис. 11.7. Короткострокова рівновага фірми, що мінімізує збитки в умовах монополістичної конкуренції

Рис. 11.8. Закриття фірми у короткостроковому періоді в умовах монополістичної конкуренції

У довгостроковому періоді будь-яка фірма, що виробляє товар на ринку з монополістичною конкуренцією, може збільшити своє виробництво. Можуть з’явитися нові фірми, яких приваблює економічний прибуток. Фірма, збільшуючи випуск, буде оцінювати майбутні прибутки, керуючись правилом MR=LMC (рис. 11.9).


P LMC

P1 LAC

MR D

0 Q1 Q

LMC – граничні витрати у довгостроковому періоді LAC – середні витрати у довгостроковому періоді


Рис. 11.9. Довгострокова рівновага фірми

На ринках з монополістичною конкуренцією постійно йде процес інновацій і імітації товарів-конкурентів під своєї маркою (наприклад, варто було одній з фірм, що випускає жувальну гумку, оголосити що її продукція запобігає карієсу, як всі фірми почали імітувати конкурентну стратегію цієї фірми). Збільшення кількості продавців у галузі відповідно збільшує у довгостроковому періоді і пропозицію товарів, що приводить до зниження цін на товари.

Це відбувається на фоні зміщення кривої пропозиції фірми вправо. Якщо будь-яка фірма одержує економічний прибуток, на цей ринок обов’язково будуть намагатись вийти нові фірми, які зменшать попит на продукцію окремої фірми і обмежуватимуть граничний дохід (MR) від продукції фірми. Тому галузь не може знаходитись у стані рівноваги, поки фірми можуть встановлювати ціни на товар більші, ніж середні витрати (АС) при випуску, що максимізує прибуток.При довгостроковій рівновазі крива попиту (D) на товар будь-якої фірми в галузі є дотичною до кривої середніх витрат у довгостроковому періоді (LAC). Вільний вхід до галузі не дозволяє фірмам одержувати економічний прибуток у довгостроковому періоді. Цей же процес може відбуватись і у зворотному напрямку.

Чрезмерная родительская опека
Перед самой войной с эскимосами
Уравнение Эйнштейна для ВФЭ.
Операции реляционной алгебры
Компьютеризация управления делопроизводством
Лабораторная работа № 1. Расчет ставок простых и сложных процентов
Exercise 1. Insert the required tense (Passive Voice)
Обзор подходов и методов, используемых при оценке стоимости коммерческой недвижимости.
Kлaвиaтуpa и управление клавиатурой
Обычного зарядного устройства
Поняття довжини відрізка та способів його вимірювання. Основні властивості довжини. Одиниці вимірювання довжини та співвідношення між ними.
Абіотичні та біотичні фактори.
Основные этапы профессионализации личности
Тема 12. Наукове пізнання, його форми та методи.
Постепенно в процессе работы начинает развиваться утомление.
Итого эксплуатационных затраты составляют: 430046 у.е.
Методы ранжирования и квотирования.
Христианство, которое отклонилось от Библии.
Лабораторная работа № 4. Методы окислительно-восстановительного титрования. Бихроматометрическое определение железа
ЛЕКЦІЯ № 1-2. СУТЬ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ
ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. НОРМАННСКАЯ ТЕОРИЯ
Аналитические подход к организационной культуре: культура власти, ролевая культура, культура задачи, культура личности.
Нормативный подход к исследованию детского развития.
Главная Страница