Короткострокова та довгострокова рі­вновага фірми в умовах монополістичної конку­ренції

Крива попиту окремої фірми в умовах монополіс­тичної конкуренції має спадний характер. Її ела­стичність вища, ніж елас­тичність кривої попиту галузі, оскільки на ринку продаються товари-субсти­тути інших фірм. Спадний характер кривої попиту дає фірмі можливість одержати економічний при­буток, мінімізувати збитки та знаходитися в ситуації закриття у короткостроковому періоді (рис. 11.6-11.8).

Р, С

С1

Рис. 11.6. Короткострокова рівновага фірми, що максимізує економічний прибуток в умовах монополістичної конкуренції

Р, С

Р1

С1

Рис. 11.7. Короткострокова рівновага фірми, що мінімізує збитки в умовах монополістичної конкуренції

Рис. 11.8. Закриття фірми у короткостроковому періоді в умовах монополістичної конкуренції

У довгостроковому періоді будь-яка фірма, що виробляє товар на ринку з монополістичною конкуренцією, може збільшити своє виробництво. Можуть з’явитися нові фірми, яких приваблює економічний прибуток. Фірма, збільшуючи випуск, буде оцінювати майбутні прибутки, керуючись правилом MR=LMC (рис. 11.9).


P LMC

P1 LAC

MR D

0 Q1 Q

LMC – граничні витрати у довгостроковому періоді LAC – середні витрати у довгостроковому періоді


Рис. 11.9. Довгострокова рівновага фірми

На ринках з монополістичною конкуренцією постійно йде процес інновацій і імітації товарів-конкурентів під своєї маркою (наприклад, варто було одній з фірм, що випускає жувальну гумку, оголосити що її продукція запобігає карієсу, як всі фірми почали імітувати конкурентну стратегію цієї фірми). Збільшення кількості продавців у галузі відповідно збільшує у довгостроковому періоді і пропозицію товарів, що приводить до зниження цін на товари.

Це відбувається на фоні зміщення кривої пропозиції фірми вправо. Якщо будь-яка фірма одержує економічний прибуток, на цей ринок обов’язково будуть намагатись вийти нові фірми, які зменшать попит на продукцію окремої фірми і обмежуватимуть граничний дохід (MR) від продукції фірми. Тому галузь не може знаходитись у стані рівноваги, поки фірми можуть встановлювати ціни на товар більші, ніж середні витрати (АС) при випуску, що максимізує прибуток.При довгостроковій рівновазі крива попиту (D) на товар будь-якої фірми в галузі є дотичною до кривої середніх витрат у довгостроковому періоді (LAC). Вільний вхід до галузі не дозволяє фірмам одержувати економічний прибуток у довгостроковому періоді. Цей же процес може відбуватись і у зворотному напрямку.

refalpr.ostref.ru wdn.deutsch-service.ru referatqiv.nugaspb.ru stp.deutsch-service.ru Главная Страница