Короткострокова та довгострокова рі­вновага фірми в умовах монополістичної конку­ренції

Крива попиту окремої фірми в умовах монополіс­тичної конкуренції має спадний характер. Її ела­стичність вища, ніж елас­тичність кривої попиту галузі, оскільки на ринку продаються товари-субсти­тути інших фірм. Спадний характер кривої попиту дає фірмі можливість одержати економічний при­буток, мінімізувати збитки та знаходитися в ситуації закриття у короткостроковому періоді (рис. 11.6-11.8).

Р, С

С1

Рис. 11.6. Короткострокова рівновага фірми, що максимізує економічний прибуток в умовах монополістичної конкуренції

Р, С

Р1

С1

Рис. 11.7. Короткострокова рівновага фірми, що мінімізує збитки в умовах монополістичної конкуренції

Рис. 11.8. Закриття фірми у короткостроковому періоді в умовах монополістичної конкуренції

У довгостроковому періоді будь-яка фірма, що виробляє товар на ринку з монополістичною конкуренцією, може збільшити своє виробництво. Можуть з’явитися нові фірми, яких приваблює економічний прибуток. Фірма, збільшуючи випуск, буде оцінювати майбутні прибутки, керуючись правилом MR=LMC (рис. 11.9).


P LMC

P1 LAC

MR D

0 Q1 Q

LMC – граничні витрати у довгостроковому періоді LAC – середні витрати у довгостроковому періоді


Рис. 11.9. Довгострокова рівновага фірми

На ринках з монополістичною конкуренцією постійно йде процес інновацій і імітації товарів-конкурентів під своєї маркою (наприклад, варто було одній з фірм, що випускає жувальну гумку, оголосити що її продукція запобігає карієсу, як всі фірми почали імітувати конкурентну стратегію цієї фірми). Збільшення кількості продавців у галузі відповідно збільшує у довгостроковому періоді і пропозицію товарів, що приводить до зниження цін на товари.

Це відбувається на фоні зміщення кривої пропозиції фірми вправо. Якщо будь-яка фірма одержує економічний прибуток, на цей ринок обов’язково будуть намагатись вийти нові фірми, які зменшать попит на продукцію окремої фірми і обмежуватимуть граничний дохід (MR) від продукції фірми. Тому галузь не може знаходитись у стані рівноваги, поки фірми можуть встановлювати ціни на товар більші, ніж середні витрати (АС) при випуску, що максимізує прибуток.При довгостроковій рівновазі крива попиту (D) на товар будь-якої фірми в галузі є дотичною до кривої середніх витрат у довгостроковому періоді (LAC). Вільний вхід до галузі не дозволяє фірмам одержувати економічний прибуток у довгостроковому періоді. Цей же процес може відбуватись і у зворотному напрямку.

Проблема классификации мотивов и различные подходы к ее решению
Роль НБУ в управлінні державним боргом.
ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Програма та методичні вказівки
Behind The Curtains Of Night - Phantasmagoria
Обнаружение замены сливочного масла другими видами жиров
Анализ выступлений советских спортсменов на летних
Засоби індустріальної реклами
Опции визуализации изображений
Title of the lesson: We had a wonderful time.
Невизначеність та ризик
Особливості філософського світогляду.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20
Хід уроку
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТЛИВ И ПРОВЕТРИВАНИЕ
Background Lighting tab - Освітлення фону
Виконання службово-бойових завдань
Массовая и элитарная культуры в современном обществе: сущность, характеристики и задачи.
Соревновательные классы участников Чемпионата Сибири.
Вплив на діяльність організації стилю керівництва окремих керівників в масштабах всієї організації та окремих підрозділів.
Leonardo da Vinci
Лабораторная работа № 5. Назначение ресурсов задачам проекта.
Главная Страница