ТЕМА 1.

ЗМІСТ

До вивчення курсу

“СТРАХУВАННЯ”

(для студентів спеціальностей “Економіка підприємства”,

“Облік та аудит” заочної форми навчання)

Затверджено на засіданні кафедри економіки підприємства Протокол № 8 від 11.01.2005 р.

Сєвєродонецьк 2005


Конспект лекцій до вивчення курсу “Страхування” (для студентів спеціальностей “Економіка підприємства”, “Облік та аудит” заочної форми навчання)/Укл. С.І. Непочатов. – Сєвєродонецьк: Вид-во СТІ, 2005. – 109 с.

Конспект лекцій містить викладення змісту тем курсу “Страхування”. Розглянуті основні категорії страхування, механізм функціонування страхового ринку, діяльність його головних суб’єктів, особливості здійснення окремих видів страхування.

Конспект лекцій відповідає вимогам до обсягів навчального матеріалу.

Укладач С.І. Непочатов, ст. викл.
Відповідальний за випуск Г.З. Шевцова, зав. каф. ЕП

Рецензент: В.Г. Кудіна, ст. викл.

Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії СТІ СНУ ім. В. Даля з напрямку “Економіка і підприємництво”.

Протокол № 6 від 14.02.2005 р.

ТЕМА 1.ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ.. 4

1. Поняття і сутність страхування. 4

2. Функції страхування. 7

3. Класифікація страхування. 8

4. Системи страхових відносин. 17

ТЕМА 2.ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СТРАХУВАННЯ.. 18

1. Основні елементи і категорії страхування. 18

2. Системи страхової відповідальності 28

3. Договір страхування. 31

ТЕМА 3.АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ.. 35

1. Поняття і зміст актуарних розрахунків. 35

2. Основні показники страхової статистики. 39

3. Розрахунок тарифних ставок. 43

ТЕМА 4.ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАХОВОЇ СПРАВИ.. 48

1. Страховий ринок. 49

2. Страхові компанії 53

3. Товариства взаємного страхування. 57

4. Посередницька діяльність на страховому ринку. 58

5. Державне регулювання страхового ринку. 60

ТЕМА 5.МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ.. 621. Загальні положення. 62

2. Страхування майна підприємств. 65

3. Страхування майна в сільськогосподарському виробництві 66

4. Транспортне страхування. 68

5. Страхування електронних баз даних і програм комп’ютерних систем.. 75

6. Страхування підприємницьких ризиків. 75

7. Страхування майна громадян. 80

ТЕМА 6.ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ.. 84

1. Загальні положення. 84

2. Страхування на випадок смерті 85

3. Ощадне страхування. 87

4. Страхування від нещасливих випадків. 90

5. Змішане страхування. 93

ТЕМА 7.СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 95

1. Загальні положення 95

2. Страхування цивільної відповідальності 96

3. Страхування відповідальності позичальників. 98

4. Страхування відповідальності екологічних ризиків. 99

5. Страхування професійної відповідальності 100

ТЕМА 8.ПЕРЕСТРАХУВАННЯ.. 100

1. Загальні положення. 101

2. Форми перестрахування. 102

3. Системи контролю стійкості перестрахування. 104

ЛІТЕРАТУРА.. 105

Необходимая квалификация для чистого преданного служения
Приведите структуру системы ТОиР
Структура доходів державного бюджету України
Общая характеристика признаков правового государства.
Составление и выписывание порционника
Программирование с использованием рекурсивных функций
Обєкт оподаткування та ставки збору
Суть ринку. Ринкові відносини, їх суб'єкти й об'єкти
Государственный строй России в средний период
СНІГОВІ ЗАМЕТИ (хуртовина)
Оголошення масивів в області динамічної пам’яті
Классификация моделей и методов формирования портфеля проектов
Способи порівняння варіантів
ТЕМА 3 – 1 год. Евакуація, порядок проведення евакуації. Екстрена евакуація та тимчасове виведення студентів і співробітників із зони загрози життю та здоров'ю.
Гл.9 Место и роль служб по связям с общественностью в современных
Западное направление во внешней политике Московского государства в 1550-е гг.
Аукціон
Оценка налоговых последствий
Сучасні вимірювальні перетворювачі тиску
Опросник «Проактивное совладающее поведение»
Психологія масовидних форм активності громадян
Отличие проповеди от беседы и лекции
ЗБІР ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Главная Страница