ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІЙСЬК

Основні поняття екологічної безпеки військ

ЕКОЛОГІЯ –наука, що вивчає закономірності відносин організмів із середовищем, у якому вони живуть.

ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ – це сфера постійної взаємодії і взаємопроникнення елементів і процесів чотирьох її складових сфер: атмосфери, літосфери, гідросфери і біосфери.

АТМОСФЕРА – це зовнішня газова оболонка Землі, що простягається від її поверхні в космічний простір приблизно на 3000 км.

ЛІТОСФЕРА – верхня оболонка поверхні планети, яка включає земну кору і верхню мантію Землі.

ГІДРОСФЕРА – сукупність вод (океани, моря, озера, річки і т. д.), що утворюють перервну водну оболонку земної кулі.

ЕКОСИСТЕМА – це єдиний природний комплекс, утворений за тривалий період живими організмами і середовищем, у якому вони існують і де всі компоненти тісно пов'язані обміном речовин і енергії.

ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ – елементи середовища, які чинять той або інший вплив на певні організми, діляться на абіотичні фактори (фактори неживої природи температура, хімічний склад ґрунтів і т. д.) і біотичні фактори (конкуренція, хижацтво та ін.).

ФАКТОР ШКІДЛИВИЙ – фактор, вплив якого на військовослужбовця за певних умов призводить до травми або до різкого погіршення його здоров`я.

ВИМОГИ ЕКОЛОГІЧНІ – комплекс вимог до якості повітря, води, палива, технологічних викидів і методів їх очищення і відведення.

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ – комплексна система спостережень, оцінки і прогнозу змін стану навколишнього середовища під впливом антропогенних дій.

ЗБИТОК ВІД ЗАБРУДНЕННЯ СЕРЕДОВИЩА – фактичні і можливі збитки народного господарства, пов`язані із забрудненням середовища життя.

ЗБИТОК ЕКОЛОГІЧНИЙ – економічно обчислювальні в грошовому еквіваленті неекономічні втрати суспільства, яких можна було б уникнути при оптимальному стані природного середовища, яке порушується техногенною дією (впливом).

ЗЛОЧИН ЕКОЛОГІЧНИЙ – навмисне злісне порушення навколишнього природного середовища, що суперечить національним (державним або міжнародним законам) угодам.КАТАСТРОФА ЕКОЛОГІЧНА – порушення частини біосфери, що виникає на основі прямого або непрямого впливу людської діяльності на природні процеси.

ПОВІТРЯ – природна суміш газів, що утворює атмосферу Землі. Основні компоненти сухого повітря: азот 78%, кисень 21%, а також незначна кількість вуглекислого газу, аргону, водню та інших газів.

refalfd.ostref.ru referatvnt.nugaspb.ru minute.opsreferat.ru sgy.deutsch-service.ru Главная Страница