Діагностика рентабельності

7.1 Рентабельність інвестицій (капіталу):

- рентабельність сукупного капіталу;

- рентабельність власного капіталу.

7.2. Рентабельність продаж:

- валова рентабельність реалізованої продукції;

- операційна рентабельність продаж;

- чиста рентабельність реалізованої продукції.

7.3. Рентабельність виробничої діяльності:

- валова рентабельність виробництва;

- чиста рентабельність виробництва.

Рентабельність — це показник, що характеризує економічну ефективність. Економічна ефективність — відносний показник, що порівнює отриманий ефект із витратами чи ресурсами, використаними для досягнення цього ефекту.

Рентабельність інвестицій (капіталу)

У цій групі коефіцієнтів рентабельності розраховується два основних коефіцієнти: рентабельність сукупного капіталу і рентабельність власного капіталу.

Рентабельність сукупного капіталу (RОА).

Цей коефіцієнт розраховується в такий спосіб:

RROA = Прибуток до оподатковування

Усього джерел засобів

Рентабельність власного капіталу (RОЕ)розраховується по формулі:

RROE = Чистий прибуток

Власний капітал

Рентабельність продажів

Валова рентабельність реалізованої продукції:

RGPM = Валовий прибуток

Виторг від реалізації

Чиста рентабельність реалізованої продукції:

Чистий прибуток

RNRM = Виторг від реалізації

Рентабельність виробничої діяльності

Тут можна виділити два основних показники — чиста рентабельність виробництва і валова рентабельність виробництва. Дані показники показують, скільки підприємство має прибутку з кожної гривни, витраченої на виробництво продукції. Вони розраховуються в такий спосіб.

Урок № 3. У КОРОЛІВСТВІ СПІВУЧИХ МЕЛОДІЙ
Специи помогают пищеварению.
Розраховуємо час, протягом якого в кімнаті концентрація ртуті досягне ГДК, за формулою
Violation of Phraseological Units and its Rendering
Ход импульса по симпатической рефлекторной дуге.
Тема 13. Інформаційно-аналітична робота
Communicative tasks
ТЕМА 16. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ.
The following text is from a telephone directory. Read and label the drawing below.
Завдання на визначення правильної послідовності
In the text find the words which mean the following. Make up sentences with these words.
Тема 12. Влияние негативных признаков состава преступления, предусмотренные нормами Общей и Особенной частей УК РФ на квалификацию преступления.
Межотраслевые связи науки гражданского процессуального права
Нормальная продолжительность рабочего времени и время отдыха, нормирование труда
Аналіз і оцінка рівня соціальної відповідальності бізнесу
Менеджменту
Впадину ранее проблематичного образа
Поняття і підстави міжнародно-правової відповідальності
Работа исполнителей с конфиденциальными документами
Предмет эк. теории. Основные теоретические школы экономической теории.
Особливості виконання окремих слідчих дій у справах про контрабанду
Единицы измерения радиоактивных величин.
Определение физического износа всех конструктивных элементов.
Главная Страница