Діагностика рентабельності

7.1 Рентабельність інвестицій (капіталу):

- рентабельність сукупного капіталу;

- рентабельність власного капіталу.

7.2. Рентабельність продаж:

- валова рентабельність реалізованої продукції;

- операційна рентабельність продаж;

- чиста рентабельність реалізованої продукції.

7.3. Рентабельність виробничої діяльності:

- валова рентабельність виробництва;

- чиста рентабельність виробництва.

Рентабельність — це показник, що характеризує економічну ефективність. Економічна ефективність — відносний показник, що порівнює отриманий ефект із витратами чи ресурсами, використаними для досягнення цього ефекту.

Рентабельність інвестицій (капіталу)

У цій групі коефіцієнтів рентабельності розраховується два основних коефіцієнти: рентабельність сукупного капіталу і рентабельність власного капіталу.

Рентабельність сукупного капіталу (RОА).

Цей коефіцієнт розраховується в такий спосіб:

RROA = Прибуток до оподатковування

Усього джерел засобів

Рентабельність власного капіталу (RОЕ)розраховується по формулі:

RROE = Чистий прибуток

Власний капітал

Рентабельність продажів

Валова рентабельність реалізованої продукції:

RGPM = Валовий прибуток

Виторг від реалізації

Чиста рентабельність реалізованої продукції:

Чистий прибуток

RNRM = Виторг від реалізації

Рентабельність виробничої діяльності

Тут можна виділити два основних показники — чиста рентабельність виробництва і валова рентабельність виробництва. Дані показники показують, скільки підприємство має прибутку з кожної гривни, витраченої на виробництво продукції. Вони розраховуються в такий спосіб.

test.radioritual.ru wkv.deutsch-service.ru referattmg.nugaspb.ru refanqr.ostref.ru Главная Страница