Етапи проведення ризик-менеджменту

Організація ризик-менеджменту являє собою систему заходів,, спрямованих на раціональне поєднання всіх його елементів в єдиній технології процесу управління ризиком.

Першим етапом організації ризик-менеджменту є визначення мети ризику і мети ризикових вкладень капіталу. Мета ризику – це результат, який необхідно отримати, їм може бути виграш, прибуток і т.п.

Другим етапом в організації ризик-менеджменту є отримання інформації про навколишнє оточення, яка необхідна для прийняття рішення на користь тієї або іншої дії. На основі аналізу такої інформації і з урахуванням цілей ризику можна правильно визначити імовірність настання події, в тому числі страхової події, виявити міру ризику і оцінити його вартість.

На третьому етапі організації ризик-менеджменту на основі інформації про навколишнє середовище, імовірністі, міри і величини ризику розробляються різні варіанти ризикового вкладення капіталу і проводиться оцінка їх оптимальності шляхом зіставлення очікуваного прибутку і величини ризику.

На четвертому етапі обирають стратегію і прийоми управління ризиком, а також способи зниження міри ризику.

П'ятим етапом організації ризик-менеджменту є розробка програми дій по зниженню ступеня ризику.

Шостим етапомє організація виконання цієї програми.

Сьомим етапом є контроль виконання даної програми.

На восьмому етапі проводять аналіз і оцінку результатів обраного ризикового рішення.

Нашим воспитанием занимается Сам Отец Небесный, что нам даровал жизнь, и мы это чтим ежесекундно.
Фактори ризику перинатальної патології для новонародженого
Категорії ятрогеній
ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
Functions
Что нужно для внутренней защиты
Державне регулювання процесів ціноутворення.
Тема 10. Окремі види маркетингу
Понятие менеджмента. Разделение труда менеджеров. Критерии эффективности менеджеров
Складання норм фізичних нормативів
Криминологическая характеристика личности преступников, совершающих экономические преступления
Тема 11. Проблемы материалистического понимания истории 225
The organs of the abdominal cavity are the liver, the gall-bladder, the storfiach, the intestines, the pancreas, the spleen, the kidneys and the
Організація фінансового контролю
Поддержка малого и среднего бизнеса
Хронологические и пространственные
Тестовые задания
Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ)
Ціни та валюти
О предмете экзистенциальной психологии
БЕСПОРЯДОК В ДИЕТОЛОГИИ (Часть 2)
Господарсько-правова відповідальність: поняття, ознаки та підстави застосування.
Умение осуществлять деятельность с природными объектами
Главная Страница