Етапи проведення ризик-менеджменту

Організація ризик-менеджменту являє собою систему заходів,, спрямованих на раціональне поєднання всіх його елементів в єдиній технології процесу управління ризиком.

Першим етапом організації ризик-менеджменту є визначення мети ризику і мети ризикових вкладень капіталу. Мета ризику – це результат, який необхідно отримати, їм може бути виграш, прибуток і т.п.

Другим етапом в організації ризик-менеджменту є отримання інформації про навколишнє оточення, яка необхідна для прийняття рішення на користь тієї або іншої дії. На основі аналізу такої інформації і з урахуванням цілей ризику можна правильно визначити імовірність настання події, в тому числі страхової події, виявити міру ризику і оцінити його вартість.

На третьому етапі організації ризик-менеджменту на основі інформації про навколишнє середовище, імовірністі, міри і величини ризику розробляються різні варіанти ризикового вкладення капіталу і проводиться оцінка їх оптимальності шляхом зіставлення очікуваного прибутку і величини ризику.

На четвертому етапі обирають стратегію і прийоми управління ризиком, а також способи зниження міри ризику.

П'ятим етапом організації ризик-менеджменту є розробка програми дій по зниженню ступеня ризику.

Шостим етапомє організація виконання цієї програми.

Сьомим етапом є контроль виконання даної програми.

На восьмому етапі проводять аналіз і оцінку результатів обраного ризикового рішення.

Оформлення табличного матеріалу
Відмінності в інфраструктурі і традиційній практиці.
Модуль «Опорно-двигательная система».
Меркантилізм
Основні підходи до розуміння суспільства.
Получается именно анархия. Как может удержаться, не распасться и не разрушиться такая система, где каждый делает что ему вздумается?
I. СОБАКА ПОД ГИПНОЗОМ РАЗОБЛАЧИЛА УБИЙЦУ
Звітність про виконання Державного бюджету
Структура пояснительной записки (ПЗ)
Правило Ленца. ЕРС індукції в котушці
Автоматизированные информационные технологии в страховой деятельности
Типи виробництв
Вы создали Легендарный предмет. Ваша репутация со всеми ранее встреченными фракциями увеличивается на 500.
ВАХ полевого транзистора с p-n затвором
Створення конкурентних переваг
Теперь немного о том, что из себя представляет Душа Космического Иерарха Галактики, т.е. Космический Иерарх Галактики проявляет Свою Душу, как
Тема 2.7. Криминалистическое исследование холодного оружия.
Складнопідрядні речення
Процесс контроля деятельности подчинённых
Доказательства иных обстоятельств преступления
Тема 39. Верхньощелепний нерв. Нижньощелепний нерв. Топографія, гілки, області іннервації.
Слухання «Вальсу-фантазії» М. Глінки
Об’єктивні та суб’єктивні ознаки співучасті
Главная Страница