Переконання – ефективна передача своєї точки зору.

Переконання засноване на владі прикладу і влади експерта. Виконавець розуміє, що він робить і чому, керівник впливає шляхом переконання і не говорить виконавцеві, що треба робити, а «продає» те, що необхідно зробити.

Застосовуючи переконання, керівник допускає, що виконавець володіє певною владою, тобто керівник визнає залежність від виконавця.

Переконання впливає тим, що доводить до свідомості потенційного виконавця, що, зробивши, оскільки хоче керівник, він задовольняє власну потребу.

Здатність впливати шляхом переконання залежить від наступних чинників:

- керівник повинен заслужити довіру;

- аргументація повинна враховувати інтелектуальний рівень слухача;

- мета, яку ставить перед собою керівник, не повинна суперечити системі цінностей його слухачів.

Правила, які дозволяють підвищити ефективність впливу шляхом переконання:

1) точно визначити потребу слухачів і звертатися до них;

2) починати розмову з теми, яка зацікавить слухача;

3) створити образ, що викликає довіру;

4) просити трохи більше чим необхідно;

5) говорити згідно інтересам слухача.

Перевага однієї форми впливу полягає в тому, що виконання роботи одним працівником, на якого впливають, не треба буде перевіряти, і вона виконуватиметься у великому об'ємі.

Недоліки: повільна дія, невизначеність, одноразовість дії.

Завдання № 2.
Однотермінальні та багатотермінальні транспортні потоки
Развитие метафизики в средние века: онтология и теология, Бог и Человек
ПРАГА, «GOLEM INTERWORLD PLAZA». ИЮНЬ 6 часть
Використання займенників у професійному мовленні
Принципат Октавіана Августа.
Тема 14 Основные теоремы и формулы теории вероятностей
Земне ядро
Счёт№ 42 301 810 54 207 652 7947 № сбер.книжки 04 030 1085 (филиал сбер.банка 9042/0090)
Тема 5. Особливості посвідчення окремих правочинів
Поняття про функцію розподілу. Функція розподілу Максвела
Значение социологической экспертизы в диагностике и прогнозировании социальных процессов и явлений.
Місяць природний супутник Землі.
TRANSLATION OF FOUR-COMPONENTAL ASYNDETIC SUBSTANTIVAL CLUSTERS
КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ
Интермедия: индивидуализация деятельности
Процедура политической ответственности правительства
Методи нарахування амортизації.
Наплавка в среде защитных газов
Звітність.
Типология и классификация гостиничного рынка.
Текст с «дырками» про Чижикова.
Рух крові по венах
Главная Страница