Класифікація організацій за ознакою визначення цілі

За цією ознакою виділяють кілька видів організації, що мають реальні прототипи.

1. Ціннісно-орієнтовані організації - це організації, поведінка яких
установлюється її системою цінностей.

2. Організації, які формують власні цілі - це організації, що володіють властивістю формувати для себе цілі діяльності та змінювати їх на підставі досягнутих результатів, власної еволюції і зміни зовнішнього середовища.

3. Цілескеровані організації - це організації, що мають єдину і незмінну
головну мету. Оскільки мета повинна бути хоча б у принципі досяжною, такі
організації носять тимчасовий характер.

4. Цілеспрямовані організації - це організації, що діють відповідно до
чітко сформульованим і заданими системою більш високого рівня цілями,
які здатні змінюватися.

5. Цілеорієнтовані організації - це організації, що мають нечітко
сформульовані і задані системою більш високого рівня цілі, які в
певних межах можуть ними уточнюватися.

6. Цілепридатні - це організації, що діють для виконання однієї з
другорядних цілей, заданих надсистемой, тому їх діяльність носить разовий
характер.

7. Паразитичні організації - це організації, мета діяльності яких
некорисна або шкідлива для системи, оскільки вони споживають її ресурси.

У сучасному менеджменті зростає увага до ціннісно-орієнтованих організаціям.

Моисеенко Иван Григорьевич, 16.12.1922 гр
Что есть самое непостижимое?
ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ
Технічний прогрес та безпека праці
Пророчество о спасении и о Новом Завете (глава 31)
What Makes a Good Parent?
Рецензування і захист курсової роботи
Аналіз програмного забезпечення з управління проектами.
Инструкция к методике «Выбор задач различной степени сложности»
Поняття економіко-правового механізму в галузі екології та його складових
Касова книга
СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 3 сторінка
Several hands rose tentatively into the air, including Ron’s and Hermione’s. Moody pointed at Ron, though his magical eye was still fixed on Lavender.
Поняття конфлікту, конфліктної ситуації
Какие признаки патогномоничны для правожелудочковой хронической сердечной недостаточности?
Определение себестоимости 1 га выполненной работы
Основи правового статусу особи
Мітоз. Загальна схема морфологічних змін у клітині при мітозі. Поділ цитоплазми – цитокінез (цитотомія).
Основна маса організацій України, які виконують наукові та науково-технічні роботи, зосереджені в
Модуль 3
Конструкция модуля силового инвертора
Административный – выделение экономических районов осуществляется с учетом административно-территориального деления государства, что обеспечивает эффективность развития районов.
Обробка на токарно-револьверному верстаті.
Главная Страница