Класифікація організацій за ознакою визначення цілі

За цією ознакою виділяють кілька видів організації, що мають реальні прототипи.

1. Ціннісно-орієнтовані організації - це організації, поведінка яких
установлюється її системою цінностей.

2. Організації, які формують власні цілі - це організації, що володіють властивістю формувати для себе цілі діяльності та змінювати їх на підставі досягнутих результатів, власної еволюції і зміни зовнішнього середовища.

3. Цілескеровані організації - це організації, що мають єдину і незмінну
головну мету. Оскільки мета повинна бути хоча б у принципі досяжною, такі
організації носять тимчасовий характер.

4. Цілеспрямовані організації - це організації, що діють відповідно до
чітко сформульованим і заданими системою більш високого рівня цілями,
які здатні змінюватися.

5. Цілеорієнтовані організації - це організації, що мають нечітко
сформульовані і задані системою більш високого рівня цілі, які в
певних межах можуть ними уточнюватися.

6. Цілепридатні - це організації, що діють для виконання однієї з
другорядних цілей, заданих надсистемой, тому їх діяльність носить разовий
характер.

7. Паразитичні організації - це організації, мета діяльності яких
некорисна або шкідлива для системи, оскільки вони споживають її ресурси.

У сучасному менеджменті зростає увага до ціннісно-орієнтованих організаціям.

syc.deutsch-service.ru referattwr.nugaspb.ru referatvzg.nugaspb.ru uzz.deutsch-service.ru Главная Страница