Інтернет джерела статистичної інформації

21. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України / Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

22. Офіційний сайт ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського / Режим доступу: http://donduet.edu.ua

23. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України / Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua

24. Офіційний сайт Національної Академії Наук України / Режим доступу: http://www.nas.gov.ua

25. Офіційний сайт Світової організації торгівлі / Режим доступу: http://www.wto.org/

26. Офіційний сайт Світового Банку / Режим доступу: http://www.worldbank.org/

4. Нормативні матеріали Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

27. Вища освіта України і Болонський процес : навч. прогр. / укл. М. Ф. Степко [та ін.]. – К. ; Т. : Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 18 с. – (Інтеграція вищої освіти України у європейський освітній простір).

28. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.

29. ІСУЯ 7.5.1.-03-01/УН. Система управління якістю. Інструкція: Загальні вимоги до організації процесу проведення навчальних занять [Текст] / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; уклад. Л. В. Шару та [ін.] ; ред. Л. О. Омелянович ; затв. О. О. Шубін. – Донецьк, 2004. – 24 с.

30. ІСУЯ 7.5.1.-03-02/УН. Система управління якістю. Інструкція: Загальні вимоги до організації методичного забезпечення виконання індивідуальних завдань з дисципліни [Текст] / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; викон. А. Д. Гладка ; перевірив: Л. О. Омелянович ; затв. О. О. Шубін. – Донецьк, 2003. – 22 с.

31. ІСУЯ 7.5.1.-03-03/УН. Система управління якістю. Інструкція: Загальні вимоги до організації виконання індивідуальних завдань [Текст] / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; уклад. В. М. Катрич, А. Д. Гладка ; перевірив О. О. Омелянович ; затв. О. О. Шубін. – Донецьк, 2003. – 21 с.32. ІСУЯ 7.5.1.-03-04/УН Система управління якістю. Інструкція: Загальні вимоги до організації СРС [Текст] / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; викон. О. В. Чайковська ; перевірив: Л. О. Омелянович ; затв. О. О. Шубін. – Донецьк, 2004. – 9 с.

33. ІСУЯ 7.5.1.-03-05/УН. Система управління якістю. Інструкція: Практична підготовка студентів [Текст] / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; уклад. І. В. Сабов ; ред. Л. О. Омелянович ; затв. О. О. Шубін. – Донецьк, 2003. – 12 с.

34. ІСУЯ 7.5.1.-03-07/УН. Система управління якістю. Інструкція: Загальні вимоги до організації поточного контролю [Текст] / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; уклад. В. Г. Сєвка ; перевірив Л. О. Омелянович ; затв. О. О. Шубін. – Донецьк, 2003. – 13 с.

35. ІСУЯ 7.5.1.-03-08/УН. Система управління якістю. Інструкція: Загальні вимоги до організації підсумкового контролю [Текст] / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; уклад. В. Г. Сєвка ; перевірив Л. О. Омелянович ; затв. О. О. Шубін. – Донецьк, 2003. – 14 с.


annotation.underref.ru refapke.ostref.ru referatvah.nugaspb.ru refanpv.ostref.ru Главная Страница