Інформування громадськості

Мінімальний стандарт забезпечення прозорості. Роль і функції

— Визначення і діяльність органів державного управління мають відповідати вимогам системи національних рахунків або вказівкам МВФ щодо статистики державних фінансів.

— Органи державного управління мають розглядати позабюджетну діяльність у рамках бюджетного процесу.

—Необхідно запровадити законодавчу й адміністративну основу бюджету, що охоплює як бюджетну, так і позабюджетну діяльність із конкретизацією функцій управління бюджетною сферою.

—Правила оподаткування мають визначатися силою закону, на адміністративне застосування податкового права повинні поширюватися процедурні гарантії.

—Позабюджетна діяльність має бути відображена в бюджетній документації та матеріалах обліку.

— У бюджетну документацію належить включати початкові й уточнені бюджетні розрахунки за попередні два роки.

—Бюджетна документація має містити інформацію про основні зобов'язання і податкові видатки уряду (суму податкових пільг), а також дані про пов'язану з бюджетними операціями діяльність центрального банку і нефінансових державних організацій.

—Дані про обсяг і структуру державного боргу належить повідомляти щорічно з затримкою не більше ніж на шість місяців.

— Необхідно публікувати дані про практику бюджетно-податкової звітності.

—Завчасно мають бути оголошені графіки строків публікації звітності.

Відкритість підготовки і виконання бюджету та бюджетної звітності

—Разом із бюджетом необхідно подати документ про перспективи розвитку бюджетної сфери й економіки в цілому, в тому числі про пріоритети та кількісну оцінку обґрунтованості бюджетної політики.

—Необхідно опублікувати розрахунки середньострокової макроекономічної основи бюджету, а також макроекономічні прогнози.

—Подати дані про бюджетні і податкові ризики та інші невизначеності відносно видатків за певними програмами.

— Уся діяльність органів державного управління має бути охоплена бюджетною класифікацією; операції належить класифікувати за економічними, адміністративними і функціональними ознаками.— Треба визначити адміністративну відповідальність за збір і витрачання державних коштів.

— У бюджетній документації показати загальне сальдо з аналітичною таблицею, складеною на основі бюджетних оцінок.

— Разом із бюджетом слід подати дані про стандарти бухгалтерського обліку.

— Необхідно дотримуватися правил щодо періодичності та своєчасності звітності.

— Підсумкові бюджетні рахунки мають бути підготовлені не пізніше ніж через 12 місяців після закінчення фінансового року, відповідати високим вимогам повноти й надійності та бюджетним асигнуванням, пройти аудиторську перевірку незалежним зовнішнім аудитором.

Глава 6. Приобретение навыков
Тема: Методи та форми управління конфліктами.
Управление приложениями (Application Management)
Часова оптимізація проектів, що піддаються подрібненню
Протизношувальні властивості
И проведению УЧЕБНОЙ практики
СД.Ф.05.01 – Теория и история народного декоративно-прикладного творчества
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Рекреационные ресурсы и курорты Украины
DEGREES: TWO WAYS OF THEIR FORMATION
Методы совершенствования механизма оплаты труда
Воронкообразный размыв донных отложений
Рекомендації до виконання інженерних розрахунків
Концепція походження держави Київська Русь.
Какие препараты эффективны для лечения панического расстройства?
Терміни збереження життєздатності відірваних від організму тканин
Вопрос о смычке рабочих и крестьян
Русский народ как народ-собиратель
Джерела права Литовсько-Руської держави
Методическая последовательность работы над рисунком гипсовой головы античного образца
Оксигеновмісні сполуки неметалів
СРС: Показники оборотності оборотних коштів
Вопрос 9. Социально-философские школы Древнего Китая -конфуцианство и легизм
Главная Страница