Інформування громадськості

Мінімальний стандарт забезпечення прозорості. Роль і функції

— Визначення і діяльність органів державного управління мають відповідати вимогам системи національних рахунків або вказівкам МВФ щодо статистики державних фінансів.

— Органи державного управління мають розглядати позабюджетну діяльність у рамках бюджетного процесу.

—Необхідно запровадити законодавчу й адміністративну основу бюджету, що охоплює як бюджетну, так і позабюджетну діяльність із конкретизацією функцій управління бюджетною сферою.

—Правила оподаткування мають визначатися силою закону, на адміністративне застосування податкового права повинні поширюватися процедурні гарантії.

—Позабюджетна діяльність має бути відображена в бюджетній документації та матеріалах обліку.

— У бюджетну документацію належить включати початкові й уточнені бюджетні розрахунки за попередні два роки.

—Бюджетна документація має містити інформацію про основні зобов'язання і податкові видатки уряду (суму податкових пільг), а також дані про пов'язану з бюджетними операціями діяльність центрального банку і нефінансових державних організацій.

—Дані про обсяг і структуру державного боргу належить повідомляти щорічно з затримкою не більше ніж на шість місяців.

— Необхідно публікувати дані про практику бюджетно-податкової звітності.

—Завчасно мають бути оголошені графіки строків публікації звітності.

Відкритість підготовки і виконання бюджету та бюджетної звітності

—Разом із бюджетом необхідно подати документ про перспективи розвитку бюджетної сфери й економіки в цілому, в тому числі про пріоритети та кількісну оцінку обґрунтованості бюджетної політики.

—Необхідно опублікувати розрахунки середньострокової макроекономічної основи бюджету, а також макроекономічні прогнози.

—Подати дані про бюджетні і податкові ризики та інші невизначеності відносно видатків за певними програмами.

— Уся діяльність органів державного управління має бути охоплена бюджетною класифікацією; операції належить класифікувати за економічними, адміністративними і функціональними ознаками.— Треба визначити адміністративну відповідальність за збір і витрачання державних коштів.

— У бюджетній документації показати загальне сальдо з аналітичною таблицею, складеною на основі бюджетних оцінок.

— Разом із бюджетом слід подати дані про стандарти бухгалтерського обліку.

— Необхідно дотримуватися правил щодо періодичності та своєчасності звітності.

— Підсумкові бюджетні рахунки мають бути підготовлені не пізніше ніж через 12 місяців після закінчення фінансового року, відповідати високим вимогам повноти й надійності та бюджетним асигнуванням, пройти аудиторську перевірку незалежним зовнішнім аудитором.

uyv.deutsch-service.ru referatvux.nugaspb.ru referattax.nugaspb.ru refalfm.ostref.ru Главная Страница