Синтетична (системна) теорія лідерства

Ця теорія сформувалася на основі узагальнення напрацювань у межах попередніх підходів. Лідерство вона тлумачить як процес організації міжособистісних стосунків у групі, вважаючи лідером суб'єкта управління цим процесом. Представники цієї теорії суттєву увагу звертають при цьому на структуру особистості лідера, тривалість існування групи та ін. Власне феномен лідерства аналізують як продукт спільної групової діяльності при розв'язанні конкретного завдання, коли індивіди мають змогу виявити свою здатність організувати групу на розв'язання групової проблеми. Отже, спільна діяльність (актуальність мети, широта завдань, різноманітність умов для їх розв'язання та ін.) сприяє виникненню і формуванню лідерства, появі конкретного лідера. Більшість вітчизняних досліджень лідерства здійснюється саме в координатах цієї теорії.

Стилі і типологія лідерства

Традиційно соціальна психологія зорієнтована на дослідження стилю лідерства, а не керівництва.

Стиль лідерства — спосіб, метод роботи, манера поведінки індивіда, типова для лідера система принципів, норм, індивідуальних особливостей впливу на підлеглих.

Попри суттєві відмінності у сутності феноменів лідерства і керівництва, в науці й на рівні буденного мислення вони не завжди розмежовуються. Тому нерідко лідерство трактують як стиль керівництва, поширюючи такий погляд і на типологію лідерів.

Суть та особливості використання методу соціометрії в менеджменті

Соціометрія— (від лат. societas— суспільство і грец. metreo— вимірюю). Дана методика (теорія) розроблена Якобом Моренно для дослідження міжособових відносин в малих групах.

Метою проведення соціометричного дослідження може бути:

· Виявлення соціометричного статусу членів групи (від «лідера» до «аутсайдера»).

· Вимірювання ступеня згуртованості (роз'єднаності) в групі.

· Виявлення внутрішніх малих угрупувань в групі

· Оцінка і визначення міжособових і міжгрупових відносин та емоційних зв'язків в групі, з метою подальшого їх вдосконалення

· Вивчення і корекції психологічного клімату в колективі

involve.mfk-millenium.ru referatwwy.nugaspb.ru most.halmer.ru scientist.radioritual.ru Главная Страница