Порівняння діяльності класичної та політичної бюрократії

Діяльність «класичної бюрократії» Діяльність «політичної бюрократії»
Орієнтація на «загальне благо», «суспільні інтереси» і т.ін. Орієнтація на різні політичні групи, інтереси та цілі.
Переконання в тому, що проблеми повинні вирішуватися на суто діловій основі, політично нейтрально Переконання в тому, що проблеми повинні вирішуватися в процесі політичних переговорів шляхом досягнення компромісів
Плюралістичне політичне забезпечення (парламент, партії, групи інтересів і т.д.) в принципі сприймається як зайве і навіть небезпечне Плюралістичне політичне забезпечення визнається необхідним для проведення в життя політичних і державних рішень
Відмежовується участь суспільства від політики та управління В принципі схвалюється політична активність суспільства
Рівність як політична мета В принципі схвалюється рівність як політична мета
Слабка взаємодія між бюрократами й політиками Інтенсивна взаємодія між бюрократами й політиками
• Елітна солідарність (переконаність у тому, що чиновники держапарату повинні представляти собою еліту в моральному та інтелектуальному відношенні) Незначна елітна солідарність
Орієнтація на процедурні способи діяльності Орієнтація на програмні та проблемні методи діяльності (участь у розробці та оцінці державних програм, прийняття рішень)

Коментуючи порівняльну таблицю, запропоновану німецькими політологами, слід відзначити, що тези про орієнтацію бюрократії на різні політичні групи і партії і навіть про певну політичну самостійність вищого чиновництва в прийнятті рішень сьогодні практично не дискутуються західними політологами. Розширення масштабності і технічної комплексності державного управління припускає, що чиновники самі вирішують багато завдань, що мають політичне значення.

thk.deutsch-service.ru referatsbq.nugaspb.ru uzc.deutsch-service.ru referatxhv.nugaspb.ru Главная Страница