Порівняння діяльності класичної та політичної бюрократії

Діяльність «класичної бюрократії» Діяльність «політичної бюрократії»
Орієнтація на «загальне благо», «суспільні інтереси» і т.ін. Орієнтація на різні політичні групи, інтереси та цілі.
Переконання в тому, що проблеми повинні вирішуватися на суто діловій основі, політично нейтрально Переконання в тому, що проблеми повинні вирішуватися в процесі політичних переговорів шляхом досягнення компромісів
Плюралістичне політичне забезпечення (парламент, партії, групи інтересів і т.д.) в принципі сприймається як зайве і навіть небезпечне Плюралістичне політичне забезпечення визнається необхідним для проведення в життя політичних і державних рішень
Відмежовується участь суспільства від політики та управління В принципі схвалюється політична активність суспільства
Рівність як політична мета В принципі схвалюється рівність як політична мета
Слабка взаємодія між бюрократами й політиками Інтенсивна взаємодія між бюрократами й політиками
• Елітна солідарність (переконаність у тому, що чиновники держапарату повинні представляти собою еліту в моральному та інтелектуальному відношенні) Незначна елітна солідарність
Орієнтація на процедурні способи діяльності Орієнтація на програмні та проблемні методи діяльності (участь у розробці та оцінці державних програм, прийняття рішень)

Коментуючи порівняльну таблицю, запропоновану німецькими політологами, слід відзначити, що тези про орієнтацію бюрократії на різні політичні групи і партії і навіть про певну політичну самостійність вищого чиновництва в прийнятті рішень сьогодні практично не дискутуються західними політологами. Розширення масштабності і технічної комплексності державного управління припускає, що чиновники самі вирішують багато завдань, що мають політичне значення.

Модифікація лінійних моделей
Причини неповноти витіснення нафти водою та фізична суть застосування активних домішок. Поняття активної домішки
Газонаполненные (ячеистые) пластмассы – поропласты
ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО
Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу
Упражнение 11. Исследование собственного распределения времени
Шкалы. Шкалирование измерений. Порядковые, номинальные, интервальные шкалы
Дневник Джованни Бельтраффио 21 часть
Вестибулярний апарат: будова, функції
Назначение, смысл и уровни разработки управленческой стратегии.
Статичний ОЗП даних
LECTURE 3 ENGLISH LITERARY PRONUCIATION IN THE BRITIAH ISLES
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Арифметика в позиционных сс.
Координатно-расточный станок мод. 2Д450АМФ2
Бухгалтерский учет валютных ценностей и операций. Оценка имущества и обязательств, выраженных в иностранной валюте. Учет курсовых разниц.
Почему Ахиллес не может перегнать черепаху
Верховної Ради України
Рецензирование и защита контрольной работы
Філософія науки ХХ сторіччя
Факторы, провоцирующие обострение диффузного нейродермита
Консервативна неокласика. неокласичні теорії економічного зростання.
Итоговый отчет - дифференцированный зачет
Главная Страница