Розрахунки параметрів робочих органів машин для первинної обробки молока

До первинної обробки молока відноситься його нагрівання і охолодження. Для нагрівання молока і охолодження використовують теплообмінні апарати.

Теплообмінні апарати (теплообмінники) – пристрої, призначені для передачі тепла від одного теплоносія до іншого.

На тваринницьких фермах використовують поверхневі теплообмінні апарати для охолодження і нагрівання (пастеризації) молока, в яких передача тепла між гарячою і холодною рідинами проходить через розподільчу тверду стінку апарата.

Найбільше розповсюдження для теплової обробки молока одержали апарати для тонкошарової обробки молока - зрошувальні і пластинчаті теплообмінники і об’ємні теплообмінні апарати (ванни тривалої пастеризації і танки – охолоджувачі).

Кількісні займенники / Quantitative Pronouns much, many, little, few.
Законы Ньютона. Методы решения задач в мех Ньютона.
Общие сведения о программе Paint
Понятие и способы заключения третейского соглашения. Письменная форма третейского соглашения
Зміна парадигми філософського мислення у XIX - на поч. XX ст.
Захист прав споживачів
Юридический состав правонарушения.
Раскладка No2. Каналы сбыта
Электрическое поле в диэлектриках. Сегнетоэлектрики.
Какую роль в развитии антропологии играли российские ученые?
Глобальна мережа. Призначення та структура Інтернету.
Основні правила перевезення пасажирів у таксі
Оцениваемые компетенции: (ПК 2.4, ПК 2.7; ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 8; ОК 9)
Assessor – 1) эксперт(-консультант), юридический советник 2) эксперт-консультант суда 3) заседатель
Стадії юридичної відповідальності
Адаптивные модели прогнозирования.
Структурна блок-схема
Осьовий час» і його роль у формуванні Східної й Західної цивілізації
Целеустровние: создание временной линии
Расчет внецентренно сжатых железобетонных элементов
Предмет для полеміки навколо педагогічної думки
Методы классификации, обобщения и типологии
Роль переговоров в конфликте. Определение интегративных переговоров. Разъясните значение каждого понятия в определении.
Главная Страница