Розрахунки параметрів робочих органів машин для первинної обробки молока

До первинної обробки молока відноситься його нагрівання і охолодження. Для нагрівання молока і охолодження використовують теплообмінні апарати.

Теплообмінні апарати (теплообмінники) – пристрої, призначені для передачі тепла від одного теплоносія до іншого.

На тваринницьких фермах використовують поверхневі теплообмінні апарати для охолодження і нагрівання (пастеризації) молока, в яких передача тепла між гарячою і холодною рідинами проходить через розподільчу тверду стінку апарата.

Найбільше розповсюдження для теплової обробки молока одержали апарати для тонкошарової обробки молока - зрошувальні і пластинчаті теплообмінники і об’ємні теплообмінні апарати (ванни тривалої пастеризації і танки – охолоджувачі).

director.unoreferat.ru refapkd.ostref.ru rus.deutsch-service.ru refalqh.ostref.ru Главная Страница