І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється одним балом.

1. Скільки спільних точок має площина α і площина, яка проходить через точку А і пряму (мал. 1)?

А) одну; Б) дві;

В) безліч; Г) три.

2. Якою фігурою може бути паралельна проекція квадрата на площину?

А) трикутником; Б) трапецією;

В) паралелограмом; Г) точкою.

3. На мал.2 КО α, ОВ а. Порівняйте довжини відрізків КА і КС.

А) КА < КС; Б) КА = КС;

В) КА > КС; Г) не можна визначити.

4.На мал.3 зображено правильну чотирикутну піраміду SABCD. SO - висота. Якою є градусна міра кута між площинами SOA і SOD?

А) 45°; Б) 30°;

В) 60°; Г) 90°.

5.Ортогональною проекцією многокутника площею S = є многокутник площею S1. Яке з чисел не може бути значенням параметра S1?

А) 3; Б) 5; В) 7; Г) 9.

military.halmer.ru referatxew.nugaspb.ru uqn.deutsch-service.ru tpk.deutsch-service.ru Главная Страница