Методика формування уявлень про об’єм та одиниці об’єму

Основна мета підготовчої роботи полягає у формуванні у дітей дошкільного віку уявлень про тривимірність предметів. Для цього діти обстежують предмети, аналізують їх постійні характеристики (ширину, довжину, висоту). Прикладами таких предметів можуть бути меблі, бруски з різної деревини, коробки, шкатулки, флакони, тощо.

В середній групі проводиться робота по введенню вимірювань з допомогою умовної мірки. Наприклад, де більше води у стакані чи кружці? Окрім оптичного аналізу для відповіді на це запитання використовується мірка-посередник.

У старшому дошкільному віці формується більш точне сприймання величини з використанням умовних мірок. Дітей необхідно ознайомити із правилами вимірювання умовними мірками. Функція вимірювання об’єму буде заданою, якщо є посудина із рідиною, еталон вимірювання (склянка, банка тощо) та вказується як слід проводити вимірювання (наповнювати щоразу склянку чи банку повністю; переливати в іншу посудину і називати відповідний числівник з натурального ряду чисел; починати лічбу слід з одиниці; закінчити вимірювання, коли у більшій посудині закінчиться рідина). Важливим є питання навчання дітей розрізняти об’єкт від засобу вимірювання та результату вимірювання. Для цього обираються різні об’єкти та мірки-посередники, а результат фіксується кількістю «вкладених» умовних мірок у об’єкті. Важливо: 1) формувати функціональне мислення дитини на завданнях вимірювального характеру (при однаковій мірці більший об’єм у тій посудині, де «вклалося» більше мірок; 2) формувати уміння давати словесний, вербальний звіт про достовірність одержання результату, оперуючи поняттям умовної мірки; 3) поглиблювати знання дітей про зв’язки та відношення між об’ємами різних предметів дійсності; 4) розвивати окомір при визначенні співвіднесеності між частиною та цілим, між однаковими об’ємами різних об’єктів; 5) удосконалювати вимірювальні навички на об’єктах різної природи або відпрацьовувати на практиці закон збереження величини; 6) ознайомлювати із стандартними величинами та одиницею об’єму – літром.У старшій та підготовчій групах вимірювальна діяльність відпрацьовується на нових об’єктах: підфарбована вода, вода для поливання квітів, для миття посуду, тощо. Вимірювальна діяльність ускладнюється використанням фішок-еталонів (трикутники, кружечки, квадрати) для підрахунку кількості умовних мірок. Порівняння об’ємів двох об’єктів здійснюється за допомогою методичних прийомів прикладання, вилучення парами. Закріплюється така робота на завданнях, що мають практичний зміст (наприклад, виміряти необхідну кількість води для поливу квітів).

Вимірювання однієї і тієї ж кількості рідини за допомогою різних умовних мірок (склянки, кружки, чашки, банки) дає різні результати, що є обґрунтуванням уведення еталону вимірювання об’єму – літра. Учням демонструється модель літра: літрова банка, літрова кружка.

Характеристика производных функций управления
V. Put adjectives and adverbs in the correct degree of comparison.
Topical Vocabulary
Judicial Institutions (Courts)
Способы увеличения собственного капитала, источники его пополнения
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛя
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ПРОЦЕССАХ ПИСЬМА 18 часть
Приклад розрахунку індивідуальної гіперкалорійної дієти
Где потеряно желание выздороветь?
Орієнтовні види роботи
Измерение напряжения на стрелочном электродвигателе.
Политические конфликты. Типология. Способы разрешения
Индустриальное проектирование
Ответственность за уплату таможенных пошлин, налогов в отношении отходов несет декларант.
Appendix 1/2 (Continued)
Общее количество ключей паблику: 73
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» в г. Тобольск
Воля людини виявляється в тому, наскільки вона здатна долати перешкоди і труднощі на шляху до мети, наскільки вона вміє керувати своєю поведінкою.
Глава 2. освоение международных стандартов корпоративной социальной ответственности
Обозначения параметров шероховатости
Завещательные отказы (легаты).
Система комерційних банків Великобританії представлена кліринговими, торговими, іноземними та консорціумними банками, а також дисконтними домами.
Апреля – Год Геморройных Салфеток Tucks
Главная Страница