Вимоги до звіту

3.4.1. Пояснити принцип роботи кожного електронного пристрою, схема якого досліджувалась.

3.4.2. Побудувати зовнішню характеристику параметричного стабілізатора, у тому числі і при зміні робочої температури. Пояснити її та обґрунтувати відповідь.

3.4.3. Навести часові діаграми обмежувачів і селекторів напруги. Пояснити особливості роботи цих пристроїв при наявності зовнішнього навантаження.

3.4.4. Навести і пояснити розрахункові формули для вибору елементів параметричного стабілізатора.

3.5. Завдання до самотестування і атестації

3.5.1. Розробити математичну модель стабілітрона, який був використаний при проведенні досліджень.

3.5.2. Розробити алгоритм для визначення положення робочої точки стабілітрона в схемі параметричного стабілізатора для режиму холостого ходу останнього.

3.5.3. Проаналізувати роботу схем обмежувачів напруги при наявності зовнішнього навантаження для кожної з них.

3.5.4. Пояснити, які обмеження накладаються конкретною схемою параметричного стабілізатора на зміну величини навантаження. Обґрунтувати відповідь.

3.5.5. Пояснити, які обмеження накладаються на конкретну схему параметричного стабілізатора при зміні вхідної напруги. Обґрунтувати відповідь.

Додаток

Таблиця варіантів до схем, які приведени на рис. 3.1, рис. 3.2 і рис. 3.3.

Номер варіанту Рис. 3.1 Рис. 3.2, рис. 3.3
U, В UСТ , В IН , мА U, В UОБ , В

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

Дослідження модульованих коливань і схем демодуляторів4.1. Мета роботи

Вивчення засобів передачі і прийому аналогових сигналів на основі модуляції і демодуляції базового сигналу.

Имеют ли умершие сознание о Боге?
ПЛАСТМАСОВІ КОРОНКИ
В: ЗАДАЧИ Б. У. ПРИНЦ. ОРГАНИЗ. ГОС. РЕГУЛИРОВ. Б.У
ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МАСТЕРСТВА
Иерархический и органический тип структур управления.
Поняття особистісної деструкції та особистістої проблеми спілкування
Вкажіть номер правильної відповіді. Чи можна точно передбачати час виникнення землетрусу?
Формы и функции подражания в детском возрасте.
Денежная масса и скорость обращения денег
СКРЫТАЯ ФАЗА ПЕРВОГО ПЕРИОДА РОДОВ
ПІСЛЯПОЛОГОВІ СЕПТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Происхождение права (современные трактовки).
Види забезпечення виконання зобов'язань.
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ПСИХОТЕРАПИИ
Онтология решения: функции чрезвычайных ситуаций для становления правовой системы
Економічна поведінка домогосподарств
Патологоанатомические изменения
Техніка маркетингового дослідження.
Контроль за выполнением работ
Основные подходы к оценке коэффициентов эконометрической модели, содержащей лаговые зависимые переменные
Конституционно-правовые отношения и их субъекты. (КПО)
Приемы ознакомления детей со структурой задачи.
Творческая биография Д. Дефо
Главная Страница