Організаційно методичні рекомендації

До початку заняття викладачу потрібно уяснити навчальну та виховну мету, питання які розглядатимуться на в лекції та продумати методику проведення заняття, застосування навчальних прийомів, використання технічних засобів та наочних посібників. Розробити та затвердити план проведення заняття.

У вступній частині лекції необхідно відмітити актуальність даної теми, значне її засвоєння для майбутньої професійної діяльності військових юристів, показати зв’язок з попередньою та майбутніми темами. Назвати тему заняття, питання лекції (доцільно підготувати та показати слайд). Довести до аудиторії навчальну і виховну мету заняття.

Основна частина заняття проводиться шляхом усного викладення навчального матеріалу. Викладач, враховуючи особливості аудиторії, загальний рівень підготовки курсантів (слухачів) застосовує різноманітні навчальні прийоми (інтерактивні акції, використання підготовлених слайдів, відеофільмів, наочних посібників та ін.) Зосереджує увагу на складніших питаннях, при необхідності вдається до повтору.

Висновки містять підсумки, що випливають із основної частини лекції, а також рекомендації щодо подальшого вживання основних питань самостійно. Зазначається тема і вид наступного заняття та ставиться завдання на самостійну підготовку. При цьому, якщо по даній темі не передбачається самостійної роботи під керівництвом викладача, обов’язково, за рахунок збільшення часу на заключну частину лекції.

I. ВСТУП 10хв
Держава виконує свої завдання і реалізує свої функції через систему створених нею для цього органів, сукупність яких для певного виду діяльності називається відомством. Кожне відомство і орган, який входить до його системи, виконують тільки ті функції і мають конкретну компетенцію, які встановлені Конституцією і іншими законами України. Розмежування компетенції між органами держави називається підвідомчістю. Компетенція суду в здійсненні правосуддя – по розгляду і вирішенню визначеної певної категорії питань називається судовою юрисдикцією або підвідомчістю судових органів. Відповідно до ст.124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають в державі. Поряд з цим право вирішення цивільних справ в Україні надано не лише судовим, а й іншим органам держави, громадським організаціям, змішаним органам, третейським судом. В зв’язку з цим цивільна юрисдикція або підвідомчість, визначає коло цивільних справ, вирішення яких віднесено до органів держави (судів, громадських організацій та ін.). II. Основна частина 60 хв.
page.upsref.ru refallz.ostref.ru issue.mfk-millenium.ru thz.deutsch-service.ru Главная Страница