Узагальнені показники дотримання прав людини

ПРООН визначає три запитання, відповідь на які має лежати у серцевині будь-якої системи оцінювання рівня дотримання прав людини.

Чи визначені відповідні права у національних та міжнародних документах (у теорії)?

Чи користуються фактично особи та групи осіб у державах визначеними правами (на практиці)?

Чи містить офіційна статистика відомості, які можуть бути використані як «опосередковані» мірки ступеню захисту прав людини (офіційна статистика)?

Існує можливість визначення національних та міжнародних джерел інформації, які чітко пов’язані з визначенням наочних показників. Джерелом відомостей про наявність прав у теорії, звичайно, будуть існуючі юридичні норми. Встановлення рівня практичної реалізації окремих прав може вимагати більших зусиль з вивчення якісних та кількісних показників, поданих у різних джерелах, включаючи дослідження на національному рівні, відомості, подані ЗМІ, наукові дослідження та експертні висновки.

ПРООН наводить приклад широкого діапазону національних показників для оцінки дотримання заборони катувань у країні[106]. Достовірну інформацію про визначення прав у теорії можуть дати відомості про ратифікацію КПК ООН, а також напрацювання норм проти катувань на рівні національного законодавства та конституційних гарантій, проте така картина не буде повною. Для оцінки запровадження цього права на практиці може бути доцільним ознайомлення з оцінками та рекомендаціями Спеціального доповідача з питань катувань ООН, звітами держави до Комітету КПК ООН, а також з його висновками-спостереженнями, так само як ознайомлення із звітами МУО та НУО про застосування катувань у даній країні, та ще й з науковими розробками на основі зібраної у ході досліджень інформації. Дотичні дані національної статистики можуть включати у себе інформацію про час, що витрачається для опрацювання скарг на застосування катувань або конкретних кримінальних справ; час, протягом якого конкретні підозрювані у вчиненні злочинів перебувають під вартою в очікуванні суду; а також про середню кількість ув’язнених у в’язницях даної країни та середню кількість осіб, що перебувають в одній камері[107].Деякі НІЗПЛ розпочали роботу з встановлення таких показників у своїх країнах. Наприклад, у СК Комісія з рівності та прав людини, Шотландська комісія з прав людини та Комісія з прав людини Північної Ірландії разом з представниками наукових кіл спільно працюють у Лондонській школі економіки над розробленням національної системи вимірювання ступеню дотримання прав людини. Зазначені комісії мають обов’язок подання періодичних звітів про стан справ з дотримання прав людини у Сполученому Королівстві. Є надія на те, що створення системи оцінювання на основі стандартизованих показників сприятиме веденню відповідної роботи та підвищенню прозорості[108].

Чи існують показники або засоби вимірювання, що стандартно використовуються для оцінки дотримання міжнародної юридичної бази у царині прав людини?

Ефективна підтримка роботи парламентарів у царині дотримання прав людини

Парламенти все частіше вдаються до інноваційних способів забезпечення підтримки діяльності своїх членів для того, щоб вони могли краще виконувати свої функції. Це включає у себе кроки, спрямовані на більш потужне забезпечення, інформування та освіту парламентарів та їхніх апаратів щодо парламентських процедур і проблем, які можуть виникати у їхній роботі. Наприклад, після останніх виборів у СК для новообраних членів парламенту була запроваджена ознайомча програма для початківців з метою надання інформації про регламент роботи палати, а також про дотичні принципові проблеми, які можуть позначатися на роботі парламентарів, такі як звернення до суду, робота судів та роль ЄС. Аналогічні програми для початківців або ж ознайомчі семінари запроваджуються в інших країнах, наприклад, в Уганді.

referattaf.nugaspb.ru refamjn.ostref.ru refandu.ostref.ru referatpvs.nugaspb.ru Главная Страница