Томізм та проблема гармонії віри з розумом.

Відомим систематизатором середньовічної схоластики був Фома Аквінський,який пристосував вчення Арістотеля до католицизму. Його філософські погляди отримали назву томізм. Найвідомішим його твором є “Сума теології”.

За часів Аквінського значно зросла роль наукового і філософського пізнання. Тому було вже неможливо ігнорувати і не помічати досягнення розуму і науки. Аквінський намагався створити таку доктрину, яка б дала можливість контролювати філософське і наукове пізнання церквою.

Фома Аквінський чітко визначає сферу науки і віри. Завдання науки полягає у поясненні закономірностей світу. Але хоч наукове знання об'єктивне та істинне, воно неможе бути всеосяжним. Є така сфера дійсності, яка недоступна розумовому пізнанню, а тільки вірі. Отже, предметом філософії є “істини розуму”, предметом теології — “істини Одкровення”.

Але між наукою і вірою, філософією і теологією немає суперечності.

Наскільки обмежений людський розум стоїть нижче божественної мудрості, настільки філософія нижче теології. А тому філософія і є “служниця теології”. Функції філософії як “служниці релігії” полягають у тому, що вона повинна за допомогою логічних аргументів обґрунтовувати християнські догми. Логічні доведення допомагають краще зрозуміти ці догми і зміцнити віру людини.

Ф.Аквінський вважав, що можна довести буття Бога ізапропонував п'ять доведень, які стали класичними у західноєвропейській теології:

1. Оскільки все в світі рухається, то має бути “першодвигун”, або “першопоштовх” руху — Бог.

2. Всі явища і предмети мають причину свого виникнення та існування. Першопричиною усього є Бог.

3. Все в світі існує не випадково, а з необхідністю. Ця необхідність — Бог.

4. Всі речі мають різні ступені досконалості. Тому повинно існувати абсолютне мірило досконалості — Бог.

5.Усе, що існує в світі, має сенс існування, а отже існує найвища доцільність, яка надає сенс всьому сущому. Цією найвищою доцільністю є Бог.

Тема 7. Американцы в поисках Америки: парадоксы развития литературы США во второй пол. ХХ в.
Будьте терпеливы и подождите. У некоторых клиентов это может занять четыре – пять минут.
Теория перевода и литературоведение
Тема 5 ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ 1 страница
Основные экономические показатели зернового производства в
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ
Укажите недостатки в графическом обозначении количества, заменяя по мере необходимости цифры словами и наоборот; отредактируйте предложения.
But nobody seemed to be listening to him.
Происхождение Вселенной. Уровни организации универсума
Перечень зачетных манипуляций.
Критические пролеты проводов
Матеріальна відповідальність і санітарний режим в аптеці
ВИДЫ И РОЛЬ ЭМОЦИЙ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Статья 98. Сотрудничество в отношении отказа от иммунитета и согласия на передачу.
Тема № 1
Завдання 5.2 Визначення площі зони хімічного зараження
Обязанности и действия участников при погрузке техники на автопоезд
ТЕМА VI. КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ РОССИИ.
Литогенез. Характеристика основных типов и стадий.
Іван Франко – майстер художнього слова
Daneben gehen – nicht das Wesentliche ergreifen
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Я набросила на зеркало кисейную занавесь, отперла входную дверь и завалилась на кровать.
Главная Страница