Три ступені наближення перекладу до першотвору.

Визначну роль у розвитку теорії перекладу відіграла доповідь Ф. Шлайєрмахера “Про різні методи перекладу” (1813). Автор підкреслював неможливість знайти точні відповідники ні в лексиці, ні в морфології, ні в синтаксисі різних мов. Звідси – приреченість перекладача на пошуки прийнятного рішення через три ступені наближення перекладу до першотвору. Перший з них – парафраз, тобто переказ своїми словами, створення підряднику тексту. Другий ступень – імітація, яка компонує ціле тіло твору таким чином, щоб справити на читача враження, схоже на те, яке одержав читач оригіналу. Третім ступенем є “справжній переклад”,який скомпонує дві попередні стадії з урахуванням часової та культурологічної відстані перекладу від оригіналу. Шлайєрмахер наголошував на необхідності різних перекладів одного й того ж твору, бо кожний переклад матиме щось вдале, чого не має інший.

Загалом, процес перекладу складається з двох етапів, ідучих один за одним у швидкому темпі, що передбачає автоматизм. Ці два етапи - аналіз– сприймання інформації та синтез – переклад. Під час аналізу кожна транслятемавпізнається й визначається на основі попередніх смислових одиниць (контексту). Синтезполягає в тому, щоб провести відбір лексико-граматичних одиниць з мови, на яку ведеться переклад, у максимально короткий термін. Синтез – це не тільки знання еквівалентів одиниць перекладу, але й вміння швидко знайти близький за значенням відповідник.

Эргономика в проектировке жилого пространства.
Показник, що характеризує ступінь не насиченості рослинних олій
Откладывание дел: у каждого свои проблемы.
Purple Moon — компьютерная игра для девочек
Философия и наука: сходство и отличие.
Классификация интерфейсов пользователя
Формирование перечня марок сталей и сплавов для изготовления стакана.
КОЛОННЫЙ ЭКСТРАКТОР С МЕШАЛКАМИ
Жизнь и личность святого Апостола Павла.
Тема 1. Культура речи и языковая норма. Нормы современного русского языка
ЗНАТЬ: п.11. ОБГОН, ОПЕРЕЖЕНИЕ
Про преподобного і багатостраждального
Совершенствование управления предприятием
Город как среда обитания людей
Фирменное наименование - это словесное обозначение, под которым коммерческая организация выступает в гражданском обороте.
МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Чи розділяєте ви народну приказку, що дитину треба виховувати тоді, коли вона упоперек лави лежить? Чому? Доведіть, використовуючи засвоєні психологічні знання.
Стаття 10. Стандарти вищої освіти
Уровень второй: продвинутый начинающий
Количество учебных часов: 3.
Глава 192 — Уровень 3-Звезд Золотого Ранга
Физико-географическая характеристика
Норми Кодексу торговельного мореплавства України про забезпечення безпеки мореплавства.
Главная Страница