Три ступені наближення перекладу до першотвору.

Визначну роль у розвитку теорії перекладу відіграла доповідь Ф. Шлайєрмахера “Про різні методи перекладу” (1813). Автор підкреслював неможливість знайти точні відповідники ні в лексиці, ні в морфології, ні в синтаксисі різних мов. Звідси – приреченість перекладача на пошуки прийнятного рішення через три ступені наближення перекладу до першотвору. Перший з них – парафраз, тобто переказ своїми словами, створення підряднику тексту. Другий ступень – імітація, яка компонує ціле тіло твору таким чином, щоб справити на читача враження, схоже на те, яке одержав читач оригіналу. Третім ступенем є “справжній переклад”,який скомпонує дві попередні стадії з урахуванням часової та культурологічної відстані перекладу від оригіналу. Шлайєрмахер наголошував на необхідності різних перекладів одного й того ж твору, бо кожний переклад матиме щось вдале, чого не має інший.

Загалом, процес перекладу складається з двох етапів, ідучих один за одним у швидкому темпі, що передбачає автоматизм. Ці два етапи - аналіз– сприймання інформації та синтез – переклад. Під час аналізу кожна транслятемавпізнається й визначається на основі попередніх смислових одиниць (контексту). Синтезполягає в тому, щоб провести відбір лексико-граматичних одиниць з мови, на яку ведеться переклад, у максимально короткий термін. Синтез – це не тільки знання еквівалентів одиниць перекладу, але й вміння швидко знайти близький за значенням відповідник.

Принципы и стадии производства по делам об административных правонарушениях.
Психология уголовной ответственности
Музыкальная акустика исследует музыкальные инструменты и условия их наилучшего звучания.
Забезпечення доступу громадян до інформації
Отцовство требует посвященности
Людина, індивід, особистість
ТЕСТ «Существенные признаки»
Контрольні питання
Структуризация и представление целей. Анализ целей. Измеримость целей. Шкалы измерений.
Расчет вала на сопротивление усталости (выносливость)
Гибкая модель тарифного регулирования
ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО»
Тема 6.1 Принцип метода математической индукции
Особливості інженерних вишукувань
This publication was supported under a grant funded by the Program of Individual Research of The John and Catherine MacArthur Foundation (grant N 03-77894-000-GSS). 80 страница
Основные проблемы философии науки и техники. Интерпретация науки и техники в истории философии. Научное знание как система.
Раздел 2. Векторная графика в программе CorelDrow
Ознаки організованих злочинних формувань
Оценка качества окружающей среды
Management Information System: Definition
Раздел: «Судостроительное черчение»
Ручные электрические и пневматические машины и инструменты
Розвиток внутрішньо колективних стосунків у школярів.
Главная Страница