Неофрейдизм.

Психоаналіз застосовується у ф-ії для пояснення особистісних , культурних та соціальних феноменів.

Важливим складовим елементом фрейдівського психоаналізу було уявлення про лібідо. З.Фрейд головним рушієм поведінки людини вважав два інстинкти: самозбереження та сексуальний. Сексуальний інстинкт, лібідо, і став центральною ланкою психоаналізу. Лібідо— це психічна енергія, яка лежить в основі всіх сексуальних проявів індивіда, сила, що кількісно змінюється і якою можна вимірювати всі процеси та перетворення в сфері сексуального збуджен­ня. Психічна енергія інтерпретується 3.Фрейдом як енергія лібідо. Інстинктивний імпульс може бути:

· розрядженим у дію,

· витісненим назад у несвідоме,

· енергія сексуальних потягів відхиляється від прямої мети і спрямовується до несексуал. (соц.) цілей (сублімація).

Неофрейдизм виник в 30-х роках 20 ст. Осн. увага дослідження соціально-філософ. проблем. Представлений багатьма течіями.

1. Індивідуальна психологія Адлера: психічна хвороба є результатом неусвідомленого потягу до переваги, яке збільшується почуттям неповно вартості (тілесний недолік), Адлер не погоджувався з Фрейдом щодо перебільшення ролі сексуальності і несвідомого у поведінці людей, він акцентував увагу на ролі соц. чинників.

2. Сексуально-економічна теорія Райха. Р. Вважав фрейдизм і марксизм взаємодоповнюючими, він намагався на основі психоаналізу інтерпретувати взаємовідносини між ек. базисом та ідеологією.

3. Концепція Фромма. Ф. - осн. представник неофрейдизму, вірний основним положенням психоаналізу, був переконаний, що критерієм соц. розвитку є самопочуття людини, психологічна вдоволеність чи невдоволеність загальною життєвою ситуацією. Згідно з концепцією Фромма, не соц. структура суспільства формує потреби людини, а навпаки. Ф. виділив такі типи соц. хар-рів: експлуататорський, нагромаджувальний, ринковий, рецептивний.

Больной рассеянным склерозом еще в большей степени, чем здоровый человек, должен учиться понимать сигналы, которые ему подает его организм
Исторические условия возникновения буддизма
Особливості здійснення ділових переговорів у ЗЕД.
Глава 12 ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА, ТОГО ХОЧЕТ БОГ
Философско-педагогические идеи Я.А. Коменского
Кинематика вращательного движения.
Teaching pronunciation
Кнедлики із вареної картоплі
Найбільш розповсюджені методи пізнання державно-правової дійсності, їх загальна характеристика.
ЯЙЦЕ-РАЙЦЕ
Перевтома виникає внаслідок невідповідності між витратами організму в процесі роботи і темпом протікання відновлювальних процесів.
Особенности и социально-педагогические потенциалы лагеря.
Упражнения телесных сил. Держание тела по духу новой жизни
Операции с карточками клиентов
VIII. Общественный быт чеченцев
Тема 4. Релігійні конфесії та напрямки в Україні – 4 год.
Государство Чехии в IXXVIIвв. Государственный и общественный строй Чехии. Источники и основные черты развития права в феодальной Чехии.
Потенціальна енергія силового поля
Поняття спадкування. Види спадкування
Люблінська унія та її наслідки для України.
Назвіть модуси буття і його основні форми
Стратегії управління сторінковою пам'яттю
Порядок использования кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем для приема наличных денежных средств
Главная Страница