БІЛЕТ№18.

1. Облік необоротних активів в бюджетних установах, особливості нарахування зносу.

2. Аналіз використання ресурсів праці.

3. Тест.

4. Задача.

Дані для виконання: 15.05.2013р. підприємством «Камалія» придбане обладнання вартістю 54000грн (в т.ч. ПДВ) по безготівковому розрахунку. Амортизація нараховується з урахуванням наступних умов:

очікуваний термін експлуатації – 20 років; ліквідаційна вартість – 2000 грн;

метод нарахування амортизації – кумулятивний.

Завдання:

Відобразити на рахунках придбання об'єкту та нарахування амортизації. Визначити балансову вартість об'єкта на 1.06.2015р.

Розглянуто на засіданні ц/к та затверджено на засіданні методичної ради Звенигородської філії

Протокол №____від “ ____”________________20__ р.

Голова методичної ради________________С.В.Яроцька

Погоджено

В.о.зав. кафедри обліку та аудиту ________________Д.В.Глінкіна

Протокол №____від “ ____”________________20__ р.

КОМПЛЕКСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ОСВІТНЬО – КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ”

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.03050901 “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК”

state.radioritual.ru refaobc.ostref.ru referatrwz.nugaspb.ru indi.underref.ru Главная Страница