БІЛЕТ№18.

1. Облік необоротних активів в бюджетних установах, особливості нарахування зносу.

2. Аналіз використання ресурсів праці.

3. Тест.

4. Задача.

Дані для виконання: 15.05.2013р. підприємством «Камалія» придбане обладнання вартістю 54000грн (в т.ч. ПДВ) по безготівковому розрахунку. Амортизація нараховується з урахуванням наступних умов:

очікуваний термін експлуатації – 20 років; ліквідаційна вартість – 2000 грн;

метод нарахування амортизації – кумулятивний.

Завдання:

Відобразити на рахунках придбання об'єкту та нарахування амортизації. Визначити балансову вартість об'єкта на 1.06.2015р.

Розглянуто на засіданні ц/к та затверджено на засіданні методичної ради Звенигородської філії

Протокол №____від “ ____”________________20__ р.

Голова методичної ради________________С.В.Яроцька

Погоджено

В.о.зав. кафедри обліку та аудиту ________________Д.В.Глінкіна

Протокол №____від “ ____”________________20__ р.

КОМПЛЕКСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ОСВІТНЬО – КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ”

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.03050901 “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК”

Иные меры уголовно-правового характера.
Глава 3. ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ И СОЦИОЛОГИЯ
Основні види соціальних організацій: формальна й неформальна організації
Тема 19. КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ
Призначення, конструкція і характеристики пристроїв персональних комп’ютерів: системний блок, блок живлення, мікропроцесор, материнська плата, оперативна пам’ять
Особливості ціноутворення інтермодальних та змішаних перевезень
ВОЗМОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ В НАЧАЛЕ БЕСЕДЫ
Інформація для фасилітатора. Ситуація «Дві сестри»
Признаки степени «зрелости» шейки матки
Визначення, утворення та класифікація кривих ліній
Лекция 12. Американский институционализм
Бароко в Українському мистецтві
Государственная система стандартизации (ГСС)
Лекции 7,8,9. ПРАВА НА ВЕЩИ (ВЕЩНОЕ ПРАВО)
Общие обязанности участников Альянса
Развитие техники и ремесла в эпоху Возрождения.
Тело актера может быть или его лучшим другом, или злейшим врагом.
Загальне (універсальне) редагування.
Трудовая праводееспособность или трудовая правосубъектность.
Наукоучение Фихте и натурфилософия Шеллинга
Статья 25. Обязательная сертификация
Наука встречается с метафизикой
Мінливість організмів та її форми. Мутаційна мінливість. Мутагени. Класифікація мутацій.
Главная Страница