БІЛЕТ№18.

1. Облік необоротних активів в бюджетних установах, особливості нарахування зносу.

2. Аналіз використання ресурсів праці.

3. Тест.

4. Задача.

Дані для виконання: 15.05.2013р. підприємством «Камалія» придбане обладнання вартістю 54000грн (в т.ч. ПДВ) по безготівковому розрахунку. Амортизація нараховується з урахуванням наступних умов:

очікуваний термін експлуатації – 20 років; ліквідаційна вартість – 2000 грн;

метод нарахування амортизації – кумулятивний.

Завдання:

Відобразити на рахунках придбання об'єкту та нарахування амортизації. Визначити балансову вартість об'єкта на 1.06.2015р.

Розглянуто на засіданні ц/к та затверджено на засіданні методичної ради Звенигородської філії

Протокол №____від “ ____”________________20__ р.

Голова методичної ради________________С.В.Яроцька

Погоджено

В.о.зав. кафедри обліку та аудиту ________________Д.В.Глінкіна

Протокол №____від “ ____”________________20__ р.

КОМПЛЕКСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ОСВІТНЬО – КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ”

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.03050901 “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК”

Сущность и функция системы мотивации
Діяльність “Руської трійці”. “Русалка Дністровая” та її значення у розвитку літературної мови в Галичині. Правопис альманаху.
Исследование инерционного форсирующего звена
Завдання, функції, методи та форми бухгалтерського обліку виконання бюджетів
Загальні підходи до вибору методів перевірки
Основні переваги багаторівневої структури вищої освіти та пріоритетні завдання у сфері диверсифікації освіти
Для общения необходимо время
Чтение отдельных согласных и буквосочетаний
Христианство в Приазовье и древнерусская письменность
В теории психоанализа поведение человека
Українські спеціалізовані пошукові системи
ИСПОВЕДЬ ЛИШАЕТ ДИАВОЛА -- ВЛАСТИ НАД ЧЕЛОВЕКОМ.
Суб”єкти,об”єкти та структура нац ринку.
У МЕНЯ ДЛЯ ТЕБЯ СЕНСАЦИОННАЯ НОВОСТЬ. На этом все заканчивалось если не считать какого-то интернет адреса
Установлення тоталітарного режиму
Education in the United States
GRAMMAR
Вихідні дані
IV. Реформы «белой революции»
Теми рефератів
Этапы информационного процесса в АИС
This publication was supported under a grant funded by the Program of Individual Research of The John and Catherine MacArthur Foundation (grant N 03-77894-000-GSS). 9 страница
Electrical energy used in our homes is often converted into heat and light.
Главная Страница