Проведення ділових переговорів

Переговори - це засіб, взаємозв’язок між людьми, призначені для досягнення угоди, коли обидві сторони мають співпадаючі або протилежні інтереси.

Переговори призначені, в основному, для того, щоб за допомогою взаємного обміну думками (у формі різних пропозицій за рішенням поставленої на обговорення проблеми) одержати угоду, що відповідає інтересам обох сторін і досягти результатів, які б влаштували усіх його учасників.

Переговори - це менеджмент у дії. Вони складаються з:

· виступів і відповідних виступів;

· питань і відповідей;

· заперечень і доказів.

Переговори можуть проходити легко або напружено, партнери можуть домовитися між собою без праці, чи на превелику силу, або взагалі не прийти до згоди. Тому для кожних переговорів необхідно розробляти і застосовувати спеціальну тактику і техніку їхнього ведення.

У зв’язку з розмаїтістю переговорів неможливо запропонувати їхню точну модель. Узагальнена схема проведення ділових переговорів наведена на рис. 11.1.

Рисунок 11.1 — Модель проведення ділових переговорів

Латинские названия болезней ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ – MORBI SYSTEMATIS DIGESTORII
Функції, види, рівні і сторони спілкування.
Если правительство хочет преодолеть спад и увеличить занятость в экономике инструментами бюджетно-налоговой (фискальной) политики, то оно будет
Я-КОНЦЕПЦИЯ», КОНГРУЭНТНОСТЬ И САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ В ТЕОРИИ К. РОДЖЕРСА.
III. Актуалізація опорних знань.
Многомерная организационная структура управления
Тема 5. Право собственности на компоненты природной среды
ОСАДОЧНІ ПОРОДИ
О внутренних условиях труда как характеристиках субъекта деятельности
В течение какого времени камера хранения обязана хранить вещи, не востребованные в установленные соответствующим нормативным актом или соглашением сторон сроки?
В ведрусской школе и Любовь преподавала
Філософія права Нового часу та епохи Просвітництва.
Цілі та інструменти кредитно-грошової політики.
Частина 4. Довідково-інформаційні документи (доповнення)
Географические следствия движения Земли
ДВС: газотурбинные, поршневые, комбинированные
ВОПРОС 1. Правильность и точность словоупотребления.
Пропозиція і закон пропозиції
Характеристика процесса принятия решения о приобретении туристских услуг
Разрешение дела по существу.
Раздел 5. Обоснование выбора сварочных материалов
Дохід, прибуток (збитки) і рентабельність підприємства.
Работа с деревом сканирования
Главная Страница