Основні принципи формування системи преміювання персоналу.

Крім основної заробітної плати по розцінках, тарифних ставках і окладах працівники підприємства можуть отримувати премії. Система преміювання персоналу включає:

* джерела виплати премій;

* показники та умови преміювання;

* категорії персоналу, яких доцільно преміювати;

* періодичність преміювання;

* порядок виплати премії;

Основні принципи (вимоги) до системи преміювання:

· повинні бути чітко визначені показники та умови преміювання, категорії працівників, що будуть преміюватися;

· показники та умови преміювання мають бути основні і додаткові; основні – це ті, які мають вирішальне значення для підприємства;

· показників та умов преміювання має бути небагато: два – три, максимум чотир;

· премії повинні мати стимулююче призначення, їх величина має реально залежати від трудових зусиль колективу чи працівника і складати не менше 10 % окладу чи тарифної ставки;

· якщо не виконані основні показники – премія не повинна виплачуватись; при не виконанні додаткових умов – премія може виплачуватись у менших розмірах (до 50%);

· розмір заохочення повинен відповідати трудовому внеску. Премії повинні бути економічно обгрунтовані і розраховано коефіцієнт ефективності діючої системи преміювання.

Доплати і надбавки до заробітної плати призначені для компенсації або винагороди за різні відхилення від

нормальних умов праці, що не враховані в тарифних ставках і посадових окладах. Вони відрізняються від основної зарплати необовязковістю, непостійністю і рухливістю залежно від співвідношення фактичних і нормативних умов праці.

Доплати бувають двох видів:

1. Доплати, які не мають обмежень щодо сфер трудової діяльності. До цієї групи відносять доплати:

s за роботу в наднормований час,

s особам, які не досягли 18 років і мають скорочену тривалість робочого дня,

s робітникам, які через виробничу необхідність виконують роботи за нижчими від наданих їм тарифних розрядів,

s за час простою та в разі не виконання норм виробітку і виготовлення бракованої продукції не з вини робітника.2. Доплати, які застосовують в певних видах діяльності; до них відносять доплати:

ü за суміщення професій,

ü за роботу у шкідливих і важких умовах,

ü за роботу в нічний час чи вихідні,

ü за бригадирство робітникам, які не звільнені від основної роботи і інші.

Надбавки до зарплати носять завжди стимулюючий характер і завжди повязуються з діловими якостями конкретного працівника. Надбавки можуть встановлюватися:

· за високу професійну майстерність;

· високі досягнення в праці;

· вислугу років (трудовий стаж);

· використання в роботі іноземної мови ;

· виконання особливо важливої роботи (на певний термін) та інші;


Тест школьной тревожности Филлипса
Аналіз виробничого травматизму
Mission Statement
Обучение и организационное развитие
Історичні умови формування і розвитку філософії позитивізму
Регулятор напряжения 11.3702
Сутність та структура пізнавального процесу.
XI. Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности ФНС России
Система Мишеля Руссо (система 2, открытая в 1974 году)
Місце і роль конкуренції в системі ринкового механізму
Валовий оборот
Вивчення нового матеріалу.
Принципы и способы радиац.защиты
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Тема: развитие высших психических функций.
Міжнародні відносини на початку другої світової війни (вересень 1939 — травень 1941 рр.)
Санитарно-гигиенические требования к ПЭВМ
Ініціація пологової діяльності
Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
Тема 1. Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес»(1 час)
ДӘРІС. Мектеп пен отбасы ынтымақтастығының қызметі мен формалары
Average Academic Fees per Quarter
Виды графических изображений относительных величин.
Главная Страница