І змістовий модуль

2.Опрацювати і створити словник основних поліграфічних термінів на основі стандартів ДСТУ 3018-95 «Видання. Поліграфічне виконання», ДСТУ 3772-98, ДСТУ 3003-95 «Технологія поліграфічних процесів. Терміни та визначення», ДСТУ 2101-92 «Папір. Терміни та визначення»; ДСТУ 2628-94 «Обробляння тексту. Терміни та визначення» – не менше 60 позицій – 7 балів

3. Посилаючись на опрацьовані книги і фахові періодичні видання, навести у вигляді таблиць, діаграм, графіків дані щодо сучасного стану і тенденцій розвитку вітчизняної та зарубіжної поліграфії. Стисло прокоментувати їх – 4 бали

4. Охарактеризувати тематику, особливості фахової періодики – 3 бали

5. Описати поліграфічні виставки України – 3 бали

6. Написати доповідь на тему: «Сфера застосування основних способів друку», «Особливості цифрового друку», «Сфера застосування спеціальних способів друку» – 3 бали

7. Набрати за усні відповіді – 5 балів

ІІ змістовий модуль

1. Визначити вади і переваги кожного виду криття і виконати макети книг в обкладинках певного типу :

для криття внакидку;

для звичайного криття;

для криття врозпуск;

складеній, з окантованим корінцем – 6 балів

2. Розробити концепцію поліграфічного виготовлення певного (на вибір студента) друкованого продукту –5 балів

3.Описати поліграфічні прийоми оздоблення зразка друкованої продукції – 4 бали

4. Знайти та охарактеризувати випадки поліграфічного браку у видавничій продукції – 5 балів

5. Набрати за усні відповіді – 5 балів

refaoav.ostref.ru wkl.deutsch-service.ru rvx.deutsch-service.ru simply.radioritual.ru Главная Страница