І змістовий модуль

2.Опрацювати і створити словник основних поліграфічних термінів на основі стандартів ДСТУ 3018-95 «Видання. Поліграфічне виконання», ДСТУ 3772-98, ДСТУ 3003-95 «Технологія поліграфічних процесів. Терміни та визначення», ДСТУ 2101-92 «Папір. Терміни та визначення»; ДСТУ 2628-94 «Обробляння тексту. Терміни та визначення» – не менше 60 позицій – 7 балів

3. Посилаючись на опрацьовані книги і фахові періодичні видання, навести у вигляді таблиць, діаграм, графіків дані щодо сучасного стану і тенденцій розвитку вітчизняної та зарубіжної поліграфії. Стисло прокоментувати їх – 4 бали

4. Охарактеризувати тематику, особливості фахової періодики – 3 бали

5. Описати поліграфічні виставки України – 3 бали

6. Написати доповідь на тему: «Сфера застосування основних способів друку», «Особливості цифрового друку», «Сфера застосування спеціальних способів друку» – 3 бали

7. Набрати за усні відповіді – 5 балів

ІІ змістовий модуль

1. Визначити вади і переваги кожного виду криття і виконати макети книг в обкладинках певного типу :

для криття внакидку;

для звичайного криття;

для криття врозпуск;

складеній, з окантованим корінцем – 6 балів

2. Розробити концепцію поліграфічного виготовлення певного (на вибір студента) друкованого продукту –5 балів

3.Описати поліграфічні прийоми оздоблення зразка друкованої продукції – 4 бали

4. Знайти та охарактеризувати випадки поліграфічного браку у видавничій продукції – 5 балів

5. Набрати за усні відповіді – 5 балів

And Natural Resources Use.
ВВЕДЕНО ВПЕРШЕМІСТ
Типы данных, используемых в психолого-педагогической диагностике
SLiver / Dive / About А G1rL
Химическая кинетика и катализ
Влияние критики на вкусы и мнения читателей
Княжна-изобретательница и две смуглянки 33 часть
Exercise 2 Word formation Complete the table. Sometimes there is more than one possible adjective
Моносов Б.М. - Магия для Магов
Пророческая музыка современна
У хворого 43 рокiв пiсля перенесеного запалення очеревини спостерiгається запалення однієї з оболонок яєчка. Яка з оболонок яєчка найбiльш вiрогiдно запалена?
По курсу «Методика научных исследований»
Виробничі системи
Последствия Рабства Сознания Для Психики Человека
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Санитарно-эпидемиологические особенности организации подразделений различного профиля
На следующей Ступени находятся Три Женских Первосотворенных – Иоанна, Целла, Йосефа, а ещё несколько ниже, на Третьей Ступени, находится Васита – Воительница у Врат.
Важкохворий, вищезгаданий, який-небудь, радіофізичний, історико-культурний,
Глава третья. Бухта Среди Олив
Практичне заняття № 9
Алгоритми шифрування в електронних картах
Scribe of the great and noble Necropolis
Глоссарий 5 страница
Главная Страница