Варіант № 23

1. Як визначаються еквівалентні опори для синхронніх генераторів, трансформаторів та ЛЕП?

відповідь:

Еквівалентні опори елементів системи
Найменування Позначення на схемах Схема заміщення Реактивності Х - елементів
Відносні номінальні одиниці Ом Відносні базові одиниці
Синхронний генератор (двигун, компенсатор) Хd’’-Xd’ Xd’’= Xd’=
Двообмотковій трансформатор
Триобмотковий трансформатор XB=0.5(Xвн+Хвс+Хсн); Xвн= XB=0.5(Xвн+Хвс+Хсн); Xсн= XB=0.5(Xвн+Хвс+Хсн); Xвс=
ЛЕП Повітряна Кабельна Х0•l X0 Oм/км Х0•l

2.Що таке коротке замикання та яких видів воно буває по числу пошкоджених фаз?

відповідь:

КЗ зветься будь-яке непреднамеренє нормальним режимом роботи замикання між струмоведучими частинами, які відносяться до різних фаз, а в системах з глухо заземленою нейтраллю це замикання одної чи декількох фаз на землю.

В трифазних мережах, в залежності від число фаз, замкнених накоротко, розрізняють:

1. Трифазне КЗ. На їхню долю приходиться приблизно 5% усіх КЗ.

2. Двофазне рівноваженє, коли замкнені дві фази (10%).

3. Двофазне на землю, тобто ще і не симетричне (20%).

4. Однофазне КЗ, тобто замикання одної фази (65%)

3. За якими показниками оцінюють якість перехідного процесу

відповідь:

Якість перехідного процесу можна оцініти за такими показниками:

- тривалість перехідного процесу;

- характер перехідного процесу (аперіодичний, періодичний, предельно аперіодичний);

- вплив перехідного прцесу на режим роботи СЕП (зміни напруги, коливання АД, нестійкість роботи)

- безопасність перехідного процесу для робітників та населення;

- величина втрат потужності та енергії за час перехідного процесу;

- вартість додаткових средств, які покращують перехідний процесс.Кафедра технологии строительного производства
Стаття 420. Порушення правил несення бойового чергування
Методы диагностики и исследования эмоциональной сферы взрослого
ІІІ. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу
ТЕМА 10. ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ І ВАЛЮТНИЙ КУРС
Что проверяют при передаче оборудования в монтаж?
Специально оборудованные тайники
Запишіть загальне рівняння прямої на площині
Особенности экономического развития Беларуси в первой половине XIX в.
Расходы бюджетов и порядок их распределения в бюджетной системе.
Всегда ли деятельность ученого рациональна? Совпадает ли научность с рациональностью?
Answer the questions.
Контроль качества проведения предстерилизационной очистки стоматологических инструментов
Территории для размещения многоквартирных жилых домов
ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ
Структура банковской системы России, тенденции в ее изменении
ПРИМЕЧАНИЯ СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 4 часть
Передний вид затылочного предлежания.
НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ
Вопрос № 17 Основные тенденции и направления современной философии.
Взаимодействие индивида и малой группы
І значення в правовому регулюванні
Особенности межличностных отношений в трудовом коллективе
Главная Страница