Варіант № 3

1. Дослідити функцію на монотонність та екстремуми:

2. Дослідити на екстремум функцію

3. Знайти невизначені інтеграли :а) б)

в)

4. Обчислити визначені інтеграли :

а) б)

5. Обчислити площу фігури, обмежену лініями :

і

6. Розв’язати задачу економічного змісту:

Функція маргінального прибутку підприємства має вигляд 70-0,2x (у гривнях), де - кількість одиниць продукції. Знайти зміну загального прибутку, якщо виробництво зросте з 10 до 20 одиниць.

7. Дослідити на екстремум функцію двох змінних:

8. Розв’язати диференціальні рівняння:

1)

2)

9. Знайти область збіжності степеневого ряду:


refanpo.ostref.ru referattxo.nugaspb.ru rnf.deutsch-service.ru must.halmer.ru Главная Страница