Варіант № 3

1. Дослідити функцію на монотонність та екстремуми:

2. Дослідити на екстремум функцію

3. Знайти невизначені інтеграли :а) б)

в)

4. Обчислити визначені інтеграли :

а) б)

5. Обчислити площу фігури, обмежену лініями :

і

6. Розв’язати задачу економічного змісту:

Функція маргінального прибутку підприємства має вигляд 70-0,2x (у гривнях), де - кількість одиниць продукції. Знайти зміну загального прибутку, якщо виробництво зросте з 10 до 20 одиниць.

7. Дослідити на екстремум функцію двох змінних:

8. Розв’язати диференціальні рівняння:

1)

2)

9. Знайти область збіжності степеневого ряду:


Лекція _____
Основні терміни та поняття
Глава 30. Всё, что хорошо начинается, часто имеет хороший конец.
Асортимент страв, меню, режими харчування туристів країн Південної та Південно-Східної Азії
Характеристика обязательств организации
Сучасні вимоги до оцінювання учасників конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів: конкурсна робота, контрольна робота з базової дисципліна, захист.
Исследование восстановления фактора VIII в крови
Повноваження Державної податкової адміністрації України, податкової міліції щодо здійснення фінансового контролю.
Особливості захисту інформації від несанкціонованого доступу в локальних обчислювальних мережах
Рубки догляду у передгірському поясі широколистяних лісів
Виконання та захист лабораторної роботи
Облік браку
New Equilibrium (Новое равновесие)
Глава 1. Предмет психологии, ее задачи и методы
Модуль 2 Психологія спілкування
Описание текстового редактора
Выдвижение гипотезы — как это делается.
Нормы оценок и средние показатели для FACES-3
Какие должностные лица имеют право на медицинское обеспечение всех видов водолазных спусков до предельных глубин?
Ареальна фразеологія й мовна картина світу
Оновлення, вилучення та деякі недоліки
Основні ХКО одягу різних асортиментних груп.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
Главная Страница