Варіант №22

1. Знайти цілочисельний розв’язок задачі лінійного програмування методом гілок та границь. При неможливості знаходження цілочисельного значення, обмежитись трьома ітераціями або довести, що розв’язків немає.

при обмеженнях

Варіант №23

1. Знайти цілочисельний розв’язок задачі лінійного програмування методом гілок та границь. При неможливості знаходження цілочисельного значення, обмежитись трьома ітераціями або довести, що розв’язків немає.

;
-1
-1 -3 -6
-1

Российско-пакистанское сотрудничество
Етапи економіко-математичного моделювання
ГИС — геофизические исследования скважин
Тема 6. Номинальная и реальная ставка процента
Тема 6: УПРАВЛІННЯ ПОСЛУГАМИ
Навчальні завдання
Характер, движущие силы, основные события и результаты первой Русской революции(1905-1907 гг.)
Вопрос 57. Историко-правовой анализ Статута Великого Княжества Литовского 1588 года
Показник Індексу по елементу
ОЦЕНКА ИГРОКОВ И НАСТРОЙКА ПОД НИХ
Короткая история 1. История о карточке. 9 часть
Что такое формальная логика?
Втрата будь-якого органа (або частини тіла) чи втрата органом його функції (зору, слуху, мовлення, функції кінцівки, статевої репродуктивної здатності). 2 сторінка
Методы и приемы развития речи
Сумма годичных денежных поступлений от реализации проекта
Фіксація та обробка бібліографічної інформації
Виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
Станово-представницька монархії в Англії.
Походження і типи озер
Позволит выявить мотивационное состояние организации
Reading Purpose and Reading Comprehension
Юрисдикція в адміністративних справах
Концепція і методичний інструментарій оцінки вартості грошей в часі.
Главная Страница