Середній і граничний продукт

Використання живої праці у виробничому процесі можна описати за допомогою понять середнього й граничного продуктів праці. Середній продукт праці АР являє собою обсяг випуску продукції, що доводиться на одиницю використовуваного фактору. АР розраховується розподілом обсягу випуску Q на загальні витрати праці L, тобто Q/L.

Граничний продукт праці МР являє собою додатковий обсяг, якій одержується при збільшенні витрат праці на одну одиницю:

MPL = ΔQ/ΔL

Граничний продукт праці залежить також і від кількості використовуваного капіталу. Наприклад, якщо капітальні витрати зростуть із 5 до 10, найбільш імовірно, що граничний продукт праці збільшиться. Представимо інформацію, що наведена в таблиці 3.2 графічно. Виробництво при витратах праці більше 9 одиниць неефективно технологічно й, отже, не є частиною виробничої функції.

TP
L
L
MP, AP
Загальний обсяг продукції
Середній продукт
Граничний продукт
M
-5

Відзначимо, що граничний продукт завжди позитивний, коли зростає обсяг виробництва, і негативний при зниженні обсягу.

Рис. 3.2 - Графік випуску продукції при зміні одного фактору виробництва

Криві середнього й граничного продуктів тісно зв'язані, як і всі середні й граничні криві. Коли граничний продукт більше середнього, середній продукт зростає (між 1-м і 4-м обсягами випуску). Коли граничний продукт менше середнього, середній продукт повинен знижуватися (між 4-м і 10-м обсягами випуску). Коли граничний продукт дорівнює середньому, крива середнього продукту досягає свого максимуму. (крапка Мна рис. 3.2)

Є чіткий геометричний взаємозв'язок між кривої загального продукту і кривими середнього й граничного продуктів. У цілому середній продукт у якій-небудь крапці на кривій загального продукту задається крутістю – нахилом лінії від початкової до цієї крапки. Граничний продукт праці представляє зміну загального продукту у відповідь на невелику зміну фактору, що вводить. Геометрично граничний продукт у якій-небудь крапці на кривої випуску продукції дорівнює куту нахилу кривої випуску продукції в цій крапці. Кут нахилу кривої випуску продукції, у свою чергу, дорівнює куту нахилу дотичній, проведеної через дану крапку.Интегралы от некоторых тригонометрических функций
Про наявність та рух пально-мастильних матеріалів
Таблицы пищевой ценности Рагнара Берга
ЕСТЕТИКА В СТРУКТУРІ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
Тема 8.4 Контроль и ревизия использования трудовых ресурсов и заработной платы и расчетов с персоналом организации
Цінними паперами
Лекция третья. СОЦИОЛОГИЯ ОГЮСТА КОНТА
Оптимальные уровни звука на рабочих местах для работ различных категорий тяжести и напряженности
ПЛИС ALTERA FLEX10KA и САПР Quartus II
Ситуационные задачи к семинару № 2.
Список літератури
Особенности организации и функционирования законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Глава 9: Нападение Гильдии Гермес.
И еще несколько понятий, которые нужно понимать, обращаясь к банковским вкладам.
Еволюція знань про документ у XVIII першій половині ХХ ст
В прогрессивных структурных перестройках, в становлении народнохозяйственной пропорциональности.
ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТА ПРИМЕНЕНИЮ КАРМАННОГО ИНГАЛЯТОРА
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 12 страница
Соціально –економічний розвиток України наприкінці 17-у 18 ст.
Тема 8. Правове і нормативне регулювання охорони праці (2 год.)
Політична наука — це сукупність знань про політику, яку утворює, обґрунтовує розвинена система спеціалізованих наук і наукових дисциплін, що вивчають політичні явища і процеси.
Тестові завдання з дисципліни «Управлінський облік»
Єдність матерії, руху, простору і часу.
Главная Страница