Середній і граничний продукт

Використання живої праці у виробничому процесі можна описати за допомогою понять середнього й граничного продуктів праці. Середній продукт праці АР являє собою обсяг випуску продукції, що доводиться на одиницю використовуваного фактору. АР розраховується розподілом обсягу випуску Q на загальні витрати праці L, тобто Q/L.

Граничний продукт праці МР являє собою додатковий обсяг, якій одержується при збільшенні витрат праці на одну одиницю:

MPL = ΔQ/ΔL

Граничний продукт праці залежить також і від кількості використовуваного капіталу. Наприклад, якщо капітальні витрати зростуть із 5 до 10, найбільш імовірно, що граничний продукт праці збільшиться. Представимо інформацію, що наведена в таблиці 3.2 графічно. Виробництво при витратах праці більше 9 одиниць неефективно технологічно й, отже, не є частиною виробничої функції.

TP
L
L
MP, AP
Загальний обсяг продукції
Середній продукт
Граничний продукт
M
-5

Відзначимо, що граничний продукт завжди позитивний, коли зростає обсяг виробництва, і негативний при зниженні обсягу.

Рис. 3.2 - Графік випуску продукції при зміні одного фактору виробництва

Криві середнього й граничного продуктів тісно зв'язані, як і всі середні й граничні криві. Коли граничний продукт більше середнього, середній продукт зростає (між 1-м і 4-м обсягами випуску). Коли граничний продукт менше середнього, середній продукт повинен знижуватися (між 4-м і 10-м обсягами випуску). Коли граничний продукт дорівнює середньому, крива середнього продукту досягає свого максимуму. (крапка Мна рис. 3.2)

Є чіткий геометричний взаємозв'язок між кривої загального продукту і кривими середнього й граничного продуктів. У цілому середній продукт у якій-небудь крапці на кривій загального продукту задається крутістю – нахилом лінії від початкової до цієї крапки. Граничний продукт праці представляє зміну загального продукту у відповідь на невелику зміну фактору, що вводить. Геометрично граничний продукт у якій-небудь крапці на кривої випуску продукції дорівнює куту нахилу кривої випуску продукції в цій крапці. Кут нахилу кривої випуску продукції, у свою чергу, дорівнює куту нахилу дотичній, проведеної через дану крапку.Стаття 254. Кошти загальнообов'язкового державного соцiального страхування
М/н экспорт вооруж и проблемы огран-я торг оружием.
ВИДОВОЙ СОСТАВ НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ ВЛАГАЛИЩА
Понятие юридических коллизий, причины их возникновения.
Задавать тон и отбивать такт 1 часть
Методи контролю
ФІНАНСОВИЙ РАХУНОК
Окупація Німеччиною європейських країн.
УП 01.03. Практика показательных занятий
СТРОЙОВІ ПРИЙОМИ І КОМАНДИ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБЩЕСТВО
Тема: Понятие деятельность. Деятельностный подход в психологии
Морфологический ящик и методы коллективной генерации идей в принятии управленческих решений
Які фактори формують умови праці?
Вопрос 7. Понятие и особенности гражданского законодательства. Система нормативных актов, содержащих нормы гражданского права.
Термические поражения (ожоги, отморожения)
КЛЕТОЧНЫЙ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ — ОСНОВА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМОВ
Realism in American Literature. B. Harte, M. Twain, H. James, K. Chopin and others.
Законы и государственные органы
Помни, что Бог беспредельно милосерд и, если можно так сказать, не может зреть болезнующих и беспомощных, только бы приходили пред Него с изъявлением Ему своей покорности.
Дар веры и дар сотворения чудес
Люмінісцентні методи.
Выбор темы выпускной квалификационной работы
Главная Страница