Розвиток умовних рефлексів у дітей різних вікових груп

У дітей перших днів життя УР значення мають лише інтероцептивні імпульси, які пов’язані з процесами дихання, травлення. Наприклад, з’являється натуральний умовний рефлекс на час годування, який проявляється у пробудженні дитини та підвищенні її рухової активності. На кінець 2-го тижня життя з’являється УР на положення дитини для годування у вигляді сисних рухів.

У міру морфологічного. визрівання аналізаторні системи утворюють все нові УР. На 3-4 місяці життя дитини спостерігається чітке диференціювання штучних зорових і слухових умовних подразників. Протягом усього 1-го року життя для правильного розвитку дитини життєво важливу роль відіграє суворий режим сну, неспання, харчування і прогулянок, тобто вироблення стереотипів УР, зміна яких і порушення ведуть до болісних реакцій дітей.

У кінці 1-го – на початку 2-го року життя важливим умовним подразником стає слово.

На 2-му році життя у дитини формується велика кількість УР стосовно розміру, маси, віддаленості предметів, швидкості подразників, що полегшує пристосування її до навколишнього середовища .Умовні рефлекси, вироблені до 3-х років відзначаються великою міцністю. Виробляються вони швидко і зберігають своє значення протягом усього наступного життя. Порушення стереотипів дітьми у цьому віці сприймаються хворобливо, а зміна порядку проходження стереотипу вдається надзвичайно важко. У цьому віці інтенсивно формується 2-га сигнальна система.

У дітей дошкільного віку зовнішнє гальмування перестає відігравати таку велику роль як раніше. Все більшого значення набуває внутрішнє гальмування. Діти цього віку виробляють велику кількість динамічних стереотипів. Зростає можливість їх перероблення. Активізується наслідувальний та ігровий рефлекси. Граючи в ляльки діти точно копіюють жести, слова, манери батьків, вихователів, старших дітей.

Діти молодшого шкільного віку характеризуються швидким зміцненням умовно-рефлекторних зв’язків та добрим вираженням усіх видів внутрішнього гальмування, хоча воно все ще потребує тренування з метою підсилення.

У підлітковому віці процес утворення умовних зв’язків на словесні сигнали утруднюються. Внаслідок статевого дозрівання спостерігається ослаблення всіх видів внутрішнього гальмування. Це – самий відповідний період для батьків та вихователів.

Основи фізіології ручної та розумової праці
БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДИНКІВ
НА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ 2 часть
Формирование системы международного экологического сотрудничества
Вправа 4. Виконайте завдання
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
Незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ
По разделу 9. Итоговая контрольная работа.
Ежедневно употребляйте молочную продукцию
Призначення покарання за сукупністю вироків.
Монітор з електронно-променевою трубкою
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Завдання №1. Вивчення поглинальної здатності фагоцитів.
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
My Specialty is Computer Science
Ст.гр. ФЕБ101 Кривошея Анна
Стаття 14
Наговоръ отъ коросты или шелудей.
Основные и производные фазовые характеристики.
Перейменування або вилучення стилів
Глава1. Теоретико-методологические основы доходов и расходов организации
Приемы борьбы с волнением во время выступления.
Автомобильных дорог и состав исходной информации
Главная Страница