Питання: Які принципи функціонування ринкової економіки?

Питання: Які етапи формування ринку ?

Питання: Що означає мобільність ресурсів?

Питання: Які ще форми конкуренції існують на ринку?

Студент 17:

Відповідь:

Форми конкуренції залежно від ринкових форм:

- досконала;

- недосконала;

залежно від законності:

- добросовісна;

- недобросовісна;

залежно від наслідків:

- вільна;

- олігополістична;

- монополія;

- монополістична конкуренція.

Студент 8:

Студент 18:

Відповідь: Мобільність ресурсів означає:

§ здатність працівників впродовж трудової діяльності кілька разів змінювати сферу застосування їхніх здібностей (територіальні переміщення, виконання нових функцій, зумовлених зміною структури виробництва);

§ альтернативність використання таких ресурсів, як земля та капітал, пов'язана зі зміною структури виробництва, потреб та обмеженістю ресурсів;

§ розширення сфери вільного руху значної кількості ресурсів, пов'язане з новими транспортними та інформаційними можливостями тощо.

Студент 9:

Студент 19:

Відповідь: Етапи формування ринку:

- класичний вільний ринок (до середини XIX ст.), в якому держава не втручалася в економіку, виступаючи "нічним вартовим", який стежив за тим, щоб усі, хто має самостійне джерело доходів, ретельно сплачували податки до державної казни;

- регульований ринок (середина XIX - 50-ті роки XX ст.) характеризувався втручанням держави в економічне життя суспільства з метою обмеження свавілля монополій та захисту конкурентного середовища;

- соціально орієнтований ринок, у якому, крім механізми регулювання, держава бере на себе виконання функції соціального захисту населення.

Студент 10:

Студент 20:

Відповідь:

Викладач:

По другому питанню виступає перша група студентів, які підготували презентацію на тему: «Ринок. Види ринків»

Прошу.

cancer.refepic.ru refamrz.ostref.ru referatulk.nugaspb.ru referatuzw.nugaspb.ru Главная Страница