Симпластний та інтрузивний ріст клітини. Омніпотентність (тотіпотентність) ембріональних клітин.

Симпластний ріст клітин — процес, коли ріст оболонок суміжних клітин відбувається так узгоджено, що ніякого відродження їх одної від іншої не спостерігається.Інтрузивний ріст клітин характеризується тим, що ростучі клітини займають проміжок, який утворюється між оболонками клітин, що розходяться.Омніпотентність або тотіпотентність (від лат.totus — весь, цілий і potentilla — сила) — це властивість живих рослинних клітин реалізовувати генетичну інформацію до утворення цілого організму. Тотіпотентною є зигота рослин. Т. Можуть виявляти багато соматичних клітин (напр., розвиток рослини з клітини листка у бегонії. Якщо цей листок відокремити і помістити у вологу камеру, то він може утворювати цілий пагін, але дослідження показали,що початок пагону дає лише одна клітина епідермісу. При цьому вона спочатку проходить процес де диференціації, тобто набуває ознак і властивостей ембріональних клітин. В цій клітині починається інтенсивний синтез цитоплазми з органелами, зникає центральна вакуоля після чого клітина переходить до поділу). Реалізацію Т. Соматичних клітин можна спостерігати в культурі тканин рослин. Омніпотентність (тотіпотентність) наглядно проявляється в дослідах з культурою клітин, тканин і органів в штучних умовах на спеціальних поживних середовищах.

Тема10. Рослинні тканини.

1. Визначення та еволюційне виникнення тканин.

2. Принципи класифікації тканин.

3. Меристеми: визначення та класифікація.

4. Первинні меристеми: визначення, типи і характеристика.

5. Теорії будови конуса наростання.

6. Вторинні тканини: визначення, типи і характеристика.

Визначення та еволюційне виникнення тканин.

Диференціація організмів на тканини властива лише вищим багатоклітинним рослинним організмам.Тканини (лат. texux, грец. histos) — комплекси клітин, спільних за походженням, будовою та пристосовані для виконання певних специфічних функцій.Спеціалізовані клітини найбільш ефективно виконують властиві їм функції. Така спеціалізація окремих клітин, а також їх груп (тканин) зумовлена тим, що рослини в процесі еволюційного розвитку перейшли від порівняно однорідних умов життя у водному середовищі до наземних, які характеризуються більшою різноманітністю екологічних факторів. Серед вищих рослин найбільш досконалі і складні за будовою тканини сформувались у покритонасінних (квіткових) рослин.

ТЕМА 5. ПОДАТКИ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА.
Систематическое богословие и историческое богословие
ТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОБЬЕШЬСЯ УСПЕХА
III. Повідомлення теми і мети уроку.
LR(1) анализ. Заполнение таблиц LR-разбора
Этапы первой русской революции (1905-1907 гг.)
Осн. понятия групп. п/терапии: цели и задачи, групп.динамика, члены, рук-ль.
Test XIII
ГЛАВА 1. Нисхождение в мир сновидений
Характеристика виробничих та складських приміщень. Охарактеризувати забезпечення виробничих цехів обладнанням, інвентарем, інструментами. Ознайомитись з умовами зберігання сировини.
Сутність дисципліни та мета курсової роботи
ПАТ “Авангард” (орендодавець)
Права і обов’язки чергового по гуртожитку (дотримання перепускного режиму)
Стандартный разминочный комплекс
Тема 1 Специфика научного исследования.
Digital detox
У медитации нет цели. Во время медитации НИЧЕГО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ, не надо пытаться достичь чего-то или стремиться куда-то.
Рудоносность метасоматических формаций
Нормування праці робітників-багатоверстатників
Скорость и ускорение при гармонических колебаниях.
Административная подсистема (кабельный узел сети)
Радиоволновые системы охраны периметра.
Йога в священных писаниях зороастрийцев
Главная Страница