Стаття 73. Забезпечення доказів

1. Особи, які беруть участь у справі та обґрунтовано вважають, що
надання потрібних доказів стане згодом неможливим або ускладненим, мають право просити суд забезпечити ці докази.

2. Забезпечення доказів може здійснюватися також за заявою
заінтересованої особи до відкриття провадження у справі.

1. Відповідно до ч. 1 ст. 73 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі та обґрунтовано вважають, що надання потрібних доказів стане згодом неможливим або ускладне­ним, мають право просити суд забезпечити ці докази. Це означає, що інститут забезпечення доказів в адміністративному судочинстві спрямований на забезпечення нормального здійснення процесу доказування шляхом збирання і закріплення доказів, якщо існують обставини, які під час судового розгляду справи можуть зробити неможливим або ускладненим надання потрібних доказів.

Таким чином, коли особи, що беруть участь у справі, мають фактичні дані, або повідомлення, які свідчать про те, що певні докази можуть бути вилучені або втрачені і ними скористатися для вирішення справи по суті стане неможливим, або може внаслідок їхньої втрати або знищення за актом внаслідок закінчення строків зберігання також неможливо вирішити справу, тоді такі особи мають звернутися до суду з клопотанням про їх забезпечення. Це може здійснитися шляхом клопотання, або в позовній заяві відображенням такої вимоги.

2. Відповідно до ч. 2 ст. 73 Кодексу адміністративного судочинства України забезпечення доказів може здійснюватися також за заявою заінтересованої особи до відкриття провадження у справі. Це означає, що забезпечення доказів здійснюється за заявою про забезпечення доказів особи, яка бере участь у справі, а до відкриття провадження у справі - за заявою заінтересованої особи. Цей правовий припис випливає зі ст. 110 Кодексу адміністративного судочинства України де зазначається, що на стадії підготовчого провадження суд до судового розгляду адміністративної справи вживає заходів для всебічного та об'єктивного розгляду і вирішення справи. З цією метою суд може здійснити окремою ухвалою забезпечення доказів за заявою особи, яка бере участь у справі, а до відкриття провадження за заявою зацікавле­ної особи. Ця процедура адміністративного суду спрямована на повноту і об'єктивність розгляду конкретної адміністративної справи.

Завершение работы над фильмом
D. Cause and Effect.
Орг-я как объект упр-я. Классификация орг-й. Интеграция орг-й.
Персонал організації
Статистические методы в области управления качеством продукции???
A Thistle Emblem
Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки
Тема 10. Стадії вчинення злочину.
ПРАВОТВОРЧІСТЬ : ПОНЯТТЯ , ПРИНЦИПИ.
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРОЙ
Розділ 1. Загальні засади економічного розвитку суспільства
Для чого будується геологічний розріз?
Наука в культуре современной цивилизации. Наука и техногенная цивилизация.
Особливості писемного мовлення
Допоміжне обладнання холодильних машин
Тема 1. Історія розвитку римської держави та права
Будьте сами достойными доверия
Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті курсової роботи.
ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ
Стаття 379. Умови тимчасового ввезення та ввезення з метою транзиту товарів на митну територію України громадянами
Topic: Namespace
Правовое регулирование страховой деятельности
ЛІТЕРАТУРА
Главная Страница