Стаття 73. Забезпечення доказів

1. Особи, які беруть участь у справі та обґрунтовано вважають, що
надання потрібних доказів стане згодом неможливим або ускладненим, мають право просити суд забезпечити ці докази.

2. Забезпечення доказів може здійснюватися також за заявою
заінтересованої особи до відкриття провадження у справі.

1. Відповідно до ч. 1 ст. 73 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі та обґрунтовано вважають, що надання потрібних доказів стане згодом неможливим або ускладне­ним, мають право просити суд забезпечити ці докази. Це означає, що інститут забезпечення доказів в адміністративному судочинстві спрямований на забезпечення нормального здійснення процесу доказування шляхом збирання і закріплення доказів, якщо існують обставини, які під час судового розгляду справи можуть зробити неможливим або ускладненим надання потрібних доказів.

Таким чином, коли особи, що беруть участь у справі, мають фактичні дані, або повідомлення, які свідчать про те, що певні докази можуть бути вилучені або втрачені і ними скористатися для вирішення справи по суті стане неможливим, або може внаслідок їхньої втрати або знищення за актом внаслідок закінчення строків зберігання також неможливо вирішити справу, тоді такі особи мають звернутися до суду з клопотанням про їх забезпечення. Це може здійснитися шляхом клопотання, або в позовній заяві відображенням такої вимоги.

2. Відповідно до ч. 2 ст. 73 Кодексу адміністративного судочинства України забезпечення доказів може здійснюватися також за заявою заінтересованої особи до відкриття провадження у справі. Це означає, що забезпечення доказів здійснюється за заявою про забезпечення доказів особи, яка бере участь у справі, а до відкриття провадження у справі - за заявою заінтересованої особи. Цей правовий припис випливає зі ст. 110 Кодексу адміністративного судочинства України де зазначається, що на стадії підготовчого провадження суд до судового розгляду адміністративної справи вживає заходів для всебічного та об'єктивного розгляду і вирішення справи. З цією метою суд може здійснити окремою ухвалою забезпечення доказів за заявою особи, яка бере участь у справі, а до відкриття провадження за заявою зацікавле­ної особи. Ця процедура адміністративного суду спрямована на повноту і об'єктивність розгляду конкретної адміністративної справи.

referatxen.nugaspb.ru referatteh.nugaspb.ru wfq.deutsch-service.ru giaonlineru.refberry.ru Главная Страница