Стаття 73. Забезпечення доказів

1. Особи, які беруть участь у справі та обґрунтовано вважають, що
надання потрібних доказів стане згодом неможливим або ускладненим, мають право просити суд забезпечити ці докази.

2. Забезпечення доказів може здійснюватися також за заявою
заінтересованої особи до відкриття провадження у справі.

1. Відповідно до ч. 1 ст. 73 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі та обґрунтовано вважають, що надання потрібних доказів стане згодом неможливим або ускладне­ним, мають право просити суд забезпечити ці докази. Це означає, що інститут забезпечення доказів в адміністративному судочинстві спрямований на забезпечення нормального здійснення процесу доказування шляхом збирання і закріплення доказів, якщо існують обставини, які під час судового розгляду справи можуть зробити неможливим або ускладненим надання потрібних доказів.

Таким чином, коли особи, що беруть участь у справі, мають фактичні дані, або повідомлення, які свідчать про те, що певні докази можуть бути вилучені або втрачені і ними скористатися для вирішення справи по суті стане неможливим, або може внаслідок їхньої втрати або знищення за актом внаслідок закінчення строків зберігання також неможливо вирішити справу, тоді такі особи мають звернутися до суду з клопотанням про їх забезпечення. Це може здійснитися шляхом клопотання, або в позовній заяві відображенням такої вимоги.

2. Відповідно до ч. 2 ст. 73 Кодексу адміністративного судочинства України забезпечення доказів може здійснюватися також за заявою заінтересованої особи до відкриття провадження у справі. Це означає, що забезпечення доказів здійснюється за заявою про забезпечення доказів особи, яка бере участь у справі, а до відкриття провадження у справі - за заявою заінтересованої особи. Цей правовий припис випливає зі ст. 110 Кодексу адміністративного судочинства України де зазначається, що на стадії підготовчого провадження суд до судового розгляду адміністративної справи вживає заходів для всебічного та об'єктивного розгляду і вирішення справи. З цією метою суд може здійснити окремою ухвалою забезпечення доказів за заявою особи, яка бере участь у справі, а до відкриття провадження за заявою зацікавле­ної особи. Ця процедура адміністративного суду спрямована на повноту і об'єктивність розгляду конкретної адміністративної справи.

Физическая инерция и закон толпы привели к тому, что к демократической формуле присоединилась большая часть человечества.
Метод лімітованих черг FIFO (Capped FIFO Lanes)
ТЕМА-КОМПЛЕКС: ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ДИАГОНАЛЬНЫЙ. ПАНТЕМАТИЗМ
Не ленитесь оставлять отзывы
Взаимосвязь геополитических и экономических циклов
ЛИЧНОСТНАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
ЧАСТЬ 1.СООРУЖЕНИЕ РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ,
Раздел 3. Бурение скважин (well drilling)
Види та організаційно-правові форми підприємництва
Царствование Николая II. 1894–1917
СТРУКТУРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
Склад, повноваження, сфера діяльності, та процедури ухвалення рішень Ради Міністрів ЄС.
Тема 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата
Тип Кольчатые черви. Общая характеристика
ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ОТДЕЛЕНИЯХ.
Лекція 1. Процес навчання у вищій школі. (2 год.).
Культура сприймання публічного виступу.
Дети читают схему и определяют пропущенную букву.
Read the text to find answers to the given questions.
Практичне заняття
Для груп ФК – 301, ФК – 302, ФК – 303, ФК – 304, ФК – 305, ФК – 306, ФК – 307
ВІДДІЛЯТИ ОВЕЦЬ ВІД КОЗЛИЩ (Матв., 25: 31-33)
Протиріччя економічного зростання
Главная Страница