Тема 3. ЛЕЙКОЦИТОЗИ, ЛЕЙКОПЕНІЇ

І. Актуальність теми

Важливість вивчення патології лейкоцитів зумовлена їх функціо­наль­ною активністю. Патологія лейкоцитів проявляється у порушенні лейкопоезу, кількісних і якісних змінах лейкоцитів у периферійній кро­ві. Ці зміни можуть бути наслідком як первинного ураження клітин лейкоцитарного ряду при порушенні їх утворення, дозрівання, руйну­вання, так і вторинними, що виникають у відповідь на патологічні про­цеси, які виникають у тканинах і органах інших фізіологічних систем. Знання функціональних особливостей лейко­цитів дозволить прогно­зу­вати перебіг захворювань, які супроводжуються порушеннями в систе­мі лейкоцитів, і проводити їх патогенетичне лікування.

Печатный пресс был поначалу всеми, кроме
Теоретические науки Аристотель разделили на три части: «первую философию», позднее названную метафизикой, математику и физику.
Структурные зоны. Вулканизм. Строение и типы вулканов.
Тема 11. Тактика побудови і перевірки версій
Организация предзащиты дипломной работы
Засоби для припинення маткової кровотечі.
Базовые PR-документы в отношениях со СМИ
Томас Ман: обыкновенный меркантилист
Категорія милосердя в етиці
За соціальним складом партії підрозділяють на буржуазні, робітничі, селянські і т.д.
ПО ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Контроль производства керамической плитки.
Как называется управленческая деятельность с целью количественной и качественной оценки и учета результатов работы организации?
Слово в среду недели 1-й Великого поста
Применение электромашинных усилителей
Нормативно-правове регулювання, принципи організації та оплата соціально-корисної праці засуджених.
Сущность базисных условий поставки, цель и задачи INCOTERMS
Closing paragraph
II. Read and translate the text.
Я пожала плечами, решив, что не мое это дело — взрослых элорийских дядек уму-разуму учить, и сбежала по ступеням.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ АНКЕТИ
СИСТЕМА ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Права и этический кодекс социального педагога
Главная Страница