Тема 3. ЛЕЙКОЦИТОЗИ, ЛЕЙКОПЕНІЇ

І. Актуальність теми

Важливість вивчення патології лейкоцитів зумовлена їх функціо­наль­ною активністю. Патологія лейкоцитів проявляється у порушенні лейкопоезу, кількісних і якісних змінах лейкоцитів у периферійній кро­ві. Ці зміни можуть бути наслідком як первинного ураження клітин лейкоцитарного ряду при порушенні їх утворення, дозрівання, руйну­вання, так і вторинними, що виникають у відповідь на патологічні про­цеси, які виникають у тканинах і органах інших фізіологічних систем. Знання функціональних особливостей лейко­цитів дозволить прогно­зу­вати перебіг захворювань, які супроводжуються порушеннями в систе­мі лейкоцитів, і проводити їх патогенетичне лікування.

referatwud.nugaspb.ru refanzu.ostref.ru best.refepic.ru ris.deutsch-service.ru Главная Страница