Тема 3. ЛЕЙКОЦИТОЗИ, ЛЕЙКОПЕНІЇ

І. Актуальність теми

Важливість вивчення патології лейкоцитів зумовлена їх функціо­наль­ною активністю. Патологія лейкоцитів проявляється у порушенні лейкопоезу, кількісних і якісних змінах лейкоцитів у периферійній кро­ві. Ці зміни можуть бути наслідком як первинного ураження клітин лейкоцитарного ряду при порушенні їх утворення, дозрівання, руйну­вання, так і вторинними, що виникають у відповідь на патологічні про­цеси, які виникають у тканинах і органах інших фізіологічних систем. Знання функціональних особливостей лейко­цитів дозволить прогно­зу­вати перебіг захворювань, які супроводжуються порушеннями в систе­мі лейкоцитів, і проводити їх патогенетичне лікування.

Как Ступени Ног Выражают Заинтересованность
I. Блок. Эконом теория .Экономика и статистика предприятия.
Техника безопасности при заливке бетонной смеси
Налоги и их функции. Принципы налогообложения
ВИЗНАЧЕННЯ ІНДУКТИВНОСТІ ТА ЄМНОСТІ НА ОСНОВІ ЗАКОНУ ОМА ДЛЯ ЗМІННОГО СТРУМУ
Социальные организации. Хозяйственные организации.
ВЫБОР МЕР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТЕНДЕНЦИИ
Результаты работы с детьми с нормой речевого развития.
Кирило-Мефодіївське товариство і його роль для розвитку культурного процесу.
ЗАХОПЛЕННЯ Й РОЗПОДІЛ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ЛИТВОЮ, ПОЛЬЩЕЮ ТА ІНШИМИ ДЕРЖАВАМИ
КОМПЕНСАЦИЯ: БОРЬБА ЗА САМОУТВЕРЖДЕНИЕ И ПРЕВОСХОДСТВО
Контрольная работа по теории алгоритмов
ЛЕЧЕНИЕ УЗЛОВОГО ЗОБА НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Основные компоненты геосферы Земли
Программа 55. Сообщает социальную информацию
Батьківський комітет. Класний керівник.
РАЗДЕЛ X. «ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА»
РОЗПОРЯДЖЕННЯ СТАРШОГО ОФІЦЕРА БАТАРЕЇ ЩОДО ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА МАСКУВАННЯ ВОГНЕВОЇ ПОЗИЦІЇ
Невралгия крыло-небного узла и носо-ресничного нерва
Выбор исходных нормативов продолжительности простоя подвижного состава в ТО и ремонте и их корректирование
Заполнение рядов с помощью мыши
Тема 7. Налог на прибыль организаций
Что если при огнехождениях, при прыжках выход грязи выходит очень мощный, и я лично чувствую, что не тяну?
Главная Страница