Правове регулювання ведення природноресурсових кадастрів.

Опорні поняття теми: управління, органи загальної компетенції, органи спеціальної компетенції, органи самоврядного контролю, громадський контроль, прогнозування, природоресурсне планування, контроль, функція, стандартизація, нормування, сертифікація, ліцензування, моніторинг, природноресурсовий аудит, кадастр, природноресурсові кадастри, повноваження державних органів.

Методичні рекомендації:

Під час самостійної роботи студент повинен ознайомитися з рекомендованою літературою та нормативним матеріалом.

При вивченні цієї теми необхідно звернути увагу на те що управління в галузі використання та охорони природних ресурсів є однією з найважливіших функцій державних органів та органів місцевого самоврядування, відповідно до статті 16 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» воно полягає у здійсненні функцій спостереження, дослідження, екологічної експертизи, контролю, прогнозування, програмування, інформування та іншої виконавчо-розпорядчої діяльності.

Управління і контроль в галузі природокористування – це діяльність уповноважених суб’єктів (державних органів, органів місцевого самоврядування і об’єднань громадян), спрямована на забезпечення суспільних інтересів щодо використання і охорони природних ресурсів, а також дотримання і виконання державними органами, юридичними і фізичними особами вимог природоресурсного законодавства.

Готуючись до відповіді на друге питання слід звернути увагу на те що органи управління та контролю у галузі природокористування класифікують на органи загальної компетенції (уповноважені законом органидержавної виконавчої влади, що здійснюють разом із загальними повноваженнями функції забезпечення ефективного використання природних ресурсів) органи спеціальної компетенції (уповноважені законом органи що здійснюють функції забезпечення ефективного використання природних ресурсів).

Органи самоврядного контролю – це система місцевих рад, компетенція яких щодо здійснення управління і контролю в галузі використання та охорони природних ресурсів визначена в законі України «Про місцеве самоврядування в Україні». Готуючись до теми слід звернути увагу, що відповідно до статті 36 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища згідно з Положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.Суть та призначення управління і контролю у галузі природокористування знаходить свій прояв у його функціях, до яких слід віднести: прогнозування, природоресурсне планування, стандартизація, нормування, сертифікація, ліцензування, моніторинг, природноресурсовий аудит.

Державні природоресурсні кадастри – це реєстри, що містять систему відомостей і документів про правовий режим тих чи інших природних ресурсів, їх розподіл між власників і користувачів, у тому числі орендарів, про якісну і вартісну характеристики природних ресурсів, дані щодо реєстрації права власності та права користування природними ресурсами та договорами на їх оренду, обліку кількості та якості природних ресурсів тощо. Єдиного кадастру всіх природних ресурсів не існує, тому за кожним із видів природних ресурсів ведеться окремий кадастр.

Завдання для самостійної роботи:

referattjb.nugaspb.ru referatqff.nugaspb.ru tig.deutsch-service.ru rqr.deutsch-service.ru Главная Страница