Ішемічна хвороба серця

Термін «ішемічна хвороба серця» об’єднує стенокардію, інфаркт міокарда та кардіосклероз, оскільки в їх основі лежить невідповідність між коронарним кровообігом і потребою міокарда.

Стенокардія це короткочасні приступи (до 20 хв.) гострої коро­нарної недостатності, що супроводжуються больовим синдромом, від­чуттям страху і пов’язаними з цим вегетативними реакціями.

Розрізняють стенокардію напруження, стенокардію спокою і сте­нокардію Принцметалу (спазм вінцевих артерій).

Передінфарктні стани (проміжний коронарний синдром, або гостра вогнищева дистрофія міокарда) – розвиваються при тривалості ішемії міокарда від 20 до 40 хв.

Інфаркт міокарда – некроз серцевого м’яза, зумовлений порушен­ням вінцевого кровообігу. Виникає при зворотній (транзитній) ішемії, що триває більше 40-60 хв., або при незворотних порушеннях коронар­ного кровотоку.

Кардіосклероз це склеротичні зміни серцевого м’яза. Може бути дифузним (атеросклеротичний кардіосклероз) і вогнищевим (постін­фаркний кардіосклероз).

Кардіогенний шок виникає внаслідок різкого падіння насосної функції серця.

Розрізняють 4 форми кардіогенного шоку.

1. Рефлекторна форма (больовий шок). Основним механізмом йо­го розвитку є тривалий біль, що викликає активацію симпатоадренало­вої системи, яка згодом переходить у гальмування Це призводить до депресії скоротливої функції серця, брадикардії, зменшення тонусу периферичних судин і падіння артеріального тиску.

2. Гіпокінетична форма (справжній кардіогенний шок). Основним фактором її розвитку є різке зменшення скоротливої функції серця в результаті ішемічного пошкодження кардіоміоцитів. Справжній кар­діогенний шок розвивається тоді, коли площа ушкодження міокарда перевищує 40%.

3. Дискінетична форма. Виникає внаслідок асинергії (неузгодже­ності) скорочень міокарда. Причиною такої асинергії є грубі пошкод­ження міокарда – аневризми, розрив міжшлуночкової перегородки, відрив хорд клапанів.

4. Аритмічна форма – є наслідком важких аритмій.

swv.deutsch-service.ru refapnu.ostref.ru vol.deutsch-service.ru tqa.deutsch-service.ru Главная Страница