Варіант 1

1. Який препарат з групи антибіотиків застосовують тільки внутрішньо?

1. Стрептоміцину сульфат.

2. Тетрациклін.

3. Бензилпеніцилін.

4. Біцилін.

2. Як можна розвести антибіотики перед ін’єкцією?

1. В 0,5 мл 5% розчину новокаїну.

2. В 3 мл стерильного 9% розчину кухонної солі.

3. В 3 мл стерильного 3% розчину кухонної солі.

4. В 5 мл стерильного 0,5% розчину новокаїну.

3. Що лежить в основі механізму протимікробної дії антибіотиків?

1. Подібність антимікробних препаратів до ПАБК, яка потрібна мікробам для їх нормального росту і розмноження.

2. Виділення атомарного кисню і окислення мікробних клітин.

3. Порушення синтезу білку, структури мікробної клітини, росту та розмноження.

4. Зневоднення, згортання та коагуляція білку.

4. Який препарат належить до сульфаніламідів?

1. Сульфадимезин.

2. Стрептоміцин.

3. Рифаміцин.

4. Фенацетин.

5. Який вчений виділив антибіотик в чистому вигляді?

1. Гамалея.

2. Мечніков.

3. Єрмольева.

4. Флемінг.

6. Для якого антибіотику характерні такі властивості: жовтий або жовтуватий порошок, гіркий на смак, випускають в порошку, таблетках, капсулах, мазях та флаконах?

1. Різних груп.

2. Стрептоміцину

3. Неоміцину.

4. Тетрацикліну.

7. Чому лікування антибіотиками повинно тривати 7 – 10 днів?

1. До них звикають мікроорганізми або може наступити рецидив.

2. Вони порушують процеси обміну в організмі.

3. Вони стають неефективними.


8.Протягом якого часу утримується в організмі терапевтична доза

Біциліну-3?

1. 4 – 6 годин.

2. 6 – 8 годин.

3. 5 – 1- діб.

4. 10 – 12 діб.

9. Який препарат належить до пролонгованих антибіотиків?

1. Олететрин.

2. Біцилін.

3. Тетрациклін.

4. Бензилпеніцилін.

10. Який препарат застосовують тільки внутрішньом’зево?

1. Тетрациклін.

2. Левоміцетин.

3. Синтоміцин.

4. Біцилін.

11. Випишіть бензілпеніцилін натрієву сіль корові при ендометриті на курс лікування.


ТЕМА 3. КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ
Семинар 2. История психологии труда
Запустіть програму опрацювання бази даних.
Технічний прогрес та безпека праці
Функции и подсистемы управления проектами
Включает в себя два процесса
СЛЕДЫ ОРУДИЙ ВЗЛОМА И ИНСТРУМЕНТОВ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОГЛАСНЫХ С-З. 4 часть
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Модель экономичного заказа (EOQ)
Практичне заняття 24. ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 2 57
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И ДЕВИАЦИЯ.
Нормы кормления кроликов в различные периоды их жизни
Этические аспекты конструктивной критики
Агропромышленный комплекс мирового хозяйства и тенденции его развития
Трасса Спортивно –туристического ралии рейда.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСАДКИ ЛЕНТОЧНЫХ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
Дипломная работа исследовательского характера
Поняття і предмет правового регулювання
Журналистика 1800–1810-х годов
Методы оценки денежных потоков предприятия
Видалення зубного нальоту електромеханічним методом
Змістовий модуль 4 ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ
Главная Страница