Варіант 1

1. Який препарат з групи антибіотиків застосовують тільки внутрішньо?

1. Стрептоміцину сульфат.

2. Тетрациклін.

3. Бензилпеніцилін.

4. Біцилін.

2. Як можна розвести антибіотики перед ін’єкцією?

1. В 0,5 мл 5% розчину новокаїну.

2. В 3 мл стерильного 9% розчину кухонної солі.

3. В 3 мл стерильного 3% розчину кухонної солі.

4. В 5 мл стерильного 0,5% розчину новокаїну.

3. Що лежить в основі механізму протимікробної дії антибіотиків?

1. Подібність антимікробних препаратів до ПАБК, яка потрібна мікробам для їх нормального росту і розмноження.

2. Виділення атомарного кисню і окислення мікробних клітин.

3. Порушення синтезу білку, структури мікробної клітини, росту та розмноження.

4. Зневоднення, згортання та коагуляція білку.

4. Який препарат належить до сульфаніламідів?

1. Сульфадимезин.

2. Стрептоміцин.

3. Рифаміцин.

4. Фенацетин.

5. Який вчений виділив антибіотик в чистому вигляді?

1. Гамалея.

2. Мечніков.

3. Єрмольева.

4. Флемінг.

6. Для якого антибіотику характерні такі властивості: жовтий або жовтуватий порошок, гіркий на смак, випускають в порошку, таблетках, капсулах, мазях та флаконах?

1. Різних груп.

2. Стрептоміцину

3. Неоміцину.

4. Тетрацикліну.

7. Чому лікування антибіотиками повинно тривати 7 – 10 днів?

1. До них звикають мікроорганізми або може наступити рецидив.

2. Вони порушують процеси обміну в організмі.

3. Вони стають неефективними.


8.Протягом якого часу утримується в організмі терапевтична доза

Біциліну-3?

1. 4 – 6 годин.

2. 6 – 8 годин.

3. 5 – 1- діб.

4. 10 – 12 діб.

9. Який препарат належить до пролонгованих антибіотиків?

1. Олететрин.

2. Біцилін.

3. Тетрациклін.

4. Бензилпеніцилін.

10. Який препарат застосовують тільки внутрішньом’зево?

1. Тетрациклін.

2. Левоміцетин.

3. Синтоміцин.

4. Біцилін.

11. Випишіть бензілпеніцилін натрієву сіль корові при ендометриті на курс лікування.


Об исцелении расслабленного, его жены и детей
Основные элементы учения вуду как религиозной системы
Двумерная модель поведения руководителей
Определение показаний к трансфузионно-инфузионной терапии
Тема І. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ у 60-х рр.
Офіційно-діловий функціональний стиль мовлення
Финансовый контроль – совокупность действий и операций по проверке финансов с применением специфических форм и методов его организации.
Договоры дарения, мены, ренты
Схема вывода о психологической гипотезе на основе результатов и оценки валидности эксперимента
Розрахунок і конструювання вузлів ферм.
Выполнение мастиковок и тонировок
Основные законы оптики. Полное отражение
Общий обзор консультативных приемов и методов
Функції податків та їх види.
Перечислите причины снижения устойчивости и длительности («угасания») двигательных навыков и дайте этому объяснение с точки зрения физиологии.
Нитропруссид натрия Механизм действия
Четыре соглашения в качестве излюбленного средства
Індекси цін.
Особенности организации и технологии ТО и ТР легковых автомобилей на предприятиях автосервиса
Экономическое учение Д.Рикардо
Економічні погляди середньовікового Сходу
The conflict between geometry and algebra
Иррационалистическая философия (С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр, Ф. Нише)
Главная Страница