БУДОВА І РОЗМІРИ ЖІНОЧОГО ТАЗУ

Відмінність жіночого тазу від чоловічого починає проявля­тись у період статевого дозрівання і стає виразною у зрілому віці. Кістки жіночого тазу тонші, гладенькі, не такі масивні, як у чоловіків, жіночий таз нижчий, ширший, більший за об'ємом. Крижі ширші, мис виступає вперед менше, лобковий симфіз коротший і ширший, форма входу у малий таз поперечно-оваль­на і більша, ніж у чоловіків. Лобковий кут 90-100°, у чоловіків 70-75° (рис.8).

Кістки тазу. Таз складається з чотирьох кісток: двох тазових, або безіменних, крижів і куприка.

Рис. 8. Жіночий таз:

1 - крижі; 2 - крило клубової кістки; 3 - передньо-верхня ость; 4 - передньонижня ость; 5 - вер-тлужна западина; 6 - затульний отвір; 7 - сіднич­ний горб; 8 - лобкова дуга; 9 - лобковий симфіз; 10 - вхід у малий таз; 11 - безіменна лінія.

Тазова (безімен­на) кістка (os coxae, os innominatum) до 16-18 років склада­ється з трьох кісток, з'єднаних хрящами. Це клубова, лобкова і сіднична. Після скостеніння хрящів кістки зростаються між собою і утво­рюють тазову кістку.

Клубова кістка (os ilium) складається з тіла і крила. Найтовщий вільний верхній край крила становить гребінь клубової кістки (crista iliaca). Спереду гребінь починається виступом (spina iliaca anterior superior), нижче розташований другий виступ -передньо-нижня ость (spina iliaca anterior inferior). Під передньо-нижньою остю на місці сполучення з лонною кісткою є підвищення - клубово-лонний горбок.

Гребінь клубової кістки ззаду закінчується задньоверхньою клубовою остю (spina iliaca posterior superior), нижче від якої розташований другий виступ - задньо-нижня клубова ость (spina iliaca posterior inferior). Під задньо-нижньою остю міститься велика сіднична вирізка (incisura ischiadica major). На внутрішній поверхні клубової кістки, в ділянці переходу крила в тіло, розташований гребенеподібний виступ, який утворює дугоподібну межову, або безіменну лінію (linea arcuata s. innominata).

Сіднична кістка (os ischii) має тіло, яке бере участь в утворенні вертлужної западини, і дві гілки (верхню та нижню). Верхня гілка йде вниз і закінчується сідничним горбом (tuber ischiadicum). На задній поверхні нижньої гілки є виступ -сіднична ость (spina ischiadica).Лобкова кістка (os pubis). На верхньому краї горизонтальної гілки лобкової кістки проходить гострий гребінь, який спереду закінчується лобковим горбиком (tuberculum pubicum). Гілки лобкової і сідничної кісток, що з'єднуються між собою, обмежують досить великий замкнутий отвір (foramen obturatorium).

Лобковий симфіз - малорухоме зчленування, напівсуглоб.

Крижі (os sacrum) складаються з п'яти хребців, що зрослися між собою. Основа крижів (поверхня першого крижового хребця) зчленовується з останнім поперековим хребцем і утворює виступ - крижовий мис (promontorium).

Куприк (os coccigeus) складається з 4-5 хребців, що зрослися.

Ответить на вопрос «Почему по мере ослабления государственной власти происходит усиление межнациональных конфликтов?»
Данный перевод выполнен специально для сайта www.jrward.ru. 23 часть
Федеральные агентства Минтранса – Собственник транспортного средства
Методи кримінологічного прогнозування
ЛЬГОТНЫЙ ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА
Требования к открытию банка при консервативном способе ведения игры
Что такое интеллектуальная собственность
Законодавство. Систематизація законодавства
Лiтература
ІІ. За зміною ступеня окиснення елементів.
Принятие положений для стрельбы: с колена (правосторонняя и левосторонняя изготовки)
Корпоративні інформаційні системи
Направляющие скольжения станков: назначение, конструктивные формы, применяемые материалы.
Эффект дохода и эффект замещения. Парадокс Гиффена и эффект Веблена.
Мітохондріальні хвороби
Могут ли другие биологические виды овладеть человеческим языком?
Час розбирання завалу
ЗАТВЕРДЖУЮ
Тема 1. Корпорація (якціо'нерне товариство) як найбільш поширена форма організації підприємницької діяльності
УИРС: Построение графика движения поездов в период «окна».
Умова потенціальної діаграми
Природного середовища
Заходи щодо зміцнення колгоспів
Главная Страница