БУДОВА І РОЗМІРИ ЖІНОЧОГО ТАЗУ

Відмінність жіночого тазу від чоловічого починає проявля­тись у період статевого дозрівання і стає виразною у зрілому віці. Кістки жіночого тазу тонші, гладенькі, не такі масивні, як у чоловіків, жіночий таз нижчий, ширший, більший за об'ємом. Крижі ширші, мис виступає вперед менше, лобковий симфіз коротший і ширший, форма входу у малий таз поперечно-оваль­на і більша, ніж у чоловіків. Лобковий кут 90-100°, у чоловіків 70-75° (рис.8).

Кістки тазу. Таз складається з чотирьох кісток: двох тазових, або безіменних, крижів і куприка.

Рис. 8. Жіночий таз:

1 - крижі; 2 - крило клубової кістки; 3 - передньо-верхня ость; 4 - передньонижня ость; 5 - вер-тлужна западина; 6 - затульний отвір; 7 - сіднич­ний горб; 8 - лобкова дуга; 9 - лобковий симфіз; 10 - вхід у малий таз; 11 - безіменна лінія.

Тазова (безімен­на) кістка (os coxae, os innominatum) до 16-18 років склада­ється з трьох кісток, з'єднаних хрящами. Це клубова, лобкова і сіднична. Після скостеніння хрящів кістки зростаються між собою і утво­рюють тазову кістку.

Клубова кістка (os ilium) складається з тіла і крила. Найтовщий вільний верхній край крила становить гребінь клубової кістки (crista iliaca). Спереду гребінь починається виступом (spina iliaca anterior superior), нижче розташований другий виступ -передньо-нижня ость (spina iliaca anterior inferior). Під передньо-нижньою остю на місці сполучення з лонною кісткою є підвищення - клубово-лонний горбок.

Гребінь клубової кістки ззаду закінчується задньоверхньою клубовою остю (spina iliaca posterior superior), нижче від якої розташований другий виступ - задньо-нижня клубова ость (spina iliaca posterior inferior). Під задньо-нижньою остю міститься велика сіднична вирізка (incisura ischiadica major). На внутрішній поверхні клубової кістки, в ділянці переходу крила в тіло, розташований гребенеподібний виступ, який утворює дугоподібну межову, або безіменну лінію (linea arcuata s. innominata).

Сіднична кістка (os ischii) має тіло, яке бере участь в утворенні вертлужної западини, і дві гілки (верхню та нижню). Верхня гілка йде вниз і закінчується сідничним горбом (tuber ischiadicum). На задній поверхні нижньої гілки є виступ -сіднична ость (spina ischiadica).Лобкова кістка (os pubis). На верхньому краї горизонтальної гілки лобкової кістки проходить гострий гребінь, який спереду закінчується лобковим горбиком (tuberculum pubicum). Гілки лобкової і сідничної кісток, що з'єднуються між собою, обмежують досить великий замкнутий отвір (foramen obturatorium).

Лобковий симфіз - малорухоме зчленування, напівсуглоб.

Крижі (os sacrum) складаються з п'яти хребців, що зрослися між собою. Основа крижів (поверхня першого крижового хребця) зчленовується з останнім поперековим хребцем і утворює виступ - крижовий мис (promontorium).

Куприк (os coccigeus) складається з 4-5 хребців, що зрослися.

Болезнь Марека (БМ, нейролимфоматоз, паралич птиц)
Синдром Гурлера Синдром Санфіліппо
Особливості синтаксису професійного мовлення.
Закони розподілу неперервних випадкових величин
Способы обеспечения налогового обязательства: залог, поручительство
Предметно-количественному учету, в фармацевтических (аптечных) организациях
Психологія окремих категорій злочинців.
Сравнительная характеристика дробления и гаструляции у разных позвоночных.
ТЕМА 7. КОНСТРУКТИВНЫЙ ОБМЕН У МИКРООРГАНИЗМОВ
Этико-сенсорный интроверт (ЭСИ) — Хранитель (Драйзер).
Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова как социально-психологический роман. Связь композиции романа с идейно-художественным замыслом автора. В.Г. Белинский о романе
Консультации с научным руководителем
Лабораторная работа 3. Настройка, расширенный поиск и языковые инструменты Google
Сутність ціноутворення на основі аналізу беззбитковості.
Самостійне завдання
Answer to inquiry letter
Ринок фінансових послуг
Современная маркетинговая концепция.
Варіант 12. Я через 10 років
Июня, понедельник, утро. Окрестности деревни Кааг.
Тема 6. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами
Термометры стеклянные жидкостные
Характеристика та можливості MS Excel
Главная Страница