Посилання на норми Конституції України

Оскільки Конституція України є єдиним у своєму роді документом, можна не посилатися на дату її прийняття чи місце опублікування.

приклад

Частина друга статті 55 Конституції України гарантує кожному «право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної вла-ди, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб».

Обов’язкові реквізити:

Частина статті словами Номер статті цифрами Назва документа
частина друга статті 55 Конституції України

Поняття і види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
Лабораторная работа № 32. BOOST::THREADS. Многопоточное программирование
Корректировка оптимального решения задачи, решенной симплексным методом, путем введения в базис основной переменной.
ОРГАНИЗАТОРЫ УСПЕШНОСТИ, БЕСКОНФЛИКТНОСТИ И ТВОРЧЕСТВА КОЛЛЕКТИВА
Розумова відсталість при моногенних хворобах
Церкви, руководимые традицией
Робота з листами книг.
Ex.2. Insert the appropriate word.
Організація забезпечення технічними засобами виховання
Горизонтальное залегание слоев.
Спектральний аналіз сигналів на лініях зв'язку
На тему: «Расчет и анализ себестоимости продукции»
Роз'яснення норм права
Чем глубже травма отвергнутого, тем сильнее притягивает он к себе обстоятельства, в которых оказывается отвергнутым или сам отвергает
госпитализация в хирургическое отделение.
Як перекладач може виступати посадова особа митного органу
Оберіть правильний варіант відповіді (можливі декілька варіантів).
Потоки энергии и круговороты веществ. Всеми отраслями человеческого хозяйства ежедневно добывается поч чти 300 млн
Архитектура ЭВМ. Персональный компьютер. Состав ПК. Пользовательские характеристики ПК.
Рост цены земли наблюдается при
Обработка результатов экспериментов. Принятие решений после построения модели процесса
Природа и сущность человека. Человек, индивид, индивидуальность, личность.
Предмет психологии труда. Задачи психологии труда.
Главная Страница