Схеми та основні види відбору

Існують дві схеми відбору елементів з генеральної сукупності у вибірку: повторна і безповторна.

При повторному (безповторному) відборі відібрана одиниця генеральної сукупності після її вивчення повертається (не повертається) до генеральної сукупності і може (не може) бути вибрана повторно. Відповідна вибірка називається повторною (безповторною).

Основні види (або способи) відбору:

Простий випадковий відбір. Здійснюється за допомогою жеребкування або таблиць псевдовипадкових чисел. Організація такого відбору часто буває досить складною і вимагає ретельної підготовки. Тому на практиці частіше проводиться один із його різновидів – механічний відбір.

Механічний (абосистематичний) відбір. Передбачає: а) поділ генеральної сукупності на рівні за обсягом частини, кількість яких має дорівнювати обсягу вибірки; б) нумерацію елементів у кожній частині; в) вибір одного елементу з довільної частини методом простого випадкового відбору; г) добір у вибірку по одному елементу з тим же номером з кожної частини.

Очевидно, що механічний відбір може бути тільки безповторним.

Простий випадковий і механічний відбори застосовуються тоді, коли генеральна сукупність є якісно однорідною за ознакою, що вивчається. У противному разі повинен застосовуватись типовий відбір.

Типовий відбір. Застосовується тоді, коли генеральна сукупність є якісно неоднорідною за ознакою, що вивчається. Передбачає попередній поділ генеральної сукупності на якісно однорідні групи, після чого з кожної групи відбираються одиниці генеральної сукупності одним з вищенаведених способів. При цьому число одиниць, відібраних з кожної групи, має бути пропорційним частці даної групи в генеральній сукупності.

Серійний відбір. Полягає в тому, що одним з перших двох способів добираються не окремі елементи генеральної сукупності, а групи (або серії) пов’язаних певним чином між собою елементів. Після цього в кожній серії проводиться суцільне або вибіркове обстеження одним з перших двох способів. В останньому випадку маємо так званий двоетапний відбір.

Застосування певного виду відбору залежить від умов та можливостей його проведення, а також мети дослідження.


Находження хорд рівноваги і критичної точки
Розділ VIII. Земельний обіг України
Сутність службово-професійного просування
Организация обдумывания специальных проектов
Внутрішній стоїцизм ліричного героя та його зумовленість
Vocabulary to be learnt
Но если вы занимаетесь магическими практиками, то вам необходимо пройти через «чистилище» одного камня Александрита в перстне.
Лабораторная работа №1 Аппараты для инкубации икр
ТЕХНИЧЕСКО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ АКТ
Напрями та методи впливу на ступінь ризику господарювання
Придерживайтесь вашего установленных целей и временных рамок
Патентування
ДОКУМЕНТАЦІЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА
Ритуал адаптации и использования перемен
я Сиддхи – Нерикосновенность, Святость
Паук против Огненного Дракона (часть 4)
Внимание и смещенная активность
Видура сказал: Известно, что род Сваямбхувы Mану пользовался небывалым уважением. О досточтимый, расскажи о его потомках, которые размножались, вступая друг с другом в половые отношения.
Чарівний ліс. На пеньочку сидить Червона шапочка і плаче співаючи, її заспокоює Вовк. Червона шапочка перебирає деталі мотоцикла, наспівує пісню «Ария. Беспечньій ангел»
Методи вимірювання продуктивності праці.
МОЛИТВА, КОТОРУЮ ВСЕГДА НЕОБХОДИМО ПРОИЗНОСИТЬ ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ
КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ ДОЛЖНЫЙ НАСТРОЙ
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО. Направление подготовки
Главная Страница