Схеми та основні види відбору

Існують дві схеми відбору елементів з генеральної сукупності у вибірку: повторна і безповторна.

При повторному (безповторному) відборі відібрана одиниця генеральної сукупності після її вивчення повертається (не повертається) до генеральної сукупності і може (не може) бути вибрана повторно. Відповідна вибірка називається повторною (безповторною).

Основні види (або способи) відбору:

Простий випадковий відбір. Здійснюється за допомогою жеребкування або таблиць псевдовипадкових чисел. Організація такого відбору часто буває досить складною і вимагає ретельної підготовки. Тому на практиці частіше проводиться один із його різновидів – механічний відбір.

Механічний (абосистематичний) відбір. Передбачає: а) поділ генеральної сукупності на рівні за обсягом частини, кількість яких має дорівнювати обсягу вибірки; б) нумерацію елементів у кожній частині; в) вибір одного елементу з довільної частини методом простого випадкового відбору; г) добір у вибірку по одному елементу з тим же номером з кожної частини.

Очевидно, що механічний відбір може бути тільки безповторним.

Простий випадковий і механічний відбори застосовуються тоді, коли генеральна сукупність є якісно однорідною за ознакою, що вивчається. У противному разі повинен застосовуватись типовий відбір.

Типовий відбір. Застосовується тоді, коли генеральна сукупність є якісно неоднорідною за ознакою, що вивчається. Передбачає попередній поділ генеральної сукупності на якісно однорідні групи, після чого з кожної групи відбираються одиниці генеральної сукупності одним з вищенаведених способів. При цьому число одиниць, відібраних з кожної групи, має бути пропорційним частці даної групи в генеральній сукупності.

Серійний відбір. Полягає в тому, що одним з перших двох способів добираються не окремі елементи генеральної сукупності, а групи (або серії) пов’язаних певним чином між собою елементів. Після цього в кожній серії проводиться суцільне або вибіркове обстеження одним з перших двох способів. В останньому випадку маємо так званий двоетапний відбір.

Застосування певного виду відбору залежить від умов та можливостей його проведення, а також мети дослідження.


Оптимизация умственной деятельности
Реставрація кольорових документів
Расторжение трудового договора по инициативе работника по соглашению сторон.
Суверенные государства Океании (без Новой Зеландии): банк статистических данных
Концепція інформаційного суспільства Джона Нейсбіта.
Geography
Сексуальная привлекательность (сексапильность)
Нормативні дані для підрахунку трудомісткості на монтаж баштових кранів та влаштування та демонтаж підкранового шляху
УЖАСНЫЙ ПОСТУПОК ОДНОГО ДЯДЮШКИ
Геологическое строение территории России.
Отображение вкладки «Разработчик»
Хід гри
Розпорядок дня
Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.
Правовий статус Міністра юстиції України
Спеціальні гарантії на охорону праці інвалідів
Призначення, завдання та організаційна структура радіотехнічних військ
The Internet
Сутність і зміст менеджменту
Метаболизм на уровне организмов
Майданчик № 9 Майстер-класи від Манченко Олени (тел. 099 386 80 98)
Вопрос 7. Экономическое развитие США в 20-30 гг. ХХ века. Основные причины экономического кризиса “Великая депрессия” в США.
Заходи та засоби захисту від шуму та вібрацій.
Главная Страница