Протиборство демократичних і диктаторських режимів в країнах Латинської Америки.

Сарвадайя» – індійський соціалізм, з відданістю релігійним, національним традиціям.

Махатма Ганді – національний лідер

Мета: поетапне та поступове просування до незалежності

Головне завдання: обєднання всіх соціальних груп і політичних сил під єдиним керівництвом найбільш авторитетної партії – ІНК.

Шлях досягнення - САТЬЯГРАХА (ненасильницький супротив) – ІІ етапи:

І етап – форма бойкота: відмова від почесних посад, звань, бойкот виборів, законодавчих органів, бойкот іноземних товарів.

ІІ етап– ухилення від сплати державних податків.

Кампанії непокори
1919 – 1922 рр. Бойкот товарів, ухиляння від сплати податків. Страйки, ітинги, демонстрації Результат – репресії, арешт М.Ганді.
1930 – 1931 рр. Мітинги, демонстрації, страйки, бойкоти, збройні повстання (переважно в районах проживання мусульман). «Соляний похід» Результат – репресії, арешт М.Ганді, пошук компромісу з ІНК
1932-1933 рр. Кампанія бойкоту колоніальних установ. Індивідуальна сатьяграха.Боротьба з дискримінацією «недоторканних».Повстання у князівствах. Арешт і ув’язнення М. Ганді та інших лідерів ІНК. Розпалювання національних протиріч.
Наслідок після сатьяграх - Прийняття Акту управління Індією, за яким країна перетворювалася на федеральний домініон під зверхністю віце-короля. Виборче право отримали 12 % населення, розширювалися права місцевих законодавчих органів. Перемога ІНК на виборах 1937 р., формування місцевих «конгресистських урядів».

2. Арабські країни в період світової кризи: Близькосхідна проблема.

Турція та Іран в міжвоєнний період

Країна TURC IRAN
Дата 1920 – 1923 рр. 1919 – 1922 рр.
Мета Створення національної держави Модернізація країни Відновлення державного суверенітету; Ліквідація фактичної залежності від GB
Характер Національно - визвольний
Лідери Мустафа Кемаль Ататюрк Реза – хан
Зовнішня підтримка - USSR
Досягнення · Створення національної держави · Модернізація країн · Одержавлення економіки · Обмеження іноземних концесій · Створення Нацбанку

Близькосхідна проблема1917 р . – «декларація Бальфура» - ідея створення єврейської держави на території Палестини. Підтримка від USA, FRA, GB, ITA.

1920 – 1947 рр. – Палестинапідмандатна територія GB, населена переважно арабами. Англія – підтримка переселенців притому підтримка арабського націоналізму, як наслідок у 30- х роках – збройні сутички між арабським та єврейським населенням.

Особливості розвитку Латиноамериканського регіону в міжвоєнний період
Політика Економіка
Масовий національно – визвольний рух проти іноземного втручання і місцевих реакціонерів Залежність від іноземного капіталу таких країн як GB, GER, USA
Виникнення компартій Екстенсивний розвиток – аграрний експорт
Прийняття соціалістичних законів Націоналізація деяких галузей промисловості
Встановлення диктаторських режимів Засилля латифундизму
Нерівномірність розвитку країн регіону Злиденність більшості населення
Країна Особливості розвитку
Аргентина 1916 – 1930 рр. – епоха «ліберального реформізму». Президент Ірігуєна. Введення соціальних законів. Націоналізація нафтової промисловості 1930 – 1943 рр. – диктатура Ірібуру – 10 років ганьби. ARG – агр. – індустр. Боротьба проти зовнішнього впливу USA
Мексика 1 травня 1917 р. було прийнято одну з найдемократичніших на той час конституцій. Вона закріплювала за нацією права на землю та її надра, зобов’язувала повернути селянам усі захоплені в них землі, а також наділити їх землею з державного фонду. Мексика проголошувалася демократичною президентською федеративною республікою. Зовнішня політика Мексики базувалася на принципах невтручання у внутрішні справи інших держав, на повазі суверенітету та рівноправ’я у міжнародних відносинах. Особливі відносини з USA
Бразилія Період з 1889 по 1930 р. увійшов в історію країни під назвою «стара республіка». Домінуюче становище в країні посідала земельна аристократія — латифундисти (виробники кави й цукрової тростини). Наступний період в історії країни отримав назву «Ера Варгаса» (1930—1964 рр.) проведення широких реформ. здійснено імпортозамінну індустріа-лізацію, створено державний сектор економіки (металургія, електроенергетика, транспорт), введено протекціоністські митні податки, розвідано й розпочато експ-луатацію природних родовищ (боксити, залізна руда, нікель, золото).

+

Анализ показателей рентабельности
Характеристика и биомеханизм родов при различных формах узкого таза
Глава 11. Если сегодня вторник, значит я в физическом мире
Першого курсу денного відділення спеціальності
Інші правила вчинення нотаріальних дій
Порядок избрания Президента РФ
Превращение низколиквидных активов в денежные средства или погашение с их помощью краткосрочных обязательств предприятия
Противоречивость целевых ориентиров
Операция между связанными сторонами
Кваліфікація посад. Регламентація посадових прав та обов’язків.
Методи управління ризиками та шляхи нейтралізації й уникнення ризиків.
ВАРІАНТ 3
Как обманом отстранить Л-режим от решения задачи
Перевірка обліку основних засобів
От величины налоговой ставки
Плата за використання лісових ресурсів та користування ділянками лісового фонду.
WRITING
Глава 11. Формирование мирового рынка ссудных капиталов
Высокая значимость труда в жизнедеятельности человека, многомерность и многоуровневость психических явлений в нем (труде) требует применения различных методов для её изучения и оптимизации.
Во время рассматривания подвижного предмета при люминесцентном освещении наблюдатель заметил появление множественных контуров данного предмета. Как называется такое явление?
Обязанности командирующих организаций
АНТИДЕМПІНГОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ
Разные состояния и способы получения пророческих откровений.
Главная Страница