Організація обробки овочів на підприємствах з повним виробничим циклом

Обробка овочів на підприємствах з повним виробничим циклом здійснюються в овочевому цеху, який проектується в одному приміщенні, зручно пов'язаним із коморою овочів, гарячим та холодними цехами. Послідовність технологічної обробки в цеху невеликої потужності такий же, як і при централізованому виробництві напівфабрикатів: сортування, мийка, очищення, доочищення, промивання, нарізка. Виключається сульфітація, а очищена картопля короткочасно зберігається у воді в пересувних ваннах. На таких підприємствах харчування овочевий цех оснащується картоплечистками періодичної дії типу МОК, машинами для нарізки овочів типу МРО або УП і УКМ. Немеханічне обладнання включає спеціалізовані виробничі столи, стелажі, ванни, шафи з витяжкою і т.ін.

Овочеві цеха повинні забезпечуватися достатньою кількістю інвентарю і тари: ножами корінчастими для очищення овочів, карбовочними - для фігурного нарізання, для видалення вічок -жолобковими, виїмками, тертками, обробними дошки і т.ін

Велике значення для раціональної організації технологічного процесу в овочевому цеху має вірне розміщення обладнання. Від того, як встановлено обладнання залежить продуктивність праці робітників, якість продукції. При розміщенні обладнання необхідно враховувати обсяг роботи, кількість одночасно працюючих в цеху кухарів, конфігурацію приміщення.

В цеху виділяються робочі місця для обробки окремих видів овочів. Для доочищення картоплі рекомендується використовувати спеціалізовані столи - СВК, для обробки цибулі - СВЦ, столи з вмонтованими мийними ваннами.

При невеликому обсязі сировини, коли різні технологічні процеси й операції можна виконувати послідовно на тому самому обладнанні, організуються загальні робочі місця для обробки картоплі, коренеплодів та ін. овочів.

Картопля та коренеплоди миють у мийних ваннах . Для зелені й листкових овочів необхідно мати в цеху сітчасті вкладиші. Гарбузові овочі і томати промивають у кошиках, для їх обробки використовують мийні ванни із сітчастими вкладишами. Капусту і цибулю ріпчасту промивають у ванні після їх очищення.В овочевих цехах організуються робочі місця для мийки, очищення і дочищення картоплі та коренеплодів; очищення, мийки цибулі ріпчастої, капусти, зелені; нарізки картоплі й овочів (мал. 14).

.

СТАТЕВІ ЗАЛОЗИ
Осознание спонтанного мыслительного процесса
ДІАГНОСТИКА СК.
Как сделать так, чтобы на вашу информацию сразу обратили внимание
Вакцинация новорожденных и ревакцинация БЦЖ.
Експертиза цінності документів
Задачи финансового контроля.
СПИСОК ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ И СИСТЕМА ПЕРСОНАЖЕЙ ЧЕХОВСКОЙ ДРАМЫ 6 часть
Что является предметом изучения на микроуровне экономики?
Участники - представители членов биржи, имеющие «место» на бирже, а также штатные работники биржи.
Соотношение казуального и нормативного регулирования.
Прогнозирование спроса консалтинговых услуг
Договор аренды.Финансовый лизинг.
Основні завдання, що покладаються на станції, пасажирські вагонні депо та вагонні дільниці
СТЕПЕНИ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ.
Внутренние – направление деятельности государства по управлению внутренней жизни государства.
Клінічний перебіг та ведення другого періоду пологів
ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ В СІМ'Ї
Характеристика основних аналізаторів БЖД
Основні рекомендації та приклад розв’язання задач
Технологія плетіння з соломи
Виды конструкторских документов
Категорії приміщень і будівель за вибухопожежною і пожежною небезпекою
Главная Страница